Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Usevi ili zasadi
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u zasadima kruške

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške uočeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u ineksu napada 2.

U toku je pojava imaga prezimljujuće generacije ove štetočine. Zbog prisustva sezonskog dimorfizma kod obične kruškine buve, imago prezimljujuće generacije je, u odnosu na imaga koji je aktivan u toku vegetacije, tamniji, veći i ima veću otpornost na niske zimske temperature.

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

 

Prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače u zasadima jabučastog voća

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) je najznačajnija bakteriozna bolest jabučastog voća. Najčešće zaražava jabuku, krušku, dunju i mušmulu.

Na području delovanja RC Knjaževac najveće površine, od jabučastog voća, su pod dunjom. Najzastupljenija sorta je leskovačka dunja (u preko 90% zasada dunje), koja je i veoma osetljiva na infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače.

Vizuelnim pregledima zasada jabučastog voća registrovano je prisustvo simptoma navedene bolesti na mladarima u vidu „pastirskog štapa“.

 

 

Bakteriozna plamenjača napada sve biljne delove jabučastog voća, najpre cvetove i lišće, a zatim i letoraste i mlade plodove, a onda i deblje grane i deblo. Karakterističan simptom je „pastirski štap“ na mladarima i kapljice bakterijskog eksudata na zaraženim biljnim delovima. Posredstvom bakterijskog eksudata i uz pomoć kiše, vetra, insekata i čoveka (prilikom rezidbe) brzo se širi i može doći do velikih šteta. U biljna tkiva prodire kroz stomine otvore lišća i mladih plodova, kroz lenticele grana, kroz otvore nektarskih žlezda cveta, kao i kroz povrede i rane. Širenje bolesti pospešuje vlažno i toplo vreme.

 

Suzbijanje prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća je dosta složeno i teško, s obzirom na ograničenu mogućnost hemijskog suzbijanja i brzo širenje bolesti u uslovima povoljnim za njen razvoj. Od ključnog značaja u kontroli ovog patogena su preventivne i higijenske mere kontrole.

Preventivne mere kontrole podrazumevaju: korišćenje zdravog sadnog materijala,  gajenje otpornih sorti, agrotehničke mere (adekvatno đubrenje, rezidba i dr.) i uklanjanje drugih biljaka domaćina (vatreni trn, glog, polegla dunjarica i dr.).

Higijenske mere podrazumevaju uklanjanje obolelih grana rezidbom 30 - 50 cm ispod obolelog mesta. Odsečene obolele grane treba stavljati u plastične džakove, kontejnere i odvoziti na određeno mesto van voćnjaka, gde će se vrštiti njihovo uništavanje. Prilikom rezidbe treba dezinfikovati alat pre svakog reza dezinfikacionim sredstvom. Takođe, treba definfikovati i rane nastale rezidbom, njihovim premazivanjem 3% rastvorom bakarnog preparata. Higijenske mere obavezno treba sprovoditi po mirnom, suvom i toplom vremenu.

Hemijske mere zaštite sprovode se u fazama cvetanja pred najavljene povoljne uslove sa preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama. Od velikog značaja je i primena bakarnih preparata tokom mirovanja vegetacije čime se smanjuje infektivni potencijal prouzrokovača bakteriozne plamenjače.