Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.9.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke10.9.2018 13:06Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo sveze polozenih jaja IV generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Grany Smith, Ajdared, Braeburn, Fuji i dr.) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, prporučuje se primena nekog od  sledećih insekticida sa kraćom karencom:

Affirm 095 SG u koncentraciji 0,3%  (a.m. emamaektin benzoat)  (karenca 7 dana) ili

Avaunt 15 EC u koncentraciji 0,05% (a.m. indoksakarb) (karenca 7 dana).

Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite u cilju suzbijanja skladišnih štetočina: prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana)

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 6.9.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke6.9.2018 15:34Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje kao i tek ispiljenih larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) u količini 0,3% uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju patogenima koji prouzrokuju mrku trulež ploda (Monilinia fructigena), gorku trulež ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meku trulež ploda (Penicillium spp.), te se u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·         Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·         Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

 

Prilikom sprovođenja mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke30.8.2018 21:26Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuka se nalaze u  fenofazi napredovanja zrenja; povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok je u nekim zasadima počela berba.

U toku je  intenzivno piljenje  larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje zaštita primenom insekticida:

 

Exirel (a.m. cijantraniliprol)  0,06%  (karenca 7 dana)

 

Za zaštitu plodova  jabuke od prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.), proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata:

 Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana)   ili

 Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana).

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 29.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke 29.8.2018 10:39SVI

Na području RC Čačak, zasadi jabuka se  nalaze u  fenofazi: plodovi dobijaju tipičnu boju za kultivar (BBCH 85).

lokalitet Lipnica

U toku je  intenzivno piljenje  larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju zaštite plodova preporučuje se primena insekticida:

·  a.m. cijantraniliprolExirel (0,06%) -  karenca 7 dana

 

Za zaštitu plodova jabuke, pre unošenja u  skladište, od prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.), proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih preparata:

·    Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana);

·     Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana)

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 27.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke27.8.2018 15:36Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Beograd, punkt Padinska skela i Kamendol zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi karektristične boje za kultivar (BBCH 85), dok je u nekim zasadima počela berba.

Slika 1. Fenofaza jabuke


 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja pred piljenje i ispiljenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi četvrte generacije ove štetočine. Takođe, registruje se i prisustvo tripsa. 

U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom:

- Exirel (a.m. cijantraniliprol) - 0,06% ( karenca 7 dana)

Za zaštitu plodova jabuke od prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

-Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana);

-Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana)

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 22.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke22.8.2018 10:16Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Na teritoriji RC Vršac zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta,  nalaze u različitima fazama sazrevanja ploda (BBCH 85) ili je u toku berba.
 
 
   
 
U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena nekog od insekticida:
  • Avaunt 15 EC (a.m indoksakarb)- 0,5 l/ha ( karenca 7 dana) ili
  • Affirm opti (a.m emamektin-benzoat)- 2 kg/ha (karenca 7 dana)

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima : meke truleži ploda (Penicillium spp.),mrke truleži ploda (Monilinia fructigena)  i gorke truleži ploda (Colleotrichum gleosporoides), preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida :

  • Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil+ fludioksonil)-0,08-0,1 kg/ha (karenca 3 dana)
  • Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil)-0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)
  • Bellis ( a.m boksalid+piraklostrobin)-0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata! U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite!

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 18.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke 18.8.2018 20:25Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području RC Užice, zasadi jabuke se nalaze u različitim fazama sazrevanja i povećanja obojenosti plodova tipične za sortiment (BBCH 85).

 

Faza razvoja jabuke- sazrevanje

 

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje zaštita primenom insekticida Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,05 % (karenca od 7 dana).

Za zaštitu plodova jabuke od prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana);

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana);

Bellis (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana);

Zato (a.m. trifloksistrobin) 0,015% (karenca 14 dana)

 

Izbor fungicida za zaštitu je potrebno prilagoditi planiranom vremenu berbe uz obavezno poštovanje karence.

Ovim tretmanom se značajno sprečava pojava i širenje truleži na uskladištenim plodovima jabuke.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 17.8.2018 ‎(4)
Zaštita jabuke17.8.2018 15:33Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuka, na punktu Šantarovac, utvrđeno je da se jabuke nalaze u različitim fazama sazrevanja ploda (BBCH 85) ili je berba u toku.
 
U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje tretman preparatom na bazi:
 
a.m (indoksakarb) AVAUNT 15 EC 0,5l/ha - karenca 7 dana.
 
Ovo je period kada treba zaštititi plodove od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillum spp).
 
U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi:
 
a.m (ciprodinil+fluodiksonil) SWITCH 62,5 WG 0,08-0,1 kg/ha - karenca 3 dana
 
a.m (boksalid+piraklostrobin) BELLIS 0,8 kg/ha - karenca 7 dana
 
a,m (fludioksonil) GEOXE 50 WG 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana.
 
Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata, u zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.
 
Faza razvoja
Region: Jagodina
Zaštita jabuke17.8.2018 13:53Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na teritoriji koju prati RC Kragujevac jabuka se nalazi u različitim fazama sazrevanja ploda ili je u toku berba.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena nekog od insekticida:

Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) ... 2 kg/ha (karenca 7 dana)

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) ... 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

U ovom periodu preporučuje se zaštita ploda od prouzrokovača meke truleži ploda (Penicillium spp.), mrke truleži ploda (Monilinia fructigena) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides). U cilju sprečavanja pojave ovih patogena u skladištu preporučuje se primena nekog od fungicida:

Bellis (a.m. boskalid, piraklostrobin) ... 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) ... 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil, fludioksonil) ... 0,08-0,1 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom odabira preparata voditi računa o karenci, a u zasadima gde traje berba hemijske mere se ne preporučuju.

velika slika

Region: Kragujevac
Tretman u zasadu jabuke17.8.2018 12:04Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama sazrevanja. Većina zasada se nalazi u fazi napredovanja zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok je u pojedinim zasadima u toku berba.

Vizuelnim pregledom zasada registrovana su jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman insekticidom:

  • Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Takođe, u ovim fazama neophodno je zaštiti plodove jabuka od patogena prouzrokovača: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp).

U slučaju da nije obavljen tretman protiv navedenih skladišnih bolesti, proizvođačima se preporučuje primena nekih od preparata:

  • Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana);
  • Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana);
  • Bellis (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Jaje C.pomonella

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next