Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Aktuelne mere u kupinjacima
Aktuelne mere u kupinjacima

Na području delovanja RC Negotin, na lokalitetu Samarinovac, zasadi kupine se nalaze u fazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

Toplo vreme u predhodnom periodu, kao i najavljene visoke dnevne temperature utiču na brže kretanje vegetacije i razvoj biljaka. U toku je orezivanje i vezivanje izdanaka.

Vizuelnim pregledom zasada, na pomenutom lokalitetu, registrovani su izdanci sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) na do 3% biljaka.

ljubičasta pegavost izdanaka kupine

Simptomi ovog patogena se mogu uočiti na lišću jednogodišnjih izdanaka i izdancima. Na lišću se javljaju nekrotične pege u obliku latiničnog slova V, koje se sa ivice lista šire uz lisni nerv, a oko pege se formira hlorotični oreol. Infekcija se sa lista širi na lisnu dršku, a potom i na izdanak na kome se javljaju kestenjaste pege koje se spajaju te može biti zahvaćen veći deo izdanka. Tokom zime pege dobijaju sivkastu do ljubičastu boju. Zaraženi izdanci lako izmrzavaju, i ukoliko se u proleće iz zaraženih pupoljaka formiraju rodne grančice, one će dati sitne plodove.

Na pojedinim izdancima registrovana su karakteristična zadebljanja, kvržice, guke i gale različitog oblika i veličine, nastale štetnim dejstvom izlučevina malinine muve galice (Lasioptera rubi).

larva malinine muve galice

Malinina muva galica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve u galama ili gukama na izdancima kupine, koji su u obliku zadebljanja. Ženka polaže jaja na izbojcima koji su se razvili iste godine u blizini pupoljaka. Nakon piljenja, larve se ubušuju u izdanak biljke domaćina, gde se nakon 10 do 20 dana obrazuju gale ili guke. Na napadnutim izdancima dolazi do prekida sprovodnih sudova, zbog čega se izdanci slabije razvijaju i lako se lome.

S obzirom da se masovna pojava odraslih jedinki malinine muve galice pojavljuje u toku cvetanja hemijske mere zaštite su otežane. Hemijski tretmani se mogu sprovoditi nekim od registrovanih insekticida do početka cvetanja.

Sada je preporuka da se izdanci sa registrovanim oštećenjima i sa simptomom navedene bolesti orežu do osnove, iznesu iz zasada i spale. Nakon vezivanja izdanaka kupine proizvođačima se preporučuje preventivni tretman preparatom na bazi bakra, u cilju zaštite od prouzrokovača bolesti kupine, po mirnom i suvom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 5°C. (pogledati preporuku od 3.3.2022.).

Comments

There are no comments yet for this post.