Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Štetočine u usevu kukuruza
Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi od pocetka rasta stabljike  do fenofaze početak pojave metlice, BBCH 30-51.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri. koja je  vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza .

 

U toku avgusta, ova štetočina polaze jaja na koren kukuruza gde se ispiljene larve hrane.

Setvom pšenice nakon kukuruza, štetočina nastavlja neometano da se razvija.

Osnovna mera borbe je pravilan plodored. Ne preporučuje se setva pšenice nakon kukuruza.

Jedna od mera borbe je i suzbijanje korova u i oko parcela.

Hemijski tretmani se ne preporučuju.

 

U usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite, registrujemo   oštećenja od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

RC Pančevo nastavlja sa prećenjem štetočina u kukuruzu.

Comments

There are no comments yet for this post.