Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Dudovac (Hyphantria cunea)
Dudovac (Hyphantria cunea)

Na području delovanja RC Negotin vizuelnim pregledima zasada kajsije registrovani su simptomi oštećenja od larvi druge generacije dudovca (Hyphantria cunea). Gusenična gnezda sa larvama ove štetočine uočena su na pojedinačnim stablima.

Oštećenja od dudovca 1    Oštećenja od dudovca 3

velika slika          velika slika

Dudovac je polifagna štetočina i hrani se sa preko 120 biljnih vrsta, a od voćnih vrsta najčešće napada šljivu, jabuku, krušku, višnju, trešnju, kajsiju i breskvu.

Odrasle jedinke dudovca su bele boje, a ponekad se na prednjim krilima uočavaju crne tačke. Telo leptira je dugo od 11 do 15 cm, a raspon krila je od 25 do 30 cm. Ženke su obično krupnije od mužjaka. Jaja su loptasta, svetlozelene boje. Gusenice su žuto-zelene boje sa crnom glavom. Duž bočnih strana imaju niz od 12 bradavica iz kojih izbijaju duge dlake. Lutka dodovca je tamno smeđe boje, dužine oko 10 cm,  i nalazi se u upredenom kokonu koji liči na mrežicu.

U našim uslovima ima dve, ređe tri generacije godišnje i prezimljava u stadijumu lutke na skrovitim mestima poput pukotina na stablu, pod korom stabla i grana, između grudvica zemlje i slično.

Odrasle jedinke dudovca su aktivne samo noću. Nakon parenja, ženka na naličje listova polaže od 600 do 900 jaja koja prekriva dlačicama sa trbuha. Mlade gusenice žive zajedno u guseničnim gnezdima koja grade lučenjem paučinastih niti zapredajući listove. Starije gusenice se razilaze i žive samostalno. Gusenice se ishranjuju lisnom masom i u slučaju njihove veće brojnosti može doći do golobrsta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da ukoliko uoče pojedinačna gusenična gnezda sprovedu njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.

Ukoliko se registruje veći broj guseničnih gnezda (prag štetnosti je od 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu) preporučuje se sproveđenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.