Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2018 ‎(8)
Zaštita jabuke23.5.2018 22:44Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi (BBCH 74) prečnik ploda do 40 mm.

Osetljiva fenofaza jabuke, padavine u proteklom periodu, kao i  najavljeno nestabilno vreme za naredne dane i prisustvo infektivnog potencijala u voćnjaku, zahtevaju primenu kombinacije preventivnih i sistemičnih preparata u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha):

 Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha   +

 Antracol 70 WG (a.m. propineb) 2 kg/ha

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju zaštite plodova od ove štetočine preporučuje se primena preparata:

 Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) 0,025%.

Region: Kruševac
Zaštita jabuke23.5.2018 15:43Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Pirot zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze plod veličine do 40 mm (BBCH 73-74).

 

Velika slika

Padavine u proteklom periodu, najava nestabilnog vremena za naredne dane, osetljiva faza razvoja jabuke i prisustvo infektivnog potencijala u prezimelom lišću, zahtevaju primenu kombinacije preventivnih i sistemičnih preparata u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha):

-          Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha +

-          Antracol 70 WG (a.m. propineb) 2 kg/ha

U cilju zaštite plodova od  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u ovoj fazi razvoja preporuka je primena preparata:

-          Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) 0,025%.

Region: Pirot
Tretman u jabuci23.5.2018 15:32Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes, se nalaze u fenofazi razvoja ploda (BBCH 74 – prečnik ploda do 40 mm).

Padavine u preteklom periodu dovele su do stvaranja uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), a s obzirom i na najavljene padavine u narednom periodu, potrebno je nastaviti sa zaštitom zasada jabuke.

Preporuka proizvođačima je da tretman obave kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Score 250 EC, Hemokonazol 250 EC, Sekvenca (a.m. difekonazol) 0, 03 %

                  +

Merpan 80 WG, Captan 50 WP (a.m. kaptan) 0, 2 – 0, 3 %.

U cilju zaštite plodova od jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), preporučuje se tretman na bazi a.m. acetamiprid:

Kestrel, Wizazzzard – 0, 025 %.

Region: Zrenjanin
Zaštita jabuke23.5.2018 15:14Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

U narednim danima se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogodovaće i daljem razvoju gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite listova i plodova od navedenih patogena, pred najavljene padavine, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Captan 50 WP, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2 – 0,3% +

·         Indar 5 EW (fenbukonazol) u količini 0,9 l/ha

Region: Novi Sad
Zaštita jabuke23.5.2018 11:32Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području RC Vrbas jabuke se nalaze u fenofazi po BBCH skali 74 (plodovi veličine do 40 mm). Zbog  padavina koje predstoje u narednom periodu, kao i padavina koje su realizovane, potrebno je zasade jabuke zaštititi od prouzrokovača čađave krastavosti lista i ploda, Venturia inaequalis. Poljoprivrednim proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje  primena  fungicida

Faban (a.m. pirimetanil+ditianon) u dozi 1,2-1,6 l/ha.

Da bi se sprečilo ubušivanje larvi jabukovog smotavca, u plodove, jer je u toku piljenje larvi prve generacije, preporučuje se tretman sa Radar 300 EC ili Pyrinex 25 SC ili Saturn 250 EC (a.m. hlorpirifos) u koncentraciji 0,25%.

 

Region: Vrbas
Zaštita jabuke23.5.2018 11:05Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na terenu RC Senta, zasadi jabuke se  nalaze u  fenofazi od drugog opadanja plodova do prečnika ploda 40mm. (73-74 BBCH skale).

Obilne padavine od 35-70 litara/m2 na nekim lokalitetima prethodnih dana dovele su do  stvaranja uslova za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i do spiranja depozita predhodno nanetih preparata.

 

Pošto se i za naredne dane prognoziraju padavine lokalnog karaktera , u zasadima koji su bili pod dugotrajnim vlaženjem proteklih dana preporučuje se primena  kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

-       Score 250 EC, Hemokonazol 250 EC ili Sekvenca (difenokonazol) u konc. 0,03%) +

-       Merpan 80 WG, Captan 50 WP ( kaptan) u koncentraciji od 0,2-0,3%

Region: Senta
Zaštita jabuke23.5.2018 10:26Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze plod veličine do 40 mm (BBCH 73-74).

velika slika

Padavine u proteklom periodu, najava nestabilnog vremena za naredne dane, osetljiva faza razvoja jabuke i prisustvo infektivnog potencijala u prezimelom lišću, zahtevaju primenu kombinacije preventivnih i sistemičnih preparata u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha):

-          Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha +

-          Antracol 70 WG (a.m. propineb) 2 kg/ha

U cilju zaštite plodova od  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u ovoj fazi razvoja preporuka je primena preparata:

-          Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) 0,025%.

Region: Niš
Zaštita jabuke23.5.2018 9:00Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na podučju delovanja RC Leskovac zasadi jabuke nalaze se u fenofazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm ( BBCH 73 – 74).

BBCH 74

velika slika

Usled jučerašnjih padavina na pojedinim lokalitetima došlo je do stvaranja uslova za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) i do spiranja depozita predhodno primenjenih preparata.

S obzirom na najavljene padavine i u narednom periodu, prisutan infektivni potencijal ovog patogena u voćnjacima, osetljivu fazu razvoja jabuke, neophodno je nastaviti sa zaštitom zasada jabuke. Takođe ovakvi uslovi pogoduju i razvoju prouzrokovača pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotrica ).

 Proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

( a.m. difenokonazol ) Score 250 EC,Sekvenca, Hemokonazol  0,02 – 0,03% +

( a.m. propineb ) Antracol WP 70, Nijansa WG  0,2%

U toku je piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella ).  U cilju zaštite plodova preporučuje se primena insekticida:

( a.m. hlorpirifos ) Reldan 22, Pyrinex 25 SC  0,2 - 0,25%

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 22.5.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke 22.5.2018 12:07Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području RC Čačak, zasadi jabuke se  nalaze u  fenofazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda 40mm, plodovi uspravni T faza, donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 73-74).

lokalitet Lipnica

-        Obilne padavine tokom prošlog dana i noći, na pojedinim lokalitetima, dovele su do  stvaranja uslova za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) kao i do spiranja depozita predhodno nanetih preparata.

-       U toku je piljenje larvi  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

 

Preporuka proizvođacima:

 

 Nestabilno  i toplo vremene prognozira se i za naredne dane. Pregledom prezimelog lišča uočava se prisustvo infektivnog potencijala Venturia inaequalis.  Preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih preparata:

 

-       a.m.  difenokonazol - Score 250 EC, Hemokonazol 250 EC ili Sekvenca (0,02-0,03%) +

-       a.m. propineb - Antracol WP 70 ili Nijansa WG (0,2% )

Navedeni sistemični fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite od  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u ovoj fazi razvoja preporučuje se preparat na bazi:

 

-        a.m. acetamiprid - Kestrel, Wizzzaard ( 0,025%)

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 21.5.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke 21.5.2018 10:08Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda 40mm, plodovi uspravni T faza, donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 73-74).

U narednom periodu, prema prognozama, nastavlja se period nestabilnog vremena sa čestim padavinama, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje tretman kombinacijiom fungicida  u cilju zaštite zasada od prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (prouz. Venturia inaequalis):

Antracol  70 WG  ( a.m propineb) 2kg/ha +

Indar 5 EW ( a.m fenubukonazol)  0,9l/ha

 

U zasadima je u toku piljenje larvi I generacije jabukonog smotavca ( Carpocapsa pomonella)

pa se preporučuje primena insekticida:

 

Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) 0,025%.

 

Region: Sombor
1 - 10 Next