Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)3.6.2020 11:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

U pojedinim zasadima jabučastog voća je  vizuelnim pregledima registrovano prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

Simptomi se uočavaju na mladarima koji su povijeni i imaju izgled pastirskog štapa. Zaraženi plodovi imaju mrku boju. U povoljnim uslovima za razvoj ove bakterije, a koji su registrovani u proteklom periodu, iz napadnutih biljnih delova curi bakterijski eksudat (kapljice na plodovima - pogledati fotografiju) koji služi za dalje širenje ove bolesti.

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi. Kod mladih voćaka može u jednoj vegetaciji izazvati potpuno sušenje stabala. Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

 

·       formiranje dezinfekcione barijere oko zasada

·       dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·       rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·       rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·       odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće ili u prikolice obložene folijom

·       spaljivanje zaraženih biljnih delova

·       zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·       nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 1.6.2020 ‎(5)
Zaštita jabuke1.6.2020 21:37Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Kruševac, jabuke se nalaze  u fazi: od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73- 74).

Nestabilno vreme sa učestalim padavinama i stalno vlaženje lista stvaraju konstantno povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

S obzirom da se i za naredne dane prognozira nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite lisne mase i plodova, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

Polyram DF (a.m. metiram) 0,2%   +

Pyrus  400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) 0,1%.

 

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida na bazi sumpora:

Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF  3 - 5 kg/ha.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Vantex 60 SC (a.m.gama-cihalotrin)  40-50 ml/ha.

 

Region: Kruševac
Zaštita jabuke1.6.2020 11:22Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja  RC Niš, jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda;  prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama u predhodnom periodu stvorile su uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).  

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, preporučuje se primena kombinacije fungicida: 

Polyram DF (a.m. metiram 0,2 %  +

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,03%.

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Vizuelnim pregledima je  registrovano  i prisustvo kolonija vaši (Aphididae) na naličju vršnih listova.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Imidan 50 WP (a.m. fosmet) 0,15-0,2%.

Region: Niš
Zaštita jabuke1.6.2020 9:43Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja  RC Subotica jabuke se nalaze u fazi: drugo opadanje plodova; prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH).

 

faza jabuke

 

Još uvek je u toku period primarnih zaraza prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  Nestabilno vreme sa učestalim padavinama i stalno vlaženje lista stvaraju konstantno povoljne uslove za ostvarenje infekcija od ovog patogena.

U cilju zaštite jabuke preporučuje se primena kombinacije fungicida:

 

-Mankogal 80, Dithane M 45, Caiman (mankozeb) u količini 2 – 2,5 kg/ha +

-Pyrus 400 SC,Pehar ( pirimetanil) u koncentraciji od 0,1 %.

 

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida na bazi sumpora:

-Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF  - u količini 3 - 5 kg/ha.

Region: Subotica
Zaštita jabuke1.6.2020 8:23Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

U pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) još uvek se registruje prisustvo askospora, što ukazuje da je period primarnih zaraza još uvek u toku. U proteklih nedelju dana su registrovane česte i obilne padavine koje su dovele do spiranja prethodno nanetih fungicida i ostvarenja infekcije od strane navedenog patogena. S obzirom da se i za naredne dane prognozira nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite lisne mase i plodova, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·        Polyram DF (metiram) u koncentraciji 0,2% +

·        Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetalin) u količini 1 l/ha

Kod osetljivog sortimenta u cilju zaštite od strane gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi sumpora (Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul) u količini 3 do 5 kg/ha.

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe, na vršnom porastu registrovano je prisustvo kolonija vaši (Aphididae).

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Vantex 60 SC (gama-cihalotrin) u količini 40-50 ml/ha.

Region: Novi Sad
Zaštita jabuke1.6.2020 8:20Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Mladenovac i Beograd, proizvodni zasadi jabuke su u fazi: od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm BBCH73- 74.

 

Uslovi u proteklom periodu su bili izuzetno povoljni za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) a isti uslovi su najavljeni i za ovu nedelju. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman sa  kombinacijom fungicida:

Polyram DF (a.m. metiram) 0,2% +

Pyrus  400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) 0,1%.

 

U cilju zaštite jabuke od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena:

Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF (a.m.sumpor) 3-5 kg/ha.

velika slika

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 31.5.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke31.5.2020 7:50Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fazi : drugo opadanje plodova ; prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH).

 

 

Velika slika

 

Ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi preko 88%, te još postoji rizik od primarnih infekcija askosporama. Nestabilno vreme sa čestim padavinama, stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcija od ovog patogena.

 

U cilju zaštite jabuke preporučuje se primena kombinacije fungicida:

 

-Mankogal 80, Dithane M 45, Caiman (mankozeb) u količini 2 – 2,5 kg/ha +

-Pyrus 400 SC,Pehar ( pirimetanil) u koncentraciji od 0,1 %

 

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida na bazi sumpora:

-Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF  - u količini 3 - 5 kg/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 30.5.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke 30.5.2020 12:44Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja  RCSombor, jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze drugo opadanje plodova  do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

velika slika

Padavine u proteklom periodu stvorile su uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

S obzirom da su nestabilne vremenske prilike sa padavinama najavljene i za  naredni period, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida :

 

Polyram DF ( a.m. metiram) u koncentraciji 0,2 %  + Score 250 EC, Sekvenca (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%,  koji će delovati i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Pregledom je  registrovano  i prisustvo kolonija vaši (Aphididae) na naličju vršnih listova.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Tonus, Volley, Afinex, Kestrel, Wizzaard (a.m. acetamiprid) 0,02-0,025%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 29.5.2020 ‎(4)
Zaštita jabuke29.5.2020 14:40Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot zasadi jabuke se nalaze u fazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do  prečnik ploda je do 40mm; plodovi su uspravni (T-faza); donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

 

(Velika slika)

Padavine u proteklom periodu stvorile su uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Uslovi su povoljni i za razvoj pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite od navedenih patogena preporuka proizvođačima je tretman kombinacijom fungicida:

Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2 %

+

Score 250 EC, Sekvenca(a.m.difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

 

Vizuelnim pregledima zasada registrovano je prisustvo kolonija vaši (Aphididae). U toku je i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

 U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove preporučuje se primena insekticida Imidan 50 WP (a.m. fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2%.

Tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo simptoma ove bolesti. Ukoliko je u zasadima uočeno prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače preporučuju se mehaničke mere zaštite:

·       Odstranjivanje zaraženih biljnih delova sečenjem 30 cm od mesta zaraze

·       Dezinfekcija alata nakon svakog reza (10% rastvorom natrijum hipohlorita ili 70% rastvorom etil alkohola)

·       Dezinfekcija preseka i povreda nastalih u toku rezidbe (za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra (3%))

·       Iznošenje odstranjenih zaraženih biljnih delova iz voćnjaka i njihovo spaljivanje

·       Suzbijanje insekata koji su prenosioci zaraze

Uklanjanje obolelih biljnih delova treba sprovoditi  po suvom vremenu bez vetra.

Region: Pirot
Zaštita jabuke29.5.2020 11:39Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Pančevo jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi preko 60%. Takođe, nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcija od ovog patogena. U cilju zaštite jabuke preporučuje se primena fungicida:

Mankogal 80, Dithane M 45, Caiman (mankozeb) u količini 2 – 2,5 kg/ha

+

Pyrus 400 SC,Pehar (a.m. pirimetanil) 0,1 %.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida na bazi sumpora:

Kossan WG, Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF  - 3 - 5 kg/ha.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Vizuelnim pregledom zasada jabuke, na listovima je registrovano prisustvo kolonija vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje primena insekticida:

Laidir 10 CS ( a.m. lamdba-cihalotrin) 0,01%.

Region: Pančevo
1 - 10 Next