Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.4.2019 ‎(10)
Zaštita jabuke25.4.2019 20:28Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do početka razvoja ploda: plodnik raste do plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (69-71 BBCH).

 

 Zlatni delišes i Ajdared

 

Najavljene nestabilne vremenske prilike u narednom periodu i visok infektivni potencijal prisutan u zasadima mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Ovakvi uslovi pogoduju i daljem razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

U cilju zaštite od navedenih patogena, pred najavljene padavine, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

·         Mankogal-80, Dithane DG Neotec, Bevesan 45 M, Penncozeb WG ili  Caiman  (a.m. mankozeb) 0,25% +

·         Stroby DF, Lunar ili Ardent 50 SC (a.m. kresoksim-metil) 0,02%.

 

U pojedinim zasadima jabuke registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši crvenih gala (Dysaphis devecta). Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, preporučuje se primena insekticida na bazi a.m.  deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux ) u koncentraciji 0,03-0,05%.

 

Region: Ruma
Zaštita jabuke25.4.2019 14:35Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Kruševac, jabuka se nalazi u fenofazi BBCH 71 (plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm).

Najavljene padavine u narednom periodu, prisutan infektivni potencija i osetljiva fenofaza u razvoju jabuke mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju patogenom (Venturia inequalis) čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke.

Takođe, uslovi su povoljni  i za razvoj prozrokovača pepelnice jabuke  (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite listova i tek zametnutih plodova od navedenih patogena, proizvođačima se preporučije da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

Delan 700 WG, Fiesta (a.m.ditianon)  0,07%       +

Stroby DF, Lunar, Ardent 50 SC (a.m.kresoksim-metil) 0,02%.

 

Region: Kruševac
Zaštita jabuke25.4.2019 14:27Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka nalaze se u fenofazi cvetovi venu; većina latica opada do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 69-71).
 
 
Padavine koje su najavljene u narednom periodu mogu uticati na ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pa se u cilju zaštite plodova od navedenih patogena proizvođačima preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu tretman kombinacijom fungicida:
  • Merpan 50 WP; metod 480 SC (a.m.kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3 %

+

  • Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075 %

Pregledom zasada jabuke, na listovima je registrovano prisustvo kolonija lisnih vašiju (Aphididae spp.)

velika slika

Za suzbijanje vaši preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Konfuzija;Polux; Decis 2,5 EC; Konfuzija) u koncentraciji 0,03-0,05%.

Region: Kikinda
Zaštita jabuke25.4.2019 12:39Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na području delovanja RC Vršac, jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
Simptom pepelnice jabuke
 
 
Najavljene padavine za naredni period mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), kao i gljivom prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).
U cilju zaštite listova i tek zametnutih plodova od navedenih patogena, proizvođačima se preporučije da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:
  • Mankogal 80, Mankosav 80 WP, Dithane M 45, Bevesan 45 M (a.m. mankozeb) 0,2-0,25% +
  • Stroby DF, Lunar, Ardent 50 SC (a.m.kresoksim-metil) 0,02%

U regionu Bele Crkve u toku je početak polaganja jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju njegovog suzbijanja preporučuje se primena insekticida:

  • a.m. piriproksifen (Prince ili Harpun EW) u koncentraciji 0,075-0,1%.
Region: Vršac
Zaštita jabuke 25.4.2019 12:17Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta)

Na području delovanja RC  Pirot zasadi jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada do kraj cvetanja: sve latice opale (67-69 BBCH).

Fenofaza razvoja velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama u narednom periodu, može stvoriti  povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Uslovi su povoljni i za razvoj prourokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotericha). 

Pre najavljenih padavina u cilju zaštite listova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman kombinacijom fungicida: 

Merpan 50 WP/Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3 % +

Luna experience (a.m. tebukonazol + fluopiram)  0,075% .

Takođe vizuelnim pregledom zasada jabuke, registrovano je prisustvo kolonija lisne vaši crvenih gala, Dysaphis devecta. U cilju suzbijanja vaši, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux ) u koncentraciji 0,03-0,05%.

Takođe na širem terenu okruga mraz je pričinio značajne štete na voćarskim kulturama. I pored registrovanih šteta preporučuje se zaštite lisne mase kako bi se očuvala rodnost za narednu godinu i kako ne bi došlo do nagomilavanja infekcionog potencijala patogena.

Izmrzavanje jabuke velika slika

Region: Pirot
Zaštita jabuke25.4.2019 11:09Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi BBCH 71 (plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm).

Najavljene padavine za vikend, prisutan infektivni potencija i osetljiva fenofaza u razvoju jabuke mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju patogenom (Venturia inequalis) čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke.

Takođe, uslovi su povoljni  i za razvoj prozrokovača pepelnice jabuke  (Podosphaera leucotricha).

U cilju suzbijanja navedenih patogena preporučuje se preventivni tretman preparatom na bazi :

a.m.izopirazam + difenakonazol, preparat Embrellia 140 SC u koncentraciji 0,15%

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke25.4.2019 9:16Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC  Šabac zasadi jabuke se nalaze u fazi od kraj cvetanja do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 69-71).

Nestabilno vreme sa padavinama u narednom period, može stvoriti  povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Uslovi su povoljni i za razvoj prourokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotericha). 

 

pepelnica na jabukama

Pre najavljenih padavina u cilju zaštite listova i tek zametnutih plodova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman kombinacijom fungicida: 

Merpan 50 WP/Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3 % +

Luna experience (a.m. tebukonazol + fluopiram)  0,075% .

Region: Šabac
Zaštita jabuke25.4.2019 9:15Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada  do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 67-71).

faza jabuke

 

Najavljene padavine u narednom periodu mogu uticati na ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotericha). U cilju zaštite plodova jabuke od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje, da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

-          Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m. kaptan), u koncentraciji 0,2-0,3 % 

                                     +

Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram ), u koncentraciji  0,075%

simptomi pepelnice 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke, registrovano je prisustvo kolonija lisne vaši crvenih gala, Dysaphis devecta. U cilju suzbijanja vaši, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux ) u koncentraciji 0,03-0,05%

lisne vaši crvenih gala na naličju lista jabuke

Region: Vrbas
Zaštita jabuke25.4.2019 8:10Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Mladenovac, punktovi Dubona i Mali Požarevac, zasadi jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada  do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 67-71).

Sl 1 Zasad jabuke

Najavljene padavine u narednom period mogu stvoriti povoljne uslove za osvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotericha).

Sl 2 Pepelnica jabuke

U cilju zaštite listova i tek zametnutih plodova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje da,  pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3 % 

+

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,075% .

Region: Mladenovac
Zaštita jabuke25.4.2019 8:04Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđen je visok nivo dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Sa narednim padavinama, koje se prognoziraju za dane vikenda, doći će do intenzivnog oslobađanja askospora, te je rizik od ostvarenja infekcije u takvim uslovima veoma visok.

S obzirom na osetljivu fazu jabuke, kao i na najavljene nestabilne vremenske prilike krajem nedelje proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije ditianon: Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (ditianon) u koncentraciji 0,07%.

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) kod osetljivog sortimenta, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije kresoksim-metil (Stroby DF, Lunar, Ardent 50 SC) u koncentraciji 0,02%.

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

Za sada se ne preporučije primena hemijskih mera zaštite za suzbijanje smotavca, a RC Novi Sad nastavlja praćenje ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman. 

Region: Novi Sad
1 - 10 Next