Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Prisustvo gubara (Lymantria dispar) u zasadima voća
Prisustvo gubara (Lymantria dispar) u zasadima voća

Na području delovanja RC Negotin vizuelnim pregledom zasada različitih voćnih vrsta registrovano je prisustvo gusenica gubara (Lymantria dispar).

gubar na dunji  gubar na jabuci

gubar na dunji         gubar na jabuci

Gusenice su uočene u ataru sela Jasenica u zasadu jabuke i šljive i na lokalitetu Rečka u zasadu vinove loze, gde je napad bio niskog inteziteta. U zasadu dunje u ataru sela Štubik registrovan je jači intezitet napada sa značajnijim oštećenjem lisne mase.

golobrst na dunji

golobrst u zasadu dunje

Gubar je polifagna štetočina pre svega hrastovih šuma. U godinama gradacije, pri masovnoj pojavi, može da napravi velike štete proizvodnim zasadima voća, povrća pa čak i na ratarskim kulturama. Ova štetočina prezimljava u stadijumu jajeta koja su prekrivena žuto smeđim dlačicama, a u jajnom leglu može biti 200-1200 jaja. Ženka polaže jaja na debelim granama stabala, ispod kore drveta, panjevima i na drugim skrivenim drvenastim delovima. Ima jednu generaciju godišnje, a tokom svog razvoja gusenice prolaze kroz nekoliko larvenih stupnjeva. Štete se ogledaju u izgrizlom lišću, lisnim i cvetnim pupoljcima.

Suzbijanje ove štetočine može se vršiti mehaničkim putem, kada se uništavaju jajna legla, krajem februara i početkom marta meseca.

U zasadima gde se sada uoče gusenice, predlaže se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin), Decis 2,5 Ec, Konfuzija, Polux (deltametrin), Grom (lambda-cihalotrin).

 

Gradacije ove štetočine traju 3-6 godina, a vremenski period između dve gradacije 7-10 godina. Na teritoriji regiona Negotin poslednja masovna pojava gubara bila je pre 9 godina, odnosno 2013. godine, kada su zabeležene značajne štete na voćarskim i povrtarskim kulturama.

Comments

There are no comments yet for this post.