Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Prisustvo štetnih insekata u usevima pšenice
Prisustvo štetnih insekata u usevima pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bokorenja (7 stabala vidljivo) do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 27-31).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intezitetu napada, kao i oštećenja na listu usled njihove ishrane.

oštećenja na listu od žitne pijavice

oštećenja na listu

Žitna pijavica je štetočina strnih žita (pšenice, ovsa, ječma). Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao odrasla jedinka. Štete prave i odrasle jedinke i larve, hraneći se listom. Odrasle jedinke prave oštećenja na lišću u vidu dugih, uskih perforacija. Štetnije su larve, koje izgrizaju list sa gornje strane oštećuju ga do parenhima. Takvo lišće dobija beličastu boju, smanjuje se asimilaciona površina lista, što negativno utiče na prinos pšenice.

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom intezitetu napada.

lisne vaši pšennice

lisne vaši

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Negotin nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i na vreme će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.