Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)
Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Bukovo, vinova loza se nalazi u fazi početak sazrevanja: početak šarka (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma na listovima od ishrane lozine grinje šiškarice (Eriophyes vitis). Procenat infestiranih čokota se kreće oko 5, a infestiranih listova na čokotu je oko 10. Može se reći da je ovo sporadična pojava grinja na vinovoj lozi.

Na licu lista dolazi do pojave bradavičastih ispupčenja, gala, tamno-zelene do crvene boje. Na naličju ovih listova su udubljenja u kojima su grinje prekrivene vunastom prevlakom beličaste boje, koje kasnije potamne. Za vreme vegetacije na jednom listu može biti veći broj gala. Pri jačem napadu može doći do deformacija, smežuravanja i sušenja lišća, skraćenja internodija na lastaru, čime se može smanjiti prinos i kvalitet grozdova.

S obzirom na trenutni intenzitet zaraze, hemijske mere zaštite primenom akaricida, u ovom trenutku, se ne preporučuju. S obzirom da fungicidi na bazi sumpora imaju supresivno delovanje i na ove grinje, preporuka je da se u suzbijanju pepelnice primeni fungicid na bazi sumpora. Kod primene ovih fungicida treba voditi računa o temperaturi kada se primenjuju. Tretman sumpornim preparatom treba sprovesti u temperaturnom intervalu od 15°C do 28°C.

Pre upotrebe preparata potrebno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

eriofidne grinje

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.