Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.11.2019 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća26.11.2019 18:31Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Smederevo, zasadi jabučastog voća se nalaze u fazi od 50% listova obezbojeno do svi listovi opali (BBCH 95-97).

U cilju smanjenja potencijala patogena prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), prouzrokovač rak-rana i bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringe pv. syringe) i rak jabučastog voća (Nectria galligena) poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da urade tretman bakarnim preparatima:

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75%  ili

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 3-4 kg/ha

Tretman treba izvesti po mirnom vremenu bez vetra.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 21.11.2019 ‎(1)
Jesenja zaštita jabučastog voća21.11.2019 8:37Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabučastog voća se nalaze u fazi od 50% listova je obezbojeno do svi listovi opali (BBCH 95-97).

Proizvođačima se preporučuje tretman bakarnim preparatima u cilju smanjenja potencijala sledećih patogena:

prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), prouzrokovač rak-rana i bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringe pv. syringe) i rak jabučastog voća (Nectria galligena).

 

Simptom bakterioze na kruškama

Za tretman proizvođači mogu koristiti sledeće preparate na bazi bakarnih jona:

a.m. bakar-oksihlorid, preparat Bakarni oksihlorid 50 u konc.0,75% ili

a.m. bakar-hidroksid, preparat Funguran OH u količini 2kg/ha, Everest u količini 3-4 kg/ha.

Tretman treba izvesti po mirnom vremenu bez vetra.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 14.11.2019 ‎(1)
Jesenji treman koštičavog i jabučastog voća14.11.2019 9:05SVI

Na području RC Vrbas, koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi od početka opadanja lišća do 70% lišća opalo (93-97 BBCH), dok se jabučaste voćne vrste, nalaze u fenofazi početak obezbojavanja lišća do 50% lišća obezbojeno (BBCH 92-95).

faza kajsije

faza višnje

faza jabuke

U fazi kada otpadne 70% lisne mase preporučuje se jesenji tretman nekim od registrovanih bakarnih fungicida u cilju smanjenja infektivnog potencijala: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih. Tretman se izvodi na temperaturi iznad 5 ˚C po suvom vremenu.

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%  ili

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka , a u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.                                                                     

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 30.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman voća30.10.2019 11:14Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u zasadima voća28.10.2019 11:29Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Niš zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća, preparatima na bazi bakra ,preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 27.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u voćnjacima27.10.2019 11:45Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

voće-faza starenja

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u voćnjacima16.10.2019 14:15Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi voća se nalaze u fazi od početka opadanja listova do faze 50% listova opalo  (BBCH 93-95).

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala patogena kao što su monilioze koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%.

       

 zasad kajsije     zasad kruške      zasad jabuke

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.9.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke13.9.2019 13:56Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području rada RC Mladenovac u toku je berba jabuke, a kasne sorte se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočava se prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi  četvrte generacije ove štetočine. Osim toga, u toku je i intenzivno piljenje larvi četvrte generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) koji, u ovom periodu,  zbog nedostatka primarnog domaćina migrira u zasade jabučastog voća.

Proizvođačima kasnih sorti jabuka  se preporučuje vizuelni pregled  na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove,  preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida kratke karence:

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33 - 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·         Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha (karenca 7 dana).

U zasadima gde nisu primenjene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meka trulež plodova (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha   (karenca 3 dana) ili

·         Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha  (karenca 3 dana) ili

·         Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).

Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima se uskoro očekuje berba ili je ona u toku hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

slika1. Fenofaza jabuke

Region: Mladenovac
Zaštita jabuke13.9.2019 10:49Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH  85-87).

 

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

 

 

 

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Grany Smith, Ajdared, Braeburn, Fuji i dr.) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

 

  • Avaunt 15 EC(a.m. indoksakarb)  0,05% (karenca 7 dana).

 

Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite u cilju suzbijanja skladišnih štetočina: prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

  • Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.9.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke11.9.2019 13:26Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području Srbije u toku je berba jabuka dok se pojedine sorte nalaze u fazi sazrevanja plodova.

U pojedinim zasadima registruje se prisustvo položenih jaja i jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi četvrte generacije ove štetočine.

Takođe, u toku je intenzivno piljenje larvi četvrte generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) koji, u ovom periodu, usled nedostatka primarnog domaćina migrira u zasade jabučastog voća.

Proizvođačima kasnostasnih sorti jabuka, krušaka i dunja se preporučuje vizuelni pregled na prisustvo navedenih štetočina. U slučaju registrovanja njihovog prisustva preporučuje se primena nekog od insekticida kratke karence:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33 - 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite od skladišnih patogena preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida uz obavezno poštovanje karence primenjenih perparata. U zasadima u kojima se uskoro očekuje berba ili je ona u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite!

Region: Svi regioni
1 - 10 Next