Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Žilogriz (Capnodis tenebrionis)
Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Čubra, vizuelnim pregledom mladih zasada trešnje uočeni su različiti razvojni  stadijumi žilogriza (Capnodis tenebrionis), kao i sasušena stabla.

Larva žilogrizalutka žilogriza

velika slika                             velika slika

Sušenje trešnje

velika slika

Odrasli insekti ove štetočine dopunski se hrane listovima i lisnim peteljkama različitih koštičavih vrasta, nakon čega polažu jaja na donji deo stabla ili u zemljištu. Larve se ubušuju u zonu korenovog vrata i korena. Kao posledica ubušivanja javlja se slabljenje i sušenje dela ili celih biljaka.

Preporuka proizvođačima koji planiraju podizanje zasada ili se već bave proizvodnjom koštičavog  voća, je da pregledaju svoje zasade i ukoliko uoče insekte i simptome izazvane pomenutom štetočinom, sprovedu sve mere u cilju sprečavanja širenja  i suzbijanja žilogriza i to:

- Korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja novih zasada i tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima                                                                                                                                                           

- Krčenje i spaljivanje napadnutih (zaraženih) stabala (suvih i sitnolisnih)                                                                                

- Na iskrčenim površinama ne saditi koštičave voćne vrste 3-5 godina                                                                                    

-Sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki

- Zaštita zemljišta PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

- Navodnjavanje u cilju izazivanja visoke smrtnosti larvi                                                                                                                      

- Mineralna ishrana preko zemljišta radi smanjenja štetnog delovanja larvi žilogriza

Mere u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja žilogriza (Capnodes tenebrionides) date od strane Uprave za zaštitu bilja možete pročitati ovde.

Comments

There are no comments yet for this post.