Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Beograd i Mladenovac, usevi ozimih strnih žita su u različitim fazama razvoja u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike. Ozima pšenica je u fazi od četri lista razvijena do faze bokorenja - drugo sekundarno stablo vidljivo (BBCH 14-22). Ozimi ječam je u različitim fazama bokorenja, od početka bokorenja do četvrto stablo vidljivo (BBCH 21-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na listovima su registrovani simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 4% biljaka.

U usevu ječma su uočeni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 9% biljaka i lisne vaši (Aphididae) na od 7% biljaka.

Osim toga, na nekim parcelama je uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris). Prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po ha, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po ha. Ukoliko se registruje prisustvo aktivnih rupa od navedenih štetočina iznad praga štetnosti, preporučuje se primena gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Nakon primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih useva.

Simptomi pepelnice na listovima pšenice

Simptom mrežaste pegavosti na listu ječma

Comments

There are no comments yet for this post.