Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

RCBeograd

 U usevu semenskog  kukuruza sa različitim grupama zrenja, na lokalitetu Padinska Skela, prilikom vizuelnog pregleda uočavamo:

·         fenofazu u razvoju kukuruza, prema BBCH 18-19/razvijeno 8-10 listova/;

·         na naličju lista sveže položena jajna legla, bele boje. Indeks napada je od 0,5 do 0,75. Odnosno 2-3% biljaka sa jajnim leglima.

RCBeograd nastavlja da prati fenofaze u razvoju useva kukuruza, uslove spoljne sredine, biološke osobine kukuruznog plamenca i primenu hemijskih mera u suzbijanju Ostrinia nubilalis.

Comments

There are no comments yet for this post.