Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.5.2022 ‎(5)
Zaštita maline12.5.2022 23:29LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Loznica zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak cvetanja, do pojavljiju se prvi cvetni pupoljci (BBCH 55-57).


U cilju zaštite maline od prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), a pred najavljene padavine koje se očekuju za dane vikenda, proizvođačima se preporučuje da sprovedu fungicidni tretman sa  preparatom na bazi a.m tebukonazol (Akord WG) u količini primene 0,75 kg/ha.

Vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obiđu zasade maline i ako uoče prisustvo lisnih vaši, sprovedu hemijski tretman sa nekim od insekticida na bazi a.m. lambda-cihalotrin (Karate zeon, Kozak) u količini primene 0,2- 0,3 l/ha.

U zasadima gde se registruju prisustvo eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis), preporuka je primena akaricida na bazi a.m. abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vermitec 0,18 EC) u koncentraciji 0,1%.

Primena insekticida u toku cvetanja nije dozvoljena!

Region: Loznica
Zaštita maline12.5.2022 14:07Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi maline su u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni, (BBCH 56-57). Zasadi na višim nadmorskim visinama su još uvek u različitim fazama listanja.

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama od subote i osetljiva fenofaza maline stvaraju visok rizik za infekcije prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

U cilju zaštite maline od navedenog patogena preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

 

Akord WG (a.m tebukonazol) 0,75 kg/ha ili

Quadris, Azbany 250 SC, Exacta, Queen (a.m. azoksistrobin) 0,075 %.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada maline i ukoliko se vizuelnim pregledom biljaka registruju  simptomi šarenila lista koji su posledica ishrane eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis), primena nekog  od akaricida:

Uranus (a.m. etoksazol) 0,5 l/ha ili

Acramite 480 SC (a.m. bifenazat) 0,2-0,375 l/ha.

Prilikom upotrebe pesticida treba sprovesti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača i pridržavati se uputstva za upotrebu.

Tokom cvetanja zabranjena je upotreba insekticida i akaricida!

 

Region: Kruševac
Zaštita zasada maline 12.5.2022 13:42LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja  RC Valjevo zasadi malina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvaste se produžuje do pojave cvetnih pupoljaka  (BBCH 56-58).

 
 

 

Padavine koje se za područje Kolubarskog okruga najavljuju tokom vikenda mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

 

U cilju zaštite zasada poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, pre najavljenih padavina da sprovedu hemijski tretman fungicidom :

·         Akord WG (a.m tebukonazol) u količini primene  0,75 kg /ha.

 

 

 

Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo oštećenja na listovima od eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis). U zasadima gde se registruje prisustvo ovakvih oštećenja proizvođačima se preporučuje primena hemijskog tretmana nekim od akaricida:

·         Acramite 480 SC (a.m. bifenazat), u količini primene  0,2-0,375 l/ha ili

·         Uranus (a.m. etoksazol), u količini primene  0,5 l/ha.

 

Ukoliko se tokom pregleda registruje prisustvo biljnih vaši proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·         Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini  primene 0,2- 0,3 l/ha.

 

Zaštita maline pred cvetanje je veoma važna jer u fazi cvetanja primena insekticida i akaricida je zabranjena.

Region: Valjevo
Zaštita maline12.5.2022 13:05Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Malinina buba (Byturus tomentosus); Malinin cvetojed (Anthonomus rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Pirot, maline se nalaze u fazi pojavljuju se prvi cvetni pupoljci (BBCH 55-57).

Za dane vikenda, za region Pirota su najavljene padavine, koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju zaštite od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida, pre najavljenih padavina:

·         Akord WG (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo gala od malinine mušice galice (Lasioptera rubi). Preizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade i ukoliko uoče prisustvo gala, ili prisustvo malinine bube (Byturus tomentosus) kao i malininog cvetojeda (Antonomus rubi), primene insekticid:

·         Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha

Za sada nisu uočeni siptomi oštećenja na listovima od eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis).

U fazama cvetanja, nije dozvoljena primena insekticida, niti akaricida. Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!

Region: Pirot
Zaštita maline12.5.2022 11:20Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Malinin cvetojed (Anthonomus rubi); Malinina buba (Byturus tomentosus); Malinina galica (Lasioptera rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Šabac, zasadi malina su u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni, (BBCH 56-57).

 

 

faza razvoja

 

Malina se nalazi u osetljivoj fazi razvoja, a najavljeno nestabilno vreme od nedelje sa mestimičnim padavinama može dovesti do primarnih infekcija lista gljivom prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje, pre najavljenih padavina, primena fungicida:

 

Akord WG (a.m tebukonazol), u količini 0,75 kg/ha ili

Quadris, Azbany 250 SC, Exacta, Queen (a.m. azoksistrobin) u koncentraciji 0,075 %.

 

Ukoliko se vizuelim pregledom biljaka registruje prisustvo biljnih vaši ili drugih štetnih isekata: malinine bube (Byturus tomentosus), malininog cvetojeda (Anthonomus rubi) ili gale od malinine mušice galice (Lasioptera rubi)

preporučuje se primena insekticida:

 

Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2- 0,3 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom listova, uočeni su simptomi šarenila koji su posledica ishrane eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis). 

 

 

simptomi napada eriofidne grinje

 

U zasadima gde se registruju ovakvi simptomi ili gde je u prethodnoj godini bilo šteta od eriofidne grinje, preporuka je primena nekog od  akaricida:

 

Abastate 09 ME (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,15-0,2 %  ili

 Acramite 480 SC  (a.m. bifenazat), u količini 0,2-0,375 l/ha.

Zaštita maline pred cvetanje je veoma važna jer u fazi cvetanja primena insekticida i akaricida zabranjena.

Region: Šabac