Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.6.2023 ‎(1)
Zaštita krompira10.6.2023 8:13Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području RC Čačak usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja: od faze zatvaranja redova do faze punog cvetanja.

Faza razvoja krompira

Faza razvoja

Uslovi koji vladaju u proizvodnji krompira (padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha, povoljne temperature), a koji se najavljuju i u narednim danima, pogoduju razvoju i širenju plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Proizvođačima se u cilju zaštite useva preporučuje primena nekog od fungicida:

·        Axidor (propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha ili

·        Fuzija plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha ili

·        Infinito sc (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha ili

·        Silueta (propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) 4 l/ha ili

·        Profilux (cimoksanil+mankozeb) 2-2,5 kg/ha ili

·        Curzate M 68 WG (cimoksanil+mankozeb) 2,3 kg/ha ili

·        Cymoclean 714 WP (cimoksanil+mankozeb) 2-3 kg/ha ili

·        Vokal (cimoksanil+mankozeb) 2,5-3 kg/ha ili

·        Fuerza (cimoksanil+mankozeb) 3 kg/ha ili

·        Elbrus, Espada, Equation pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha ili

·        Reboot (cimoksanil+zoksamid) 0,45 kg/ha ili

·        Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (dimetomorf+mankozeb) 2-2,5 kg/ha ili

·        Orvego (dimetomorf+ametoktradin) 0,8 l/ha.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 9.6.2023 ‎(3)
Zaštita krompira9.6.2023 19:39Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na terenu RC Senta, usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od potpunog zatvaranja redova, do faze prve bobice vidljive (39-70 BBCH).

 

velika slika

Padavine u proteklim danima, uz visoku relativnu vlažnost vazduha i povoljne temperature, stvorile su veoma povoljne uslove za ostvarenje infekcije biljaka prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani). U narednom periodu se i dalje prognozira nestabilno vreme sa padavinama, a usevi krompira se nalaze u osetljivim fazama razvoja, te se proizvođačima preporučuje da primene neki od navedenih fungicida:

-          Axidor (propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) u količini 2,5 l/ha ili

-          Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha ili

-          Silueta (propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) u količini 4 l/ha ili

-          Fuzija plus (propamokarb-hidrohlorid+fuazinam) u količini 2 l/ha ili

-          Orvego (dimetomorf+ametoktradin) u količini 0,8 l/ha ili

-          Elbrus, Espada, Equation pro WG (cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha ili

-          Reboot (cimoksani+zoksamid) u količini 0,45 kg/ha

Region: Senta
Zaštita krompira9.6.2023 13:51Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji  RC Pančevo , usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje i sortimenta nalaze u fenofazi od 30% biljaka zatvaraju redove do faze početak cvetanja (BBCH 33- 61).

Česte  padavine u predhodnom periodu  i povoljne temperature vazduha, pogodovale su razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i  crne pegavosti krompira (Alternaria solani). 

Kako se u narednim danima najavljuju padavine koje mogu stvoriti nove povoljne uslove za infekcije ovim patogenima, proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite krompira sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:

·                Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha ili

·                Silueta (a.m. propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) u količini 4 l/ha ili

·                Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) u količini 0,8 l/ha ili

·                Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha ili

·                Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fuazinam) u količini 2 l/ha.

Region: Pančevo
Zaštita krompira9.6.2023 12:52Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Šabac usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od kraj cvetanja prve cvasti do faza vidljive prve bobice (BBCH 69-70).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

  

simptom plamenjače

Nestabilno vreme sa padavinama u predhodnom periodu, uz visoku relativnu vlažnost vazduha i povoljne temperature vazduha, pogodovale su razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i  crne pegavosti krompira (Alternaria solani). I za naredni period se najavljuju padavine i temeparture koje će pogodiovati razvoju prouzrokovača bolesti.

Poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje da sprovedu tretman u cilju zaštite useva krompira od navedenih patogena, nekim od navedenih fungicida:

 

Axidor     (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha ili

Eqation Pro WG, Elbrus, Espada (a.m.cimoksanil+famoksadon)  0,4 kg/ha ili

Orvego (a.m.dimetomorf+ametokradin) 0,8 l/ha ili

Reboot (a.m. cimoksanil+zoksamid) 0,45kg/ ili

Silueta (a.m. propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha ili

Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 8.6.2023 ‎(3)
Zaštita krompira8.6.2023 15:10Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
RC Vršac
 
Fenofaza razvoja: usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje i sortimenta nalaze u fazi potpuno zatvaranje redova do vidljive prve bobice (BBCH 39-70).
 
 
 
Učestale padavine u prethodnom periodu i visoka relativna vlažnost vazduha stvorili su povoljne uslove za infekciju krompira prouzrokovačem plamenjače krompira (Phythoptora infestans) i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Kako je i za dalji period prognozirano nestabilno vreme sa padavinama koje će pogodovati daljem razvoju pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:
  • Silueta (a.m.propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) 1,2-1,6 l/ha ili
  • Fuzija plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha ili
  • Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha ili
  • Orvego (a.m.dimetomorf+ametoktradin) 0,8 l/ha ili
  • Reboot (a.m.cimoksanil+zoksamid) 0,45 kg/ha ili
  • Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m.cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha
Region: Vršac
Zaštita krompira8.6.2023 14:27Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Niš usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi od potpuno zatvaranja redova do faze pošetak cvetanja (BBCH 39-61).

velika slika

Vremenski uslovi u proteklom periodu stvorili su povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani), čiji su simptomi registrovani vizuelnim pregledom useva krompira. I za naredni period se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može uticati na razvoj i širenje ovih patogena.

velika slika

U  cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

Orvego (a.m. dimetomorf i a.m.ametoktradin) 0,8 l/ha ili

Axidor (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. cimokslin) 2,5 L/ha ili

Infinito SC, Magnetic (a.m.propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) 1,2-1,6 L/ha ili

Fuzija plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) 2 L/ha ili

Silueta (a.m.propamokarb-hidrohlorid + mankozeb) 4 L/ha ili

Profilux, Curzate M 68WG, Cymoclean 714 WP, Vokal, Fuerza (a.m. cimoksalin + mankozeb) 2-3 kg/ha ili

Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksalin + famoksadon) 0,4 kg/ha ili

Reboot (a.m. cimoksalin + zoksamid) 0,45 kg/ha.

Region: Niš
Zaštita krompira 8.6.2023 7:47Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje i sortimenta nalaze u fenofazi od 30% biljaka zatvaraju redove do faze početak cvetanja (BBCH 33- 61).

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama u predhodnom periodu, uz visoku relativnu vlažnost vazduha i povoljne temperature vazduha, pogodovale su razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i  crne pegavosti krompira (Alternaria solani). 

    
 

Period nestabilnog vremena sa padavinama se nastavlja i u narednom periodu pa se proizvođačima preporučuje da sprovedu tretman u cilju zaštite useva krompira od navedenih patogena, nekim od navedenih fungicida:

·       Axidor     (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha ili

·       Eqation Pro WG, Elbrus, Espada (a.m.cimoksanil+famoksadon)  0,4 kg/ha ili

·       Orvego (a.m.dimetomorf+ametokradin) 0,8 l/ha ili

·       Reboot (a.m. cimoksanil+zoksamid) 0,45kg/ ili

·       Silueta (a.m. propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha ili

·       Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 7.6.2023 ‎(4)
Zaštita krompira7.6.2023 12:57Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi krompira se nalaze, u zavisnosti od vremena sadnje, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera u fazi od potpuno zatvaranje redova, do početak cvetanja (BBCH 39-61).

Višednevne padavine u proteklih nekoliko dana, uz visoku relativnu vlažnost vazduha i povoljnu temperaturu, stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije krompira prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Usevi krompira se u ovom periodu nalaze u osetljivim fazama razvoja, i kako se i dalje prognozira nestabilno vreme sa kišom, proizvođačima se preporučuje da primene neki od navedenih fungicida:

-          Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) u količini 2,5 l/ha ili

-          Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha ili

-          Silueta (a.m. propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) u količini 4 l/ha ili

-          Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fuazinam) u količini 2 l/ha ili

-          Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) u količini 0,8 l/ha ili

-          Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha ili

-          Reboot (a.m. cimoksani+zoksamid) u količini 0,45 kg/ha.

Region: Požarevac
Zaštita krompira7.6.2023 10:45Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi kompira u zavisnosti od lokaliteta nalaze se u fazi od početka zatvaranja redova do faze prvi cvetovi vidljivi (BBCH 33-60).

Vizuelnim pregledom useva na 5% pregledanih listova uočeni su simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Trenutni meteorološki uslovi kao i najavljene padavine za dane vikenda povoljno će delovati na razvoj navedenog patogena kao i prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans).

Kako se krompir nalazi u fazi kada je osetljiv na infekcije od navedenih patogena, a i meteorološki uslovi za njihovo širenje su povoljni proizvođačima se preporučuje da obave tretman svojih useva sledećim fungicidima:

- Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil)u količini od 2,5l/ha ili

-Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf + mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha ili

-Orvego (a.m. dimetomotf+ametoktradin) u količini 0,8l/ha ili

-Profilux,Curzate M68 WG, Vokal (a.m. cimoksanil+mankozeb)u količini od 2-3kg/ha ili

-Fuzija plus (propomokarb-hidrohlorid+fluazinam)u količini od 2l/ha ili

-Reboot (a.m.cimoksanil+zoksamid) u količini 0,4-0,45kg/ha ili

-Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,2-1,6l/ha .

Region: Zaječar
Zaštita krompira7.6.2023 9:21Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Novi Pazar  usevi krompira za jesenju proizvodnju se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine i vremena sadnje u fazi od potpunog zatvaranja redova do početka cvetanja (BBCH 33-39).

U prethodnim danima padavine su bile svakodnevne i obilne, a vlažnost vazduha visoka. Ovakve vremenske prilike, uz  optimalne temperature stvaraju  visok rizik  od infekcija prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Prema  trenutnoj prognozi za naš region  i u narednim danima  najavljeno je nestabilno vreme sa   pljuskovima. 

Sa ciljem zaštite krompira od navedenih patogena preporučuje se, čim vremenski uslovi dozvole, primena nekog od fungicida:

 - Axidor (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. cimokslin) u količini primene 2,5 L/ha ili

 -Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. fluopikolid) u količini primene 1,2-1,6 L/ha ili

 -Fuzija plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. fluazinam) u količini primene 2 L/ha ili

-Silueta (a.m.propamokarb-hidrohlorid i a.m. mankozeb) u količini primene 4 L/ha ili

-Profilux, Curzate M 68WG, Cymoclean 714 WP, Vokal, Fuerza (a.m. cimoksalin i a.m. mankozeb) u količini primene 2-3 kg/ha ili

-Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksalin i a.m.famoksadon) u količini primene 0,4 kg/ha ili

-Reboot (a.m. cimoksalin i a.m.zoksamid) u količini primene 0,45 kg/ha ili

-Acrobat MZ WG, Spinex  MZ(a.m. dimetomorf i a.m. mankozeb) u količini primene 2-2,5 kg/ha

-Orvego (a.m. dimetomorf i a.m.ametoktradin) u količini primene 0,8 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva krompira na lokalitetu Rajčinovića Banja i Stara Ćuprija  uočeno je prisustvo puževa golaća kao i šteta usled njihove ishrane. 

Mere  suzbijanja ovih štetočina pogledati na linku: prilog 02.06.2023.

Region: Novi Pazar
1 - 10 Next