Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Monitoring kukuruznog plamenca
Monitoring kukuruznog plamenca

RC Pančevo vrši monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na hibridima kukuruza različitih grupa zrenja. Redovnim vizuelnim pregledom ustanovili smo da se kukuruz, u zavisnosti od hibrida i grupe zrenja, nalazi u fenofazi od vidljiv vrh metlice do kraj cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 52-69).

Dinamika leta i brojnost imaga ove štetočine prati se putem svetlosnih lampi na punktovima Pančevo i Debeljača. U poslednjih nekoliko dana beleže se pojedinačni primerci druge generacije ove štetočine (grafik).

 

Grafik: Brojnost imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na punktovima Pančevo i Debeljača

Let leptira druge generacije očekuje se od kraja jula i tokom avgusta, a let se može produžiti sve do početka oktobra.

 

Početak polaganja jaja druge generacije očekuje se na oko 920 CDD, dok trenutne temperaturne akumulacije, po punktovima, iznose:

 

Punkt

Trenutne temperaturne akumulacije od 1. januara

Trenutne temperaturne akumulacije od 1. aprila

Pančevo

810,82

783,55

Debeljača

830,06

797,79

 

Dinamika razvoja pojedinih stadijuma kukuruznog plamenca prikazana je u sledećim tabelama (1, 2).

Tabela 1: Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima:

Hibrid

Datum pregleda

 

18.06.

23.06.

27.06.

2.07.

7.07.

11.07.

15.07.

KWS 3381 (FAO 390)

1,75%

4,25%

1,5%

0%

0%

0%

0%

Mikado

(FAO 550)

3,75%

5%

1,25%

0%

0%

0%

0%

Kermess

(FAO 600)

5%

6,5%

1%

0%

0%

0%

0%

 

Tabela 2: Procenat biljaka sa ispiljenim larvama:

Hibrid

Datum pregleda

 

18.06.

23.06.

27.06.

2.07.

7.07.

11.07.

15.07.

KWS 3381 (FAO 390)

1,75%

4,5%

5,25 %

5,5%

6,5%

6,75%

7,5%

Mikado

(FAO 550)

7,25%

7,5%

9,25%

9,75%%

10%

10,25%

11,75%

Kermess

(FAO 600)

7%

7,75%

9,75%

10,5%

11%

11,75%

12,5%

 

Pregledom pojedinačnih stabljika kukuruza ustanovili smo da su najzastupljenije larve IV i V stupnj, ali takođe su prisutne i larve III stupnja, kao i lutke (slika).

Slika: Lutka kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

RC Pančevo će i u narednom periodu pratiti faze razvića kukuruznog plamenca, u cilju utvrđivanja najpovoljnijeg momenta za njegovo suzbijanje.

Comments

There are no comments yet for this post.