Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Monitoring kukuruznog plamenca
Monitoring kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Pančevo u usevu merkantilnog kukuruza vrši se redovno praćenje dinamike polaganja jaja i piljenja larvi kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis. Na svetlosnim lampama beleže se svakodnenvni ulovi imaga ove štetočine, u većem ili manjem intezitetu.

 

Datum

Broj ulovljenih imaga

04.06.

20

05.06.

80

06.06.

210

07.06

82

08.06.

7

 

U proteklih nekoliko dana došlo je do porasta broja biljaka sa ubušenjima od larvi. Na biljkama se takođe registruju i jajna legla svih uzrasta.

 

Dinamika polaganja/piljenja jajnih legala (na 100 pregledanih biljaka po hibridu):

 

 

Hibrid

FAO grupa

Ukupan broj biljaka sa jajnim leglima

Ukupan broj biljaka sa ubušenjima od larvi

28.05.

31.05.

03.06.

08.06.

28.05.

31.05.

03.06.

08.06.

ZP 388

300

0

1

3

2

0

0

2

4

P 9911

410

0

1

2

5

0

0

4

9

 PO 412

530

3

6

11

3

0

3

8

18

Konsens

600

0

0

0

3

0

0

0

8

 

Slika: Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

 

Proizvođačima kukuruza se  preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima - merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima - semenski kukuruz) potrebno je primeniti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·         Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili Ampligo 150-ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha

Suzbijanjem prve generacije, dok je još moguć ulazak u parcele sa kukuruzom, smanjuje se potencijal štetočine za drugu generaciju. RC Pančevo nastvalja sa praćenjem ove štetočine i u narednom periodu.

 

Comments

There are no comments yet for this post.