Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Rđa kupine (Kuehneola uredinis)
Rđa kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Niš, u zasadima kupine registrovana je pojava simptoma žute rđe lista i izdanaka kupine (Kuehneola uredinis). U zasadima gde su izostale hemijske mere zaštite ili su napravljeni propusti (neadekvatan izbora preparata i vremena primene fungicida) registrovano je prisustvo simptoma ovog patogena u većem intenzitetu napada.

 

velika slika

 

Ova gljiva zaražava izdanke i list kupine. Patogen prezimljava na zaraženim izdancima i opalom lišću. Na inficiranim izdancima u proleće dolazi do pucanja kore, ispod koje se pojavljuju limunastožuti uredosorusi. Simptomi na lišću su u vidu sitnih, žutih uredosorusa koji smanjuju fotosintetsku aktivnost.

Česte kiše i vlažno vreme pogoduju razvoju bolesti, kao i pregusta sadnja i nedovoljno proređivanje izdanaka.

Patogen obavlja pun životni ciklus na domaćinu (kupini) i ako se ne ukloni na vreme, može tu i ostati, prezimiti i pokrenuti novi ciklus bolesti u toku naredne proizvodne godine.

Оd mehaničkih mera zaštite se preporučuje orezivanje i uklanjanje obolelih izdanaka i sakupljanje ili zaoravanje zaraženog lišća,  kako bi se smanjio infektivni potencijal za narednu vegetaciju.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu preparata na bazi bakra u ovom periodu i na proleće čim se registruju prvi simptomi.

U toku vegetacije za suzbijanje ovog patogena registrovani su i fungicidi na bazi a.m. tebukonazol i difenokonazol.

Comments

There are no comments yet for this post.