Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Plamenjača kupusa (Peronospora parasitica)
Plamenjača kupusa (Peronospora parasitica)

Gljiva koja prouzrokuje plamenjaču kupusa, ali i drugih kupusnjača poput karfiola, kelja, kelja pupčara, brokolija je Peronospora parasitica.

Ova gljiva prouzrokuje značajne štete u proizvodnji rasada i u proizvodnji semena kupusa. Biljke namenjene za proizvodnju glavica, veoma retko bivaju jače napadnute ovim patogenom.

Simptomi  se javljaju na listovima u vidu hlorotičnih pega različitog oblika, koje zatim dobijaju mrku boju. Na naličju lista stvara se siva prevlaka koju čine konidiofore sa konidijama. Često dolazi do deformacije lista usled nejednakog porasta zdravog i zaraženog tkiva, a tkivo u okviru pege se sasušuje. U slučaju jaček napada može doći do potpunog izumiranja rasada, a kod semenjača do opadanja čitavog lišća.

plamenjača kupusa

velika slika

Gljiva prezimljava u vidu oospora. U proleće, kada temperatura zemljišta dostigne 10 °C oospore klijaju i vrše primarnu zarazu lišća kupusnjača. Ubrzo zatim se na lišću pojavljuju žućkaste pege, a na naličju sporonosni organi kojima se vrše sekundarne infekcije.  

Za zaštitu kupusnjača  od plamenjače najbolje je koristiti zdrav rasad, a to se može postići dezinfekcijom zemljišta, ređom setvom, čestim provetravanjem i primenom fungicida na bazi bakra i mankozeba u toplim lejama. Samo u slučaju jačeg napada u polju, u proizvodnji glavica, mogu se primeniti neki od registrovanih fungicida: Mankogal 80 (mankozeb), Dakoflo (hlorotalonil) i Folio gold (hlorotalonil+metalaksil).

Comments

There are no comments yet for this post.