Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira od krompirovog moljca9.8.2022 13:05Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Vrbas, krompir se nalazi u različitim fazama starenja, tj. sušenja nadzemnog dela biljke do vađenja krtola.

faza sušenja cime krompira

Na feromonskim klopkama, postavljenim u usev krompira, registruje se konstantno povećanje ulova odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je preklapanje leta leptira treće i četvrte generacije ove štetočine.

U periodu kada cima počinje da se suši , potrebno je nastaviti sa sprovođenjem svih raspoloživih mera u cilju što efikasnije kontrole krompirovog moljca.

Sa ciljem zaštite krompira od krompirovog moljca proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

Na parcelama pod krompirom gde je cima potpuno suva preporučuje se:

  • Obavezno vađenje krompira i čuvanje u skladištima gde je temperatura ispod 10˚C. Skladišta na ulaznim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežema, kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i njihov dalji razvoj na krtolama.
  • Prilikom vađenja krompira,  treba odmah sklanjati krtole sa parcele i ne ostavljati ih na otvorenom, već ih obavezno unositi u skladište.
  • U skladišta ne treba unositi oštećene krtole.

Na parcelama pod krompirom gde je cima nije još uvek propala preporučuje se:

  • Stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem da bi se sprečilo stvaranje pukotina, koje predstavljaju otvor kroz koje ženke dolaze do krtola, kao i tretman nekim od registrovanih insekticida:

·    Grom (a.m. lambda-cihalotrin), u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1)

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin), u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

·       Exirel (a.m.cijantraniliprol), u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin), u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

·       Alverde (a.m.metaflumizon), u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin),  u količini0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

       ·      Laser 240 SC (a.m.spinosad), u količini 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 8.8.2022 ‎(3)
Zaštita krompira od krompirovog moljca8.8.2022 15:26Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području RC Beograd i Mladenovac, usevi krompira se u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama  sazrevanja krtola i starenja.

 

U ovom periodu vegetacije useva  krompira, krtole su izložene napadu kromprirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na feromonskim klopkama postavljenim u usevu krompira registruje se konstantan ulov imaga krompirovog moljca, a u toku je preklapanje leta leptira treće i četvrte generacije.

 

Mere kontrole krompirovog moljca podrazumevaju:

U usevima gde je cima krompira suva i gde je u toku vađenje krompira, treba brzo ukloniti krtole sa parcele, i odložiti ih u magacine sa mrežom na otvorima i kontrolisanom temperaturom (ispod 100C). Na ovaj način se sprečava polaganje jaja i dalji razvoj navedene štetočine.

Na parcelama sa usevom krompira gde cima još nije propala preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta, navodnjavanjem, ali i primena nekog od registrovanih insekticida:

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,25L/ha (karenca 7 dana MBT 1) ili

Konfuzija, Polux,  Decis 2,5 EC (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5L/ha (karenca 7 dana MBT1) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini primene 0,1-0,125 L (karenca 14 dana MBT2) ili

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini primene 0,3 L/ha (karenca 14 dana MBT1) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol i lambda-cihalotrin) u količini primene 0,3 L/ha (karenca 14 dana MBT2)  ili

Laser 240 SC (a.m. spinosad) u količini primene 50-100 ml/ha (karenca 14 dana MBT2) .

Prilikom odabira insekticida treba obratiti pažnju na karencu i na maksimalan broj tretmana preparata u toku jedene vegetacije..

slika1

velika slika

Region: Beograd
Zaštita krompira 8.8.2022 12:56Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena setve nalaze u različitim fazama sušenja nadzemnog dela biljke do fenofaze vađenja krtola.

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira, na lokalitetu Podina i Gornja Stražava, proteklih dana registruju se povećani ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

U toku je preklapanje leta leptira treće i četvrte generacije te štetočine.

U cilju zaštite useva krompira od krompirovog moljca poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena sledećih mera:

·       Kod useva  gde je cima suva, obavezno treba vaditi krompir  i čuvati ga u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira treba da su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već ih unositi u skladišta kako ne bi direktno bile izložene napadu moljca.

·       U usevima gde cima još uvek nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom. U ovim usevima gde se krompir neće uskoro vaditi, preporučuju se  i hemijske mere zaštite primenom insekticida:

·       Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1)

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

·       Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

·       Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin)  u količini0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Laser 240 SC (spinosad) u količini 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, kao i o maksimalnom broju tretmana preparata u toku jedne sezone (MBT).

Region: Prokuplje
Zaštita krompira od krompirovog moljca8.8.2022 10:29Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području Srbije usevi krompira se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje, nalaze u fazi od različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke do vađenja krtola.

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira registruje se povećanje ulova odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) u proteklih nekoliko dana. U toku je preklapanje leta leptira treće i četvrte generacije te štetočine.  U usevima krompira koji još nisu povađeni i gde su krtole ogoljene, postoji rizik od nastanka šteta od te štetočine.

Sa ciljem zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

U usevima krompira gde je cima suva krtole treba vaditi i odmah skladištiti u skladišta sa kontrolisanom temperaturom i postavljenim insekatskim mrežama na svim otvorima. Ne treba ostavljati krtole na parceli nakon vađenja.

U usevima gde još uvek cima nije propala preporučuje se navodnjavanje radi održavanja kompaktnosti zemljišta i sprečavanja stvaranja pukotina kroz koje ženke moljca dolaze do krtola i polažu jaja. Takođe, u ovim usevima se preporučuje i primena hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

-        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

-        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

-        Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

-        Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

-        Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

-        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

-        Laser 240 SC (spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT).

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 5.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira5.8.2022 9:18Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji rada RC Užice , usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta  i datuma sadnje nalaze u fazi početka žućenja cime do vađenja krtola (BBCH 92-99).

Na feromonskim klopkama, na punktovima Lunovo selo i Pilatovići  (punktovi na nižim nadmorskim visinama), svakodnevno se  registruju  ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).  Suvo i veoma toplo vreme koje trenutno vlada u proizvodnji pogoduje aktivnosti ove štetočine.

U cilju zaštite krtola od krompirovog moljca, preporučuju se sledeće mere:

Na parcelama gde je cima suva, lišće uginulo - vađenje krtola i sklanjanje sa parcele u što kraćem roku kako ne bi bile direktno izložene napadu krompirovog moljca, sve otvore skladišta treba obezbediti gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska i daljeg razvoja štetočine, temperaturu u skladištima treba održavati ispod
 10°C. U skladište treba unositi samo zdrave i neoštećene krtole.

Na parcelama gde cima nije suva i gde se krompir uskoro neće vaditi preporučuje se navodnjavanje radi održavati kompaktnost zemljišta, kako bi se sprečio prodor ženki moljca kroz pukotine do krtola i polaganje jaja.
Takođe u ovim usevima, u cilju zaštite krompira, preporuka je i tretman insekticidom:

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) MBT 1  ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) MBT 1 ili

Laser 240  SC (a.m. spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana) MBT 2

Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana) MBT 2  ili

Alverde (a. m. metaflumizon) u količini 0,2-0,5 l/ha (karenca 14 dana) MBT 2 ili

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha (karenca 14 dana) MBT 1.

Primena insekticida se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura. Prilikom primene insekticida obavezno treba voditi računa o karenci primene preparata.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 4.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira4.8.2022 12:23Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području RC Kosovska Mitrovica usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi krompira na višim nadmorskim visinama (Dobrava, Rvatska, Belo Brdo) se nalaze u fazi sazrevanja ploda do faze žućenje cime, dok se na nižim nadmorskim visinama (Grabovac, Leposavić, Lešak) usevi krompira nalaze u različitim fazama sušenja nadzemnog dela do vađenja krtola (BBCH 81-93).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u usevu krompira, na lokaciji Velji Breg, registruju se redovni ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je početak leta četvrte generacije ove štetočine, a u narednim danima se očekuje povećanje brojnosti zbog preklapanja leta treće i četvrte generacije.

Kako bi zaštitili krompir od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

-Kod useva gde je cima suva:

-što pre treba vaditi krompir i unositi u skladište (ne ostavljati ga na parceli);

-skladišta treba obezbediti sa gustim mrežama na svim otvorima kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki moljca u skladište:

- treba održavati temperaturu skladišta na ispod 10°C;

- treba vršiti redovnu kontrolu krtola na prisustvo simptoma napada i eventualnu hemijsku zaštitu preparatom na bazi azadirahtina i to Ozoneem trishul 1% EC u koncentraciji 0,3% prilikom njihovog unošenja u skladište.

-Kod useva gde cima još uvek nije propala:

-održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavem kako bi se sprečilo urušavanje bankova i stvaranja pukotina čime bi krtole bile direktno izložene napadu krompirovog moljca;

-sprovođenje hemijskih mera zaštite uz obavezno poštovanje karence nekim od sledećih insekticida:

-Exirel (a. m. cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana) MBT 2 ili

-Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana) MBT 1 ili

-Alverde (a. m. metaflumizon) u količini 0,2-0,5 l/ha (karenca 14 dana) MBT 2 ili

-Grom (a. m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana) MBT 1 ili

-Ampligo 150 ZC (a. m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana) MBT 2 ili

-Laser 240 SC (a. m. spinosad) u količini 50-100 ml/ha (karenca 14 dana) MBT 2 ili

-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a. m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) MBT 1

Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha tretmane treba sprovoditi u večernjim časovima, uz obavezno poštovanje karence primenjenih preparata.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira3.8.2022 12:59Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Bačka Topola,  krompir se u zavisnosti od sortimenta, vremena sadnje i lokaliteta nalazi u fazi vađenja krtola  do faze žućenja i sušenja nadzemnog dela biljke.

 

 

Velika slika                    Velika slika

 

Prisutne visoke dnevne temperature izuzetno pogoduju razvoju krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), čija se brojnost kontinuirano registruje na feromonskim klopkama.

U narednim danima očekuje se značajno povećanje brojnosti krompirovog moljca usled preklapanja leta treće i četvrte generacije. 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i utvđivanje stanja biljaka na parceli, da bi se na osnovu toga odabrale mere kontrole krompirovog moljca.

 

Kod sortimenta gde je vađenje u toku ili se uskoro očekuje i gde je propala cima, preporučuju se sledeće mere:

·         krompir treba vaditi u što kraćem roku, nikako ga ne  ostavljati  na parceli izloženog napadu moljca;

·         nakon vađenja,  čuvati ga u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C), i koja  na svim otvorima treba da budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

 

Kod kasnog sortimenta i kod useva koji se neće vaditi u skorije vreme, preporučuju se sledeće mere:

·         održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prodor ženki moljca do krtola gde polažu jaja;

·         sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od sl. registrovanih  insekticida:

Exirel (a.m.cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana) ili,

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana) ili,

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili,

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Hemijske tretmane sprovoditi u večernjim časovima zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura!

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.8.2022 ‎(2)
Zaštita krompira2.8.2022 8:55Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi krompira se,  u zavisnosti od sortimenta, datuma sadnje, lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama sazrevanja ploda i semena do vađenja krtola.

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira svakodnevno se beleže ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

 

velika slika

 

U narednom danima se očekuje povećanje brojnosti krompirovog moljca što predstavlja kritičan period za zaštitu krompira od ove štetočine.

 

Na parcelama gde je došlo do propadanja cime preporučuje se:

 

-        Vađenje krompira i njegovo skladištenje sa što kraćim zadržavanjem na parceli

-        U skladišta ne treba unositi oštećene i zaražene krtole

-        Otvore skladišta treba obezbediti gustim mrežama

-        Temperaturu u skladištu treba održavati na do 10°C

 

 

Na parcelama gde se ne očekuje vađenje krompira u narednom periodu preporučuje se:

 

-        Navodnjavanje kako bi se održala kompaktnost bankova

-        Sprovđenje hemijskog tretmana

 

Za hemijski tretman se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha   (karenca 7 dana)   ili

·         Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha   (karenca 7 dana)   ili

·         Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha   (karenca 14 dana)   ili

·         Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,15-0,3 l/ha   (karenca 14 dana)   ili

·         Laser 240 SC (a.m. spinosad) u količini 50-100 ml/ha   (karenca 14 dana)

 

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima, kada temperature budu niže.

 

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja treba obavezno voditi računa o krenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) primenjenih preparata!

 

Region: Kraljevo
Zaštita krompira 2.8.2022 7:23Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Sombor, krompir se nalazi u zavisnosti od sortimenta,lokaliteta i vremena sadnje u različitim fazama razvoja -od faze vađenja krtola do različitih faza žućenja i sušenja nadzemnog dela biljke.

velika slika

Na feromonskoj klopci registruju se kontinuirani ulovi imaga krompirovog molca (Phthorimea operculella), a trenutni vremenski uslovi veoma su povoljni za razvoj ove štetočine. Započela je aktivnost IV generacije te štetočine. U narednim danima se očekuje još intenzivnije povećanje brojnosti imaga na klopkama kao posledica preklapanja leta leptira treće i četvrte generacije, a  usevi krompira se nalaze u vrlo osetljivoj fazi na napad ove štetočine.

U cilju zaštite krompira preporučuju se sledeće mere:

-u usevima gde je cima suva treba što pre vaditi krompir i čuvati ga u skladištima, na temperaturi ispod 10 °C. Otvore u skladištima treba obezbediti gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki krompirovog moljca. Izvađene krtole ne treba ostavljati na parceli nego ih odmah treba sklanjati u skladište.

-u usevima gde cima još uvek nije propala i gde se krompir neće uskoro vaditi preporučuje se održavanje kompaktnost zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje ženke moljca dolaze do krtola i polažu jaja. Takođe, preporučuju se i hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana) ili

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha (karenca 14 dana) ili Laser (a.m.spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana).

Primena insekticida se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura. Prilikom primene insekticida obavezno treba voditi računa o karenci preparata.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 1.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira1.8.2022 9:42Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja, od faze vađenja krtola do različitih faza žućenja i sušenja nadzemnog dela biljke.

velika slika

Na feromonskim klopkama registruje se povećan broj ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

velika slika

Započela je aktivnost četvrte generacije ove štetočine. U narednim danima se očekuje još intenzivnije povećanje brojnosti imaga na klopkama kao posledica preklapanja leta leptira treće i četvrte generacije, a  usevi krompira se nalaze u  vrlo  osetljivoj fazi na napad ove štetočine.

 U usevima sa suvom cimom  preporuka je da se što pre vadi krompir i skladišti  u dobro obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima (temperatura ispod 10°C, zaštitne mreže na otvorima), kako ne bi došlo do ulaska imaga i polaganja jaja na krtole krompira.

Takođe prilikom unošenja krtola u skladište treba vršiti vizuelnu kontrolu krtola na prisustvo simptoma napada i eventualnu hemijsku zaštitu preparatom Ozoneem trishul 1% EC (a.m. azadirahtin) 0,3%.

U usevima krompira koji se neće vaditi u narednom periodu, preporuka je nastavak navodnjavanja zemljišta da bi se održala njegova kompaktnost, sprečilo stvaranje pukotina i onemogućilo polaganje jaja na krtole. Takođe, preporuka je nastavak hemijskih mera zaštite primenom insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Exirel (cijantraniliprol) 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana) ili

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana) ili

Alverde (a.m. metaflumizon) 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana) ili

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura. Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci preparata.

Region: Niš
1 - 10 Next