Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Cikada Metcalfa pruinosa
Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze, registrovana je pojava cikade Metcalfa pruinosa.

Cikada Metcalfa priunosa

velika slika

Ova cikada je polifagna štetočina. Napada veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, voćne vrste, vinovu lozu, neke zeljaste biljke. 

Razvija jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljki hraniteljki. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu nalik vati, na osnovu koje se vrlo lako  može uočiti njeno prisustvo. Odrasle jedinke i larve se hrane sisanjem sokova biljaka, što dovodi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica, čime je umanjena tržišna vrednost napadnutih plodova.

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Usled pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se neometano razvija i održava, hemijske mere kontrole ne daju zadovoljavajuće rezultate. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.