Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
SelectedProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.12.2023 ‎(1)
Povećanje brojnosti glodara u usevima strnih žitaPoljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Vizuelnim pregledom strnih žita na teritoriji Topličkog okruga, registrovano je povećanje brojnosti aktivnih rupa od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis), kao i štete u usevima, nastale usled njihove ishrane.

Vizuelnim pregledom na više lokaliteta, uočene su vrlo niske do niske kategorije brojnosti (I i II kategorija brojnosti) za poljsku voluharicu, kao i niske do srednje kategorije brojnosti (II i III kategorija brojnosti) za poljskog miša. Štete nastale ishranom poljskih glodara, uočene su na svakoj pregledanoj parceli.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak svojih parcela, ukoliko se obilaskom parcela uoče aktivne rupe od glodara na nivou praga štetnosti od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu, preporuka je primena nekih od registrovanih gotovih mamaka na bazi cink-fosfida, u količini 5 -10 g po aktivnoj rupi.

Nakon ubacivanja gotovih mamaka u aktivne rupe od glodara iste obavezno treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 19.5.2023 ‎(1)
Zaštita pšeniceŽitna pijavica (lema melanopus); Lisna rđa pšenice (Puccinia triticina/recondita); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početka klasanja do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 59 - 61).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva, i ukoliko se usevi nalaze na početku cvetanja, preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih preparata, pre najavljenih padavina :

-         Cello (a.m.spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol)  1,25 l/ha ili

-         Delaro 325 SC (a.m.protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7 – 1 l/ha ili

-         Falcon forte (a.m.spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1l/ha il

-         Teatar plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1l/ha ili

-         Amistar extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75l/ha ili

-         Pylon plus (a.m.protiokonazol+azoksistrobin+trifloksistrobin) 0,5-0,7l/ha ili

-          Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) 1-1,25l/ha ili

-         Prosaro (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Ovaj tretman zaštite pored fuzarioze klasa delovaće i na dalju zaštitu lista od drugih prouzrokovača bolesti: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), žuto-mrke pegavosti lista (Pyrenofora tritici-repentis), kao i od prouzrokovača žute lisne rđe (Puccinia stritiformis f.sp.tritici), čiji se simptomi na teritoriji Topličkog okruga, na pojedinim lokalitetima manifestuju i na do 50 % pregledanih biljaka, gde nisu sprovedene preporučene hemijske mere zaštite na vreme.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo kolonija vaši (Aphididae), kao i prisustvo imaga i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

 Ukoliko se registruje  0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci,  poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena nekog od navedenih insekticida koji će delovati na oba štetna organizma:

·       Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u kočini 0,2 l/ha ili

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

·       Durbin 200 EW (a.m.cipermetrin) u količini 0,15-0,3 l/ha ili

·       Cythrin 250 EC (a.m. cipermetrin) u količini 0,12 – 0,24 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 29.4.2023 ‎(1)
Zaštita pšenicePepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pyrenophora tritici-repentis (Pyrenophora tritici-repentis) ; Lisna rđa pšenice (Puccinia triticina/recondita); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi pšenice se nalaze u fazi vlatanja: od početka rasta stabljike do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH  30-32).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na teritoriji Topličkog okruga registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), simptoma žuto mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), simptoma pepelnice žita (Erisyphe graminis), kao i simptoma žute lisne rđe (Puccinia striiformis f.sp. tritici).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice radi utvrđivanja prisustva simptoma bolesti i faze razvoja pšenice. Ukoliko se registruje preko 10% biljaka sa simptomima bolesti od faze drugog kolenca, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:     

·       Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha ili

·       Teatar Plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,6-1 l/ha ili

·       Antre plus (a.m. tiofanat-metil+tebukonazol) u količini 1,5 l/ha ili

·       Opera Max (a.m. piraklostrobin + epoksikonazol) u količini 1,2-2 l/ha ili

·       Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha ili

·       Custodia (a.m. tebukonazol + azoksistrobin) u količini 0,8l/ha ili

·       Seguris Extra (a.m. azoksistrobin + izopriazam + ciprokonazol) u količini 0,7-1 l/ha ili

·       Sphere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol)  u količini0,5 l/ha ili

·       Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) 1u količini -1,25 l/ha ili

·       Mirador forte (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 1,5-2 l/ha ili

·       Duplex pro (a.m. protiokonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

·       Pylon plus (a.m. protiokonazol+azoksistrobin+trifloksistrobin) u količini 0,5-0,7 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo položenih jaja i prisustvo imaga žitne

pijavice (Lema melanopus).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo žitne pijavice u usevu pšenice. Ukoliko se registruje 15 odraslih jedinki žitne pijavice po m² ili od 0,5-1 larva po biljci, u cilju zaštite pšenice od navedene štetočine preporučuje se primena inekticida:

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

·       Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili

·       Durbin EW (a.m. cipermetrin) u količini 0,3-0,6 l/ha ili

·       Karate zeon, Lamdex, Lambada, Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Navedeni insekcidni tretman će imati efekta i u suzbijanju lisnih vaši koje su takođe uočene vizuelnim pregledom pšenice (prag štetnosti podrazumeva njihovo prisustvo na 20-30% pregledanih biljaka).

 

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 27.10.2022 ‎(1)
Zaštita pšeniceCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje setva ozimih strnih žita je u toku, dok se usevi posejani u ranijim rokovima setve nalaze u fazi razvijenog prvog do trećeg lista (BBCH 10-13).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na više lokaliteta, na teritoriji Topličkog okruga, registrovano je prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 15 % biljaka i krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na  do 26 % biljaka.

 

Osim direktnih šteta koje pričinjavaju svojom ishranom, ove štetočine  prouzrokuju indirektne štete, kao prenosioci fitopatogenih virusa. Cikada Psammottetix alienus je vektor virusa patuljavosti pšenice (WDV).

Toplo vreme koje se za Toplički okrug prognozira i za naredni period, pogodovaće  daljem razvoju navedenih štetočina.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak svojih useva nakon nicanja, na prisusustvo cikada i lisnih vaši. Ukoliko se u početnim fazama razvoja pšenice registruje više od 10 % biljaka sa navedenim štetočinama preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·       Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini  0,2 l/ha ili

·       Decis 2,5 EC; Konfuzija (deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 20.5.2022 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i sortimenta  nalaze u fazi od rukavac zastavičara se otvara do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (47-61).

U fazi cvetanja i u vlažnim uslovima može doći do infekcije pšenice gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje oblizak useva pšenice radi utvrđivanja fenofaze razvoja. Ukoliko se vizuelnim pregledom useva utvrdi da je usev na početku cvetanja (polenove kesice vidljive na 5 % klasova), u cilju preventivne zaštite pšenice od navedenog patogena, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana pre padavina, koje se za Toplički okrug prognoziraju od utorka, nekim od registrovanih fungicida:  

·      Duofen plus, Sekvenca plus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha ili

·      Caramba EC, Sirena (a. m. metkonazol) u količini 1,5 l/ha ili

·      Prosaro 250 EC (a. m. protiokonazol+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

·       Antre plus (a. m. tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili

·      Mystic pro 500 EC (a. m. prohloraz+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

·       Zamir (a. m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75- 1 l/ha ili

·       Postulat duo (a. m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,25 l/ha ili

·      Delaro 325 SC (a. m. protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 1 l/ha ili

·       Zantara (a. m. tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha ili

·      Ascra xpro (a. m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha ili

·       Custodia (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

·      Mirador forte (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 1,5-2 l/ha ili

·      Falcon forte (a. m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,7- 1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe, vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

Ukoliko se registruje 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Futocid EC 2,5 (deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha

·       Fastac 10 EC (alfa cipermetrin)  u količini 0,1 - 0,12l/ha

·       Cythrin 250 EC (cipermetrin) u količini 0,12 - 0,24 l/ha

·       Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,3-0,6 l/ha ili

·       Karate zeon, Lamdex, Lambada, Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha  ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 11.5.2022 ‎(1)
Zaštita useva ozime pšeniceLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pyrenophora tritici-repentis (Pyrenophora tritici-repentis)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog do faze pojave lista zastavičara (BBCH 32-37).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na 8 do 16 % pregledanih biljaka, kao i prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 4 do 8% pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled useva pšenice i ukoliko se od faze drugog kolenca registruju simptomi bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se hemijski tretman  fungicidima:

·       Antre Plus (tiofanat-metil + tebukonazol) u količini 1,5 l/ha ili

·       Teatar Plus (azoksistrobin + difenokonazol)  u količini 0,6-1 l/ha ili

·       Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) u količini 0,5-0,75l/ha ili

·       Zantara  (tebukonazol+ biksafen) u količini 1-1,25 l/ha ili

·       Sphere (trifloksistrobin + ciprokonazol) u količini 0,5 l/ha ili

·       Postulat duo (protiokonazol+ tiofanat –metil) u količini 1-1,25 l/ha ili

·       Custoida (tebukonazol + azoksistnobin) u količini 0,8 l/ha ili

·       Falcon Forte (spiroksamin + tebukonazol + protikonazol) u količini 0,7-1l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo larvi  žitne pijavice (Lema melanopus) na nivou praga štetnosti od 0,5 do 1 larve po biljci, kao i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 18 % pregledanih biljaka.

Ukoliko vizuelnim pregledom svojih parcela, poljoprivredni proizvođači  registruju od 0,5 do 1 larvi žitne pijavice po biljci preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Grom, Lambada, Karate zeon (a.m. lambda- cihalotrin) ...0,2-0,3 l/ha

·       Polux, Decis 2,5 EC, Konfuzija,  (a.m.delta-metrin)... 0,2-0,3 l/ha

·       Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin)... 0,12 l/ha

·       Cythrin 250 EC (a.m. cipermetrin)...0,12-0,24 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje lisnih vaši u usevima pšenice.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 21.5.2021 ‎(1)
Zaštita pšeniceLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi pšenice se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i datuma setve, nalaze u fenofazi od početka klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

U fazi cvetanja pšenice i u uslovima visoke vlažnosti, može doći do infekcije klasa pšenice gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu svoje useve i prate faze razvoja pšenice. U fazi početka cvetanja, odnosno kada je prisutno 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, pre najavljenih padavina, u cilju zaštite od navedenog patogena, preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata:

·       Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat metil) u količini 1,5 l/ha

·       Delaro 325 SC (a.m.protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 1 l/ha

·       Cello (a.m.spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha

·       Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha

·       Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha

·       Duett ultra (a.m.tiofanat-metil+epoksikonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha ili nekim drugim registrovanim preparatom.

Vizuelnim pregledom, na pojedinim parcelama pšenice, na listovima je registrovano prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje  useve u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo od 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci prepručuje se primena insekticida:

·       Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili

·       Decis 2,5,Konfuzija (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili nekog drugog registrovanog insekticida.

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje lisnih vaši.

Region: Prokuplje