Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze
Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD)-uzročnika zlatastog žutila vinove loze, koje je veoma destruktivno oboljenje loze.

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na području našeg rada (Batajnica, Obrenovac) uočena je pojava odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Ova štetočina je monofag, ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara vinove loze. Larve se pojavljuju sredinom  maja meseca, hrane se na naličju listova i imaju pet razvojnih stupnjeva, a infektivne su od trećeg stupnja, kada su prenosioci FD. Imaga se pojavljuju u julu i prisustna su do septembra, hrane se na listovima.

Kod čokota obolelih od FD javljaju se sledeće patološke promene:

žutilo/crvenilo lišća,

povijanje lišća prema naličju i trouglast izgled liski,

            venjenje i sušenje cvasti i grozdova,

            smežuravanje i gorak ukus bobica,

            nezdrvenjavanje i gumoznost lastara i njihovo izmrzavanje zimi,

            sušenje i propadanje čokota.

Ove promene, dovode do smanjenja prinosa grožđa i pogoršanja kvaliteta vina. Čokoti vinove loze oboleli od fitoplazmi ostaju trajno zaraženi.

Osnovne mere borbe protiv fitoplazme FD uključuju čitav kompleks mera koje možemo da grupišemo na:

Uništavanje zaraženih čokota.

Uništavanje starih i napuštenih vinograda.

Uništavanje divlje, samonikle loze.

Suzbijanje larvi vektora primenom insekticida.

Nove zasade treba podizati sa zdravim sadnim materijalom, u područjima gde nema izvora zaraze, kao što su stari vinogradi ili vinogradi u eksploataciji, u kojima ima simptoma oboljenja.

sl0ika1. Imaga Scaphoideus titanus

velika slika

slika2.

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.