Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
SelectedPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.6.2022 ‎(1)
Zaštita krompira14.6.2022 9:17Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi krompira se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, u fazi od puno cvetanje, do faze 10% bobica u prvoj cvasti dostigle krajnju veličinu (BBCH 65-71).

Nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima, kao i visoke vrednosti relativne vlažnosti i registrovane temperature pogodovale su razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U cilju zaštite krompira od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena:

-          Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha ili

-          Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. metalaksil-M+mankozeb) u količini 2,5 kg/ha (registrovani i za crnu pegavost) ili

-          Leonida (a.m. metalaksil-M+fluazinam) u količini 0,5-0,6 l/ha ili

-          Silueta (a.m. propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) u količini 4l/ha.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga, larvi i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Proizvođačima se preporučuje da ukoliko uoče prisustvo ove štetočine primene neki od insekticida:

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3l/ha ili

-          Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipkord) u količini 0,15-0,3 l/ha ili

-           Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25l/ha.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 1.6.2022 ‎(1)
Zaštita krompira1.6.2022 9:37Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi krompira se nalaze, u zavisnosti od vremena sadnje, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera u fazi od 30% biljaka zatvaraju redove do početak cvetanja (BBCH 33-61).

Za dane vikenda, prema podacima sa automatskih meteoroloških stanica registrovano je do 16 mm padavina. Uz registrovane temeperature i uz prisustvo vlage ostvarili su se povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophtora infestans). Optimalne temperature za infekciju prouzrokovačem plamenjače, uz prisustvo visoke vlage, su noćna temperatura vazduha od 10°C do 15,5 °C i dnevna temperatura od 15°C do 23,8°C.

Usevi krompira se u ovom periodu se nalaze u osetljivim fazama razvoja, te se proizvođačima preporučuje primena neki od navedenih fungicida:

-          Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. matalaksil-M+mankozeb) u količini 2,5 kg/ha ili

-      Fuzija plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha.

Navedeni fungicidi su registrovani i za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Vizuelnim pregledom useva krompira registruje se prisustvo larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U cilju suzbijanja krompirove zlatice, poljoprivrednim roizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3 l/ha ili

-          Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha ili

-          Cipkord, Crna mamba, Ciprazor (a.m. cipkord) u količini 0,15-0,3 l/ha ili

-          Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Kestrel, Afinex, Asheta, Epik, Špic (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha.

U usevima mladog krompira koji se vade, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 20.5.2022 ‎(1)
Zaštita krompira20.5.2022 9:35Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Požarevac usevi krompira se u zavisnosti vremena setve i sortimenta nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze početak zatvaranje redova (BBCH 19-31).

Pregledom useva krompira registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Najveće štete nanose imago i larve koje se hrane listovima krompira i tako mogu dovesti do golobrsta, zato se proizvođačima preporučuje obilazak svojih useva i pregled na prisustvo ove štetočine.

 U cilju suzbijanja krompirove zlatice, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

-          Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,25 l/ha ili

-          Mospilan, Tonus, Zlatospilan, Volley 20 SP, Wizzzaard, Asheta, Epik (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha.

Nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje nas očekuje od utorka, može dovesti do povoljnih uslova za ostvarenje infekcije krompira prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Proizvođačima se u cilju zaštite krompira od navedenih patogena, pre padavina, preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

-         Mankogal 80, Dithane M 45, Mankogal extra, Prevent 80 WP, Vilozeb, Manfil 80 WP, Nota, Titilar 75 WGD (a.m. mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha ili

-          Polyram DF (a.m. metiram) u količini 2 kg/ha.

U usevima namenjenim za proizvodnju mladog krompira ne preporučuje se hemijske mere zaštite.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 30.3.2022 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca30.3.2022 7:42Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Požarevac u toku je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a uskoro se očekuje i setva krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Krompirov moljac je veoma značajna štetočina krompira (Phtorimea opercullela). Najveće štete nanose larve na krtolama krompira u toku vegetacije, usled čega napadnute krtole gube tržišnu vrednost i propadaju. Kada su uslovi povoljni, može nastaviti svoju aktivnost i u skladištima. Od krompirovog moljca najugroženija je proizvodnja jesenjeg krompira. Primena insekticida sa ciljem suzbijanja te štetočine je samo korektivna mera, s toga se u proizvodnji jesenjeg krompira, pre sadnje, preporučuje sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera kontrole koje podrazumevaju: 

- Sadnju sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda;

- Sadnju zdravih i neoštećenih krtola;

- Duboka sadnja (optimalna dubina do 15 cm) i formiranje visokih bankova;

- Primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 26.7.2021 ‎(1)
Zaštita krompira26.7.2021 9:33Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području RC Požarevac usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja: od sazrevanje ploda i semena  do faze vađenja krtola (BBCH 81-99).

Na feromonskim klopkama na lokalitetima Carevac i Trnovče, u poslednjih deset dana se registruje  povećanje brojnosti imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je aktivnost treće generacije krompirovog moljca.

Nalazimo se u fazi kada je neophodno sprovesti sve mere borbe protiv krompirovog moljca kako bi se sprečio nastanak šteta. Poljoprivrednim proizvođačima se u zavisnosti od stanja useva preporučuju sledeće mere:

Ø  Na parcelama koje su u fazi zrenja i gde se vađenje krompira još uvek ne planira potrebno je održavati kompaktnost bankova redovnim navodnjavanjem kako bi se sprečilo obrazovanje pukotina i polaganje jaja. U cilju suzbijanja krompirovog moljca preporučuje se primena kombinacije insekticida:

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana)

+

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana).

Zbog čestih padavina u proteklom periodu kao i preporučne mere češćeg navodnjavanja, u cilju zaštite lisne mase od prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) preporučuje se primena nekog od fungicida:

·         Ranman top (a.m. cijazofamid) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

·         Revus top 500 SC (a.m. mandipropamid+difenokonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana)

 

Ø  Na parcelama gde je vađenje krompira u toku ili se uskoro planira, krtole krompira je potrebno što pre skloniti sa parcele i čuvati u dobro očišćenim skladištima čiji su otvori obezbeđeni mrežama kako bi se sprečio ulazak imaga. U skladištima je potrebno temperaturu održavati ispod 10°C kako bi se stvorili uslovi koji nisu povoljni za razvoj krompirovog moljca.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 5.7.2021 ‎(1)
Zaštita krompira5.7.2021 15:44Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja  RC Požarevac, usevi krompira se u zavisnosti od  sortimenta, nalaze u fazi od sazrevanja ploda do početka žućenja cime (BBCH 81-92).

 

Na feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Vremenski uslovi u predhodnom periodu i prognozirano vreme sa visokim temperaturama bez prisustva padavina pogoduje razvoju moljca i brzom propadanju cime, što povećava rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca u usevima kropmira.

Sa ciljem kontrole ove štetočine u usevima ranog krompira koji je u procesu vađenja i gde je propala cima i gde se vađenje uskoro očekuje preporučuju se sledeće mere:

·       Krompir treba vaditi u što kraćem roku,

·       Ne treba ostavljati krtole nakon vađenja na parceli,

·       U skladištima ukoliko je moguće kontrolisati temperaturu ispod 10 °C,

·       Sve otvore na skladištima treba obezbediti gustim mrežama radi sprečavanja ulaska moljca u skladište.

Kod kasnog sortimenta gde se vađenje krompira ne očekuje u narednom periodu preporučuje se naviodnjavanje bankova kako bi se održala kompaktnost zemljišta i sprečilo stvaranje pukotina kroz koje ženke moljca dolaze do krtola. Takođe, preporučuju se i hemijske mere zaštite nekim od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana).

U uslovima navodnjavanja stvaraju se povoljni uslovi za razvoj i širenje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani). Sa ciljem zaštite krompira od navedenih patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

·        Kardinal Plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) u količini 2 l/ha ili

·        Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 11.6.2021 ‎(1)
Zaštita krompira11.6.2021 12:29Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Požarevac usevi krompira se nalaze u fazi 30% biljaka zatvaraju redove do faze do početka cvetanja (BBCH 33-61).

 

Nestabilno vreme sa padavinama  u proteklom periodu i registrovane temperature pogodovale su razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). I u narednom periodu se najaljuju padavine koje mogu stvoriti nove povoljne uslove za ostavenje infekcije tim patogenima.

Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju zaštite krompira od plamenjače i crne pegavosti, preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. metalaksil-M+mankozeb) u količini 2,5 kg/ha

·         Leonida (a.m. metalaksil-M+fluazinam) u količini 0,5-0,6 l/ha

·        Silueta (a.m. propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) u količini 4 l/ha

·        Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha.

U usevima krompira u kojima nisu sprovedene mere suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), a vizuelnim pregledima se registruje prisustvo larvi te štetočine, preporučuje se primena insekticida:

·         Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,25 l/ha

·        Tonus, Volley 20 SP, Zlatospilan, Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite preporučuje se promena mehanizma delovanja primenjenih pesticida u odnosu na prošli tretman. 
Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 25.5.2021 ‎(1)
Zaštita krompira25.5.2021 9:57Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Požarevac usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena setve nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze početak zatvaranja redova: 10% biljaka se dodiruje između redova (BBCH 19-31).

Padavine tokom prehodne nedelje, visoka relativna vlažnost i povoljne temperature stvorile su u više navrata povoljne uslove za ostvarenje infekcije krompira prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).  Obzirom da se usev nalazi u osetljivoj fazi razvoja i da se u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, proizvođačima se u cilju zaštite od navedenih patogena, preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. metalaksil-M+mankozeb)  u količini 2,5 kg/ha

·        Consento (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) u količini 1,67-2 l/ha,

·        Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha,

·        Silueta (a.m. propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) u količini 4l/ha,

·        Leonida (a.m. metalaksil-M+fluazinam) u količini 0,5-0,6 l/ha.

Pregledom useva krompira registrovana je pojava svih  razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Štete nastaju ishranom imaga, ali znatno veće štete svojom ishranom mogu naneti larve koje za kratko vreme mogu oštetiti veliku površinu lisne mase, i dovesti do golobrsta.


U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja krompirove zlatice proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

·        Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha ili

·        Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha

U usevima mladog krompira, ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite!

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 2.8.2020 ‎(1)
Zaštita krompira2.8.2020 10:08Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Požarevac usevi krompira se nalaze u različitim fazama, od faze početka žućenja lišća (BBCH 92) do faze vađenja krtola (BBCH 99).

Poslednjih nekoliko dana, na feromonskim klopkama se registruje povećanje broja imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U narednim danima očekuje se maksimum leta leptira treće letnje generacije, intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi.

Proizvođačima koji još uvek neće vaditi krompir preporučuje se primena kombinacije insekticida:

·        Coragen (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,15 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana) +

·        Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Na ovim parcelama preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje ženke prodiru do krtola i polažu jaja.

Izvađene krtole potrebno je čuvati u skladištima u kojima na svim otvorima treba obezbediti guste mreže u cilju sprečavanja ulaska leptira. U sladištima je potrebno održavati temperaturu ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 19.7.2020 ‎(1)
Zaštita krompira19.7.2020 11:05Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Požarevac usevi krompira nalaze se u fazi od sazrevanja ploda do početka žućenja cime.

Na feromonskim klopkama registruje se konstantan ulov imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U narednim danima se očekuje značajno povećanje brojnosti ove štetočine zbog preklapanja leta leptira druge i treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanaja nastanka šteta od strane krompirovog moljca, proizvođačima se preporučuje primena agro-tehničkih i hemijske mere zaštite:

·         Nakon sušenja nadzemnog dela biljke (cime) preporučuje se vađenje krtola i njihovo uklanjanje sa parcela u što kraćem roku. Krtole čuvati u skladištima koja bi na svim otvorima trebala biti obezbeđena gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska leptira. U sladištima je potrebno održavati temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

·        Na parcelama na kojima se krompir neće uskoro vaditi i gde cima nije još uvek nije suva preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje ženke prodiru do krtola. U ovim usevima preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord, Notikor, Crna mamba) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana).

U usevima kasnijeg sortimenta krompira gde se krompir još uvek neće vaditi, u cilju zaštite lisne mase od gljiva prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), preporučuje se primena fungicida:

·         Kardinal plus (fluazinam + propamokarb-hidrohlorid) 2 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Požarevac
1 - 10 Next