Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena) u zasadima jabuka
Truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena) u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Niš, u pojedinim zasadima jabuka gde nisu adekvatno sprovedene mere zaštite, registrovani su plodovi sa simptomima truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

velika slika

Trulež plodova je veoma značajna jer se razvija kako u voćnjacima tako i u skladištima. Ovaj patogen prezimljava u mumificiranim plodovima koji nisu uklonjeni sa grana ili padnu na zemlju. U proleće na mumificiranim plodovima se formiraju plodonosna tela gljive koja služe za dalje širenje infekcije. Pomoću vetra ili kiše, spore se prenose na mlade i zrele plodove.

U cilju zaštite jabuke od ovih patogena veoma su važne preventivne mere kao što su:

  • sakupljanje i uništavanje zaraženih plodova,
  • rezidba i uklanjanje suvih grana, kao i njihovo iznošenje i uništavanje,
  • suzbijanje insekata radi sprečavanja oštećenja.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu fungicida u fazama sazrevanja plodova, kada su oni i najosteljiviji na infekcije pomenutim patogenom, kao i jesenji tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a koji ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena (vidi link).

Comments

There are no comments yet for this post.