Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Vizuelni pregled hibrida kukuruza ranih epoha zrenja
Vizuelni pregled hibrida kukuruza ranih epoha zrenja

Vizuelnim pregledom ranih hibrida kukuruza na teritoriji RC Beograd (oštine: Palilula, Obrenovac ) evidentirali smo:

·         oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera);

·         prisustvo prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium);

·         prisustvo kombinovanih oštećenja (insekti i fitopatogene gljive).

Punkt

Hibrid

FAO

Datum

BPK

BS

I

F

A

P

C

IF

IA

FA

FP

AP

IP

IFP

IFC

FAC

FAP

APC

IPA

IAC

IPC

IFAP

IFAC

FAPC

IFAPC

Obrenovac

P 9721

300

16.9.2015

100

74

18

2

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

NS 444

400

16.9.2015

100

85

4

0

0

6

0

2

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Padinska Skela

ZP 427

400

20.8.2015

100

82

10

5

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Padinska Skela

AS 54

400

20.8.2015

100

87

7

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Padinska Skela

Kondor

400

28.8.2015

100

81

7

2

0

2

2

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

Pamela

400

28.8.2015

100

88

3

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Obrenovac

Genetic Panda

400

28.8.2015

100

66

6

6

0

4

10

2

0

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

MK Pako

400

28.8.2015

100

75

13

1

2

1

0

7

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

NS4030

400

28.8.2015

100

86

0

4

0

2

0

5

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrenovac

NS3014

300

28.8.2015

100

85

5

2

0

0

0

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BK-broj pregledanih klipova;

 

BS-klipovi bez simptoma: 74-88%;

 

            I-klipvi oštećeni od insekata: 3-18%;

 

            F-klipovi sa simptomima Fusarium spp.: 0-6%;

 

A-    klipovi sa simptomima Aspergillus spp.: 0-2%;

 

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0-6%;

 

C-klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0-10%;

 

IF- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Fusarium spp.): 0-7%;

 

IA- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (Fusarium spp. i Aspergillusspp.): 0-2%;

 

FP- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (Fusarium spp. i  Penicillium spp.): 0-2%;

 

AP- klipovi sa kombinovanim oštećenjima ( Aspergillusspp.I Penicillium spp.): 0-1%;

 

IP- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Penicillium spp.): 0-4%;

 

IFP- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Fusarium spp. i Penicillium spp.): 0-3%;

 

IFC- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Fusarium spp. i Cladosporium spp.): 0-1%;

 

IPC- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Penicillium spp i Cladosporium spp.): 0-1%;

 

Opažanje: preovladavaju simptomi plesnivosti klipa od Fusarium spp.( do 6%), kombinovana oštećenja klipa  od insekata  i Fusarium spp. ( do 7%), kao i simptomi plesnivosti klipa od Cladosporium spp ( do 10%).

 

Comments

There are no comments yet for this post.