Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac, u zavisnosti od rokova setve ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od drugi list razvijen do faze bokorenja - četvrto stablo vidljivo (BBCH 12-24). Najzatupljeniji su ozimi usevi strnih žita sa fenofazom od trećeg do petog razvijenog lista.

Vizuelnim pregledom ozimih useva strnih žita nije detektovano prisustvo simptoma bolesti.

Međutim, u ozimoj pšenici i ječmu uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara i to od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris). Ukoliko je prisutno 10-50 rupa po ha od poljskog miša i 10-500 rupa po ha od poljske voluharice, preporuka je primena rodenticida u vidu gotovih mamaka nakon prestanka  padavina. Prilikom postavke mamaka u rupe, treba ih zatrpati, kako ne bi došlo do trovanja divljači.

slika 1. Aktivne rupe u ozimom ječmu

velika slika

slika2. Aktivne rupe u ozimoj pšenici

velika slika

 

Comments

There are no comments yet for this post.