Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.6.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke26.6.2019 8:14Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016 – 0,02%.

Na ostalim lokalitetima početak piljenja larvi ove štetočine se očekuje za 4 do 6 dana kada je neophodna primena navedenog insekticida.

Kod osetljivog sortimenta za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida Topas (penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 25.6.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke25.6.2019 23:41Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli oko 50% krajnje veličine do faze plodovi dostigli oko 60% krajnje veličine (75-76 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima jabuke, registruje se prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), kao i kolonija lisne vaši crvenih gala (Dysaphis devecta). Toplo vreme pogoduje razvoju ovih štetočina, pa vrlo brzo može doći do njihovog prenamnoženja.

 

 Obični paučinar i crveni voćni pauk

 

U toku je let i polaganje jaja II generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela).

Još uvek traje piljenje larvi I generacije, a krajem nedelje se očekuje i sam početak piljenja larvi II generacije.

 

 Jaje pred piljenje i ispiljeno jaje

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na navedene štetočine i ukoliko se uoči njihovo prisustvo primeniti neki od insekticida na bazi bifentrina (Talstar 10 EC, Fobos EC ili Bifenicus) u koncentraciji 0,05%.

 

U zasadima u kojima se registruju simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena preparata na bazi sumpora (Kumulus DF, Kossan WG, Kolosul) u koncentraciji  0,3-0,5%.

Tretman sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura!

 

Region: Ruma
Zaštita jabuke25.6.2019 10:04Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi  jabuka  se nalaze u fazi razvoja plodova (BBCH 75-76).

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima se registruju kolonije i oštećenja od ishrane lisne vaši crvenih gala (Dysaphis devecta).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada jabuka na prisustvo kako navedene štetočine, tako i na prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) i ukoliko se ustanovi njihovo prisustvo na listovima, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od navedenih insekticida:

    Fobos EC; Talstar 10 EC; Bifenicus (a.m.bifentrin)   0,05 %.

U zasadima jabuka gde su registrovani simptomi čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis) preporučuje se nastavak zaštite kontaktnim preparatima pre najavljenih padavina.

U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom i  simptomima pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena preparata na bazi sumpora: Kolosul; Kumulus DF; Kossan WG u koncentraciji 0,3-0,5 %.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 24.6.2019 ‎(1)
Pojava grinja u usevima i zasadima24.6.2019 8:47Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Trenutno se u usevima lubenica, dinja, krastavaca, soje kao i u zasadima jabuka, leske, bresaka i nektarina registruje prisustvo grinja.

Protekle dve nedelje koje su obeležili tropski dani, bile  su izuzetno povoljne za razvoj ovih štetočina. Na našem proizvodnom području, najznačajnije su dve vrste grinja:  

 

·       Obični paučinar (Tetranychus urticae)

·       Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)  

 

 

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

 

 

Crvena voćna grinja je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću. Obično se nalazi na naličju lista, a pri velikim brojnostima i na licu lista. Usled njihove ishrane dolazi do pojave bronzavosti listova jabuke i do prevremene defolijacije.

 

 

 

Preporučuju se redovni pregledi useva paprike, paradajza, krastavaca, lubenica, tikvica, boranije, soje kao i voćnih zasada na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 23.6.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke23.6.2019 8:37Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi  jabuka  nalazi se u fazi razvoja ploda (BBCH 75-76).

fenofaza-jabuka

velika slika

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima se registruju kolonije i oštećenja od ishrane lisne vaši crvenih gala (Dysaphis devecta).

oštećenja od lisne vaši crvenih gala

velika slika

Takođe, u pojedinim zasadima, se registruje i prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) i crvene voćne grinje (Panonychus ulmi). Toplo vreme pogoduje razvoju ovih štetočina. 

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada. Ukoliko se registruje prisutvo navedenih štetočina, preporučuje se primena insekticida:

 Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin)  0,05%.

U zasadima jabuka gde su registrovani simptomi čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis) preporučuje se nastavak zaštite kontaktnim preparatima pre najavljenih padavina.

U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom i  simptomima pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena preparata na bazi sumpora Kolosul; Kumulus DF; Kossan WG u koncentraciji 0,3-0,5 %.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 21.6.2019 ‎(3)
Zaštita jabuke21.6.2019 14:50Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli oko 50% krajnje veličine (BBCH 75).
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada jabuke, na listovima  je registrovano prisustvo imaga crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).
U proteklom periodu, vremenske prilike sa visokim temperaturama, pogodovale su razvoju ove štetočine.
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled zasada jabuka na prisustvo kako navedene štetočine, tako i na prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) i ukoliko se ustanovi njihovo prisustvo na listovima, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od navedenih insekticida:
  • Fobos EC; Talstar 10 EC; Bifenicus (a.m.bifentrin)  u koncentraciji 0,05 %

U zasadima jabuka gde su registrovani simptomi čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis) preporučuje se nastavak zaštite kontaktnim preparatima pre najavljenih padavina.

U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom i  simptomima pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena preparata na bazi sumpora Kolosul; Kumulus DF; Kossan WG u koncentraciji 0,3-0,5 %.

 
Region: Kikinda
Zaštita jabuke21.6.2019 13:05Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Vrbas, jabuke se nalaze u fazi od prečnik ploda do 40 mm do faze plodovi dostigli polovinu krajnje veličine (BBCH 74-75).

Na osetljivijim sortama jabuke, registruju se simptomi prouzrokovača pepelnice jabuke, Podosphaera leucotricha. U cilju zaštite jabuke, preporučuje se tretman fungicidom na bazi sumpora (Kumulus DF, Kossan WG, Cosavet 80 DF, Wetsul), u koncentraciji 0,3-0,5% ili Thiovit jet 80 WG, u količini 5-7 kg/ha. Voditi računa da primena ovih fungicida na temperaturi većoj od 28°C može izazavati fitotoksiju kod nekih sorti jabuke.

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima se registruju kolonije i simptomi oštećenja od ishrane lisne vaši crvenih gala, Dysaphis devecta.

Takođe, registruje se i prisustvo grinja, običnog paučinara, Tetranychus urticae i crvene voćne grinje, Panonychus ulmi.

Ukoliko se pregledom registruje prisutvo navedenih štetočina, preporučuje se primena insekticida na bazi a.m. bifentrin (Talstar 10 EC, Fobos EC ), u koncentraciji 0,05%.

Preporuka je da se tretmani sprovode u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

 faza jabuke

simptomi oštećenja od lisne vaši crvenih gala

Region: Vrbas
Zaštita jabuke21.6.2019 12:06Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Mladenovac, jabuka se nalazi u fenofazi od plodovi dostigli oko 50% krajnje veličine do plodovi su dostigli 60% krajnje veličine (BBCH 75-76).

Slika 1. Fenofaza jabuke

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom listova i plodova u pojedinim zasadima jabuke, uočeno je prisustvo imaga crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

 

Slika 2. Ženka crvenog pauka na plodu

 

velika slika

Slika 3. Mužijak crvenog pauka na plodu

 

velika slika

 

Toplo vreme pogoduje razvoju ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i pregled biljaka i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,05%.

 

U zasadima gde se registruju simptomi čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) preporučuje se primena kontaktnih fungicida pre najavljenih padavina. 

 

 Slika 4. Pepelnica na jabuci

velika slika

 

U zasadima gde su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije sumpor:

Kumulus DF, Kossan WG, Kolosul u koncentraciji 0,3-0,5 %.

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 20.6.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke20.6.2019 13:34Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Pančevo, jabuka se nalazi u fazi plodovi dostigli oko 50% krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom listova, u pojedinim zasadima jabuke, uočeno je prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) i simptoma oštećenja na listovima usled njihove ishrane. Protekle dve nedelje koje su pratile izuzetno visoke temperature, pogodovale su razvoju ovih štetočina.

 

 

Kako za vrlo kratko vreme može doći do prenamnoženja ovih štetočina i do sušenja listova, proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i pregled biljaka i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od preparata:

 

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,05%.

 

Na području RC Pančevo, u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela).

Navedeni insekticidi, na bazi bifentrina, deluju i na larve jabukinog smotavca.

 

U zasadima gde se registruju simptomi čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u cilju sprečavanja sekundarnih infekcija, preporučuje se primena preventivnih fungicida pred najavljene padavine.

U zasadima gde se registruju simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije sumpor: Kumulus DF, Kossan WG, Kolosul u koncentraciji  0,3-0,5 %. 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 19.6.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke19.6.2019 12:07Obična grinja (tetranychus urticae); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Niš, jabuka se nalazi u fazi plodovi dostigli oko 50% krajnje veličine (BBCH 75).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja, larvi i imaga običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

velika slika

Toplo vreme u proteklim danima kao i u narednom periodu pogodovaće razvoju ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se ustanovi prisustvo navedene štetočine primeniti neki od insekticida:

Fobos EC, Bifenicus, Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Navedeni preparati delovaće i na ovu štetočinu.

U zasadima se registruju simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera  leucotricha). U cilju zaštite jabuke preporučuje se primena  fungicida:

Impact 25 SC (a.m. flutriafol) 0,015-0,02%.

U zasadima gde ima simptoma prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), preporučuje se primena kontaktnih fungicida pred najavljene padavine u cilju zaštite od sekundarnih infekcija.

Region: Niš
1 - 10 Next