Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Crna pegavost vinove loze (Eskorioza)
Crna pegavost vinove loze (Eskorioza)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od mirovanja do faze buđenje vegetacije: početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na do 10% biljaka.

crna pegavost vinove loze

crna pegavost vinove loze

Crna pegavost vinove loze je jedna od najstarijih bolesti vinove loze. Simptomi bolesti javljaju se na lastarima u rano proleće. Kora lastara je sivo-bele boje sa crnim tačkicama, lako se odvaja od drvenastog dela, a na zaraženim lukovima razvijaju se samo vršni pupoljci.

Spore ove parazitne gljive prezimljavaju pod korom starijih delova loza. Eskorioza se razvija u rano proleće, pri velikoj vlažnosti vazduha i kada temperatura pređe 10°C. Rasejavanje spora na susedne čokote vrši se putem kiše, vetra ili insekata. Najosetljiviji su lastari od početka razvića do pojave 3 do 4 lista.

Osnovne mere zaštite vinove loze od navedenog patogena su:

 -korišćenje zdravog sadnog materijala,

 -zimsko orezivanje obolelih lastara i njihovo uništavanje.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti na početku vegetacije, od faze 1 do 2 lista tj. dok su lastari 5-10 cm, pred padavine, preparatima na bazi bakra ili  mankozeba što će RC Negotin signalizirati na ovom Portalu. 

Comments

There are no comments yet for this post.