Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Alternaria u zasadima jabuke
Alternaria u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Niš vizuelnim pregledom zasada jabuke, sorte Ajdared, uočeno je prisustvo simptoma alternarijske lisne pegavost jabuke (Alternaria spp.) u niskom indeksu napada.

velika slika

Na zaraženom lišću, u početku se uočavaju sitne ovalne pege. Sa razvojem bolesti može doći do uvećanja pega, njihovog spajanja kada one poprimaju nepravilan oblik, a kasnije može doći i do defolijacije. U uslovima intenzivne defolijacije dolazi do prevremenog opadanja plodova.

Bolest se brže razvija u uslovima vlažnog vremena, pri temperaturama od 25-30°C. Do infekcije dolazi kada su prisutne optimalne temperature i višečasovno vlaženje lista. Kritičan period za razvoj infekcije je period tokom juna i jula meseca, kada je smanjena upotreba fungicida u zasadima.

U toku letnjih meseci kada su temperature visoke, kao i relativna vlažnost, naročito u zasadima sa sistemom za navodnjavanja i protivgradnom mrežom, može doći do sekundarnih infekcija.

S obzirom da patogen prezimljava u opalom lišću, sakupljanjem i uništavanjem opalog lišća, kao i zaoravanje u jesen je mera koja utiče na smanjenje inokuluma za narednu godinu.

Od hemijskih mera zaštite, preporuka je primena fungicida na bazi aktivne materije fluazinam pred najavljene padavine.

Comments

There are no comments yet for this post.