Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Mladenovac usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od tri lista do vidljivo treće sekundarno stabaoce (BBCH 13-23).

 

Vizuelnim pregledima useva ječma, na lokalitetima Obrenovac, Zemun, Mladenovac i Sopot, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) od 2 do 6% biljaka.

 

Slika 1. Mrežasta pegavost ječma

 

Slika 2. Mrežasta pegavost ječma

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenog patogena.

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae) i lisnih vaši (Aphididae). Niske temperature uticale su na smanjenje aktivnosti ovih štetočina. RC Mladenovac je u cilju suzbijanja ovih štetočina objavio preporuku 15.11. (vidi preporuku).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus).

 

Slika 3. Aktivne rupe od glodara

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa/ha  primena rodenticida u vidu gotovih mamaka (a.m. cink-fosfida; a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.