Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Krvava vaš jabuke
Krvava vaš jabuke

Na teritoriji delovanja RC Požarevac, u pojedinim zasadima jabuke, gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite, zapaženo je prisustvo krvave vaši (Erisoma lanigerum).

Krvava vaš ima preko 10 generacija godišnje. Prezimljavaju u stadijum mlađih larvi na korenovom vratu i u pukotinama kore stabla i grana. U proleće, sa povećanjem temperatura, štetočina se aktivira i prelazi na nadzemne delove biljaka, gde se hrani biljnim sokovima i iznuruje biljku. Jako napadnute voćke se suše.

Krvava vaš je najčešće prisutna kod starijih i gustih zasada. Štete nastaju ishranom ove štetočine, jer se isisavanjem sokova oštećuju nadzemni delovi voćaka. Kolonije krvave vaši se  pre svega mogu naći na mlađim granama i lastarima, ali i na korenovom vratu, kao i na jačim presecima, tj. oštećenim mestima. Takođe, svojom ishranom prouzrokuju stvaranje gala.

Hemijsko suzbijanje nije jednostavno zbog populacije na korenovom vratu, koja je teško dostupna insekticidima, kao i zbog bele, guste voštane prevlake kojom su kolonije pokrivene.

Hemijske mere zaštite sprovode se u fazi mirovanja vegetacije primenom mineralnih ulja. Tokom vegetacije primena insekticida se pozicionira nakon migracije vaši sa korena na grane i grančice u periodu piljenja larvi i pojave najmlađih larvenih uzrasta.

Preventivne mere zaštite koje su od velikog značaja za kontrolu krvave vaši su:

·         izbor slabije bujnih podloga,

·         izbalansirano đubrenje,

·         rezidba u cilju stvaranja prozračne krune radi boljeg nanošenja depozita preparata.

Comments

There are no comments yet for this post.