Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Cikada Metcalfa pruinosa
Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Niš, u zasadima vinove loze i usevima krompira, uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa. Prisustvo ove štetočine se registruje uglavnom u zasadima i usevima u kojima se ne primenjuju redovne mere zaštite.

Karakterističan simptom prisustva ove cikade  je  bela voštana  tvorevina koju luče larve na listovima napadnutih biljaka.

velika slika

Ova cikada je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta. Ima usni aparat za bodenje i sisanje i hrani se isisavanjem biljnog soka iz floema usled čega dolazi do  slabijeg porasta i iznurivanja biljaka domaćina. Problem takođe, predstavlja  i  izražena produkcija medne rose koju luči ova štetočina, a posledica toga je i razvoj gljive čađavice.

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade  hemijske mere kontrole se ne preporučuju već se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, kao i uništavanje parloga, jer je uočeno da je tamo ova štetočina najbrojnija. 

Comments

There are no comments yet for this post.