Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Cikada Reptalus panzeri (crvenilo kukuruza)
Cikada Reptalus panzeri (crvenilo kukuruza)

Na području delovanja RC Niš,  vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri na više lokacija monitoringa.

Ova cikada je vektor  Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest pod nazivom Crvenilo kukuruza.

Velika slika

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke odlaze na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

U kontroli crvenila kukuruza i cikade R.panzeri, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza, jer se time prekida razvoj cikade i drastično smanjuje njena brojnost.

Comments

There are no comments yet for this post.