Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Usevi ili zasadi
Trulež plodova koštičavog voća (Monilinia spp.) u zasadu šljiva

Na području rada RC Knjaževac zasadi pod šljivom se nalaze se u fazi završen rast mladara; lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Vizuelnim pregledom zasada šljive, lokalitet Grezna, na pojedinim stablima mogu se uočiti  mumificirani plodovi, kao posledica infekcije prouzrokovačima truleži plodova koštičavog voća (Monilinia  spp.). Ovi  zaraženi, zaostali plodovi na stablima su izvor zaraze za narednu vegetaciju.

Gljive iz pomenutog roda najčešće ostvaruju infekciju plodova u fazama sazrevanja, zbog fizioloških procesa koji nastaju u plodovima, a pre svega zbog omekšavanja pokožice ploda. Infekcija se najčešće javlja na mestu povrede koju nanose insekti (najčešće šljivin smotavac) ili na mestu drugih mehaničkih oštećenja (od grada, vetra, itd.). Takođe, do zaraze može doći i pri dodiru zdravog i zaraženog ploda.

Na pokožici inficiranog ploda javlja se u početku mrka, okruglasta pega a sazrevanjem plodova trulež se širi. Na površini ploda dolazi sporulacije patogena, najčešće u vidu koncentričnih krugova. Zaraženi plodovi gube vodu, suše se, očvrsnu i pretvaraju se u “mumije“. Ovakvi plodovi ostaju na granama ili opadaju na zemlju i služe za održavanje patogena tokom zime. Prenošenje konidija formiranih u vlažnim uslovima tokom proleća vrši se pomoću vetra, kišnih kapi, insekata i dr.

Za uspešnu zaštitu šljiva od prouzrokovača truleži ploda, tokom vegetacije,  potrebno je sprovesti skup agrotehničkih i hemijskih mera zaštite:

Agrotehničke mere borbe:

-pri podizanju zasada bitan je izbor terena gde lako dolazi do provetravanja;

-prilikom orezivanja voditi računa o optimalnoj gustini krošnje i provetravanju zasada;
-uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova iz krošnje i sa zemlje.

 

Hemijske mere borbe:

-primena registovanih fungicida u fazama sazrevanja ploda, a pred najavu uslova koji favorizuju razvoj patogena;

-suzbijanje štetnih insekata koji oštećuju plodove i doprinose većem riziku za ostvarenje infekcije patogenima prouzrokovačima truleži ploda.

 

 

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovonja RC Knjaževac, zasadi šljive  se u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazama od početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju  (BBCH 61-65).

Na lepljivim klopkama  postavljenim u zasadu šljive,  na likalitetu Grezna, registruju se ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje. U toku cvetanja ženke ovih štetočina polažu jaja u čašične listiće cvetova. Larve se ubušuju u tek zametnute plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja. Hemijske mere zaštite se sprovode u periodu piljenja gusenica, pre nego što se ubuše  u plodove, u fazi precvetavanja šljive.

 

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

 

RC Knjaževac nastavlja sa praćenjem šljivinih osa i na vreme će signaliziraće pravo vreme za tretman.