Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na na području rada RC Beograd i Mladenovac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja od bobice veličine zrna graška do faze početka dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je dominantna zastupljenost larvi četvrtog i petog larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Cikada ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve koje imaju pet razvojnih stupnjeva. One su prenosioci fitoplazme Flavescense doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Fitoplazmu su sposobne da prenesu larve od trećeg razvojnog stupnja i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

Suzbijanje cikada je veoma važna mera kontrole veoma destruktivnog oboljenja - zlatastog žutila vinove loze. Za uspešnu kontrolu navedenog oboljenja preporučuju se i sve druge preventivne mere:

  • Uništavanje napuštenih zasada vinove loze;
  • Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota;
  • Uklanjanje divlje loze u blizini zasada;
  • Uništavanje korova.

Preporuke sa ciljem suzbijanja cikade Scaphoideus titanus  i sprečavanja daljeg širenja fitoplazme RC Beograd i Mladenovac dao je tri puta. (preporuke od 15.6.2022 (vidi preporuku), 25.6.2022. (vidi preporuku)  i 3.7.2022. (vidi preporuku).

 slika1                                     slika2

velika slika                       velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.