Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.5.2022 ‎(7)
Zaštita jabuke16.5.2022 12:01Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)

Na teritoriji rada RC Užice zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi razvoja od: plodovi dostigli dimenzije 10mm, opadanje plodova posle cvetanja, do veličina ploda do 20cm (BBCH 71-72).


 Za region Užica je za utorak i sredu  najavljeno nestabilno vreme sa padavinama koje u osetljivoj fazi intenzivnog porasta jabuke mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova jabuke i lisne mase, preporuka proizvođačima je da, uoči najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman nekim od fungicida:

- Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal, Niveral, Zignal, Hillan (a.m. fluazinam), u količini 0,6-0,75 l/ha.


Kod osetljivog sortimenta, za zaštitu zasada od  pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporuka je primena preparata:

- Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji od 0,04%.

U našem regionu u toku je polaganje jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a početak piljenja larvi se očekuje u roku od par dana.
U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se hemijski tretman  insekticidom:


- Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), u koncentraciji 0,016- 0,02%.

Region: Užice
Zaštita jabuke16.5.2022 11:35Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli veličinu do 20 mm (72 BBCH).

 

Ajdared (72 BBCH)

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u različitim fazama embrionalnog razvoja. U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine.

 

 

 Jaje jabukinog smotavca

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove preporučuje se primena insekticida Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02%.

 

S obzirom da su za utorak popodne najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama, u cilju zaštite zasada od infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lisšća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pred najavljene padavine se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan: Captan 80 WG, Merpan 80 WG, Capi, Metod WG ili Optimist u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

Uslovi za razvoj i širenje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) su izuzetno povoljni, pa se, prvenstveno u zasadima sa osetljivim sortimentom, preporučuje i primena fungicida Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Ruma
Zaštita jabuke16.5.2022 10:26Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se dominantno nalaze u fenofazi veličina ploda do 20mm (BBCH 72).

Velika slika

Pred najavljene padavine preporuka proizvođačima je preventivni tretman u cilju sprečavanja infekcije patogenom prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inequalis), preparatima na bazi :
a.m. ditianon, preparat Delan 700 WG, Fiesta, Galileo, Alcoban  u koncentraciji 0,05- 0,07%.

Za suzbijanje patogena prouzrokovača peplnice jabuke(Podosphaera leucotricha), naročito na osetljivom sortimentu, gde imamo sekundarne infekcije novostvorene lisne mase preporučuje se primena preparata:

a.m. ciflufenamid, preparat Cyflamid u količini 0,5 l/ha.

Jabukin smotavac ( Cydia pomonella) je u fazi polaganja jaja i početka piljenja prve generacije štetočine, te se preporučuje primena insekticida sa ovicidno-larvicidnim delovanjem:

a.m. hlorantraniliprol , preparat Coragen 20 EC u konc. 0,016-0,02%.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke 16.5.2022 8:37Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda-veličina ploda 10-20 mm ( BBCH 71-72).

velika slika

Padavine koje su za područje RC Sombor najavljene za utorak  mogu stvoriti  povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite zasada od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu tretman fungicidom:

-          Delan 700 WG, Fiesta, Galilieo (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,07%.

U zasadima u kojima je zastupljen sortiment osetljiv na prouzrokovača pepelnice   jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se  primena fungicida:

-           Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji od 0,04%.

U zasadima jabuke u toku je polaganje jaja prve generacije jabukinog smotavca i početak piljenja larvi  (Cydia pomonella) . Proizvođačima se preporučuje da u svojim zasadima sprovedu tretman koji za cilj ima sprečavanje ubušivanja larvi u plodove.

Za tretman se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

-         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%.

 

Region: Sombor
Zaštita jabuke16.5.2022 8:36Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na području delovanja RC Bačka Topola,zasadi jabuka se nalazi u fenofazi :veličina ploda do 20 mm  (BBCH 72).

 

Sorta Zlatni delišes_BBCH 72

 

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za region Bačke Topole , za utorak, može stvoriti povoljne uslove za infekciju najznačajnijim patogenom u proizvodnji jabuka,  prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Pre najavljenih padavina, preporučuje se  primena fungicida:

·         Delan 700 WG, Fiesta, Galilieo (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,07%.

Na  osetljivom sortimentu jabuke registrovani su simptomi  pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida:

·         Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji od 0,04%.

Simptom pepelnice jabuke

U zasadima jabuke u toku je polaganje jaja prve generacije jabukinog smotavca i početak piljenja larvi (Cydia pomonella).U ovom momentu važno je sprečiti ubušivanje larvi u plodove jabuke.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda zasada jabuke registrovano je i prisustvo lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

Za suzbijanje navedenih štetnih organizama proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Mospilan 20SG, Zlatospilan (a.m. acetamiprid) u koncentraciji  od 0,025%.

 

Velika slika                    Dysaphis devecta

Region: Bačka Topola
Zaštita jabuke16.5.2022 7:52Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Zelena jabukina vaš (Aphis pomi); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. U toku je polaganje jaja, kao i početak piljenja larvi ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u tek zametnute plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%.

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo krilatih formi zelene jabukine vaši (Aphis pomi) na 6% mladara. U toku je naseljavanje ove štetočine u jabučnjake.

U cilju suzbijanja navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,03-0,05%.

Za utorak se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije fluazinam: Zignal u količini 0,6-0,75 l/ha ili Venpan 500 SC, Niveral, Kardinal u količini 0,75 l/ha ili Širma SC u količini 0,6-1 l/ha ili Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Hillan u količini 0,6-1 l/ha.

Kod osetljivog sortimenta na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena fungicida Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Novi Sad
Zaštita jabuke16.5.2022 7:40Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije od 10 mm do 20 mm (BBCH 71-72).

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

Najavljene padavine za utorak i sredu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje  primarne infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, primene neki od  fungicida:

-        Zignal, Venpan 500 SC,Niveral, Kardinal,Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Hillan (fluazinam) u količini 0,6 – 0,75 l/ha.

U cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphsera leucotricha), posebno kod osetljivih sorti, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

-        Topas 100EC (penkonazol) u koncentraciji primene 0,04%.

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larve prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), takođe je i registrovano prisustvo lisnih vašiju (Aphididae).

 

Lisne vaši u jabuci

velika slika

 

U cilju suzbijanja ovih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-        Kestrel, Zlatospilan, Mospilan 20 SC, Afinex, Tonus, Volley 20 SP, Gilan 20 SL(acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 15.5.2022 ‎(1)
Zaštita jabuke15.5.2022 15:02Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Negotin zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja ploda, od plodovi dostigli dimenziju 10 mm,opadanje plodova posle cvetanja do faze veličina ploda 20 mm (BBCH 71-72).

faza razvoja

faza razvoja

Za region Negotina najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama od utorka i srede naredne sedmice. U cilju zaštite jabuke od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), proizvođačima se preporučuje, pre najavljenih padavina, primena kombinacije fungicida:

Captan 80 WG, Merpan 80 WG, Capi, Metod WG, Optimist (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%

+

Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075%.

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima jabuka registruju se ulovi odraslih jedinki jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine.

jabukin smotavac

jabukin smotavac

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi jabukinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%.

 

 

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 13.5.2022 ‎(5)
Zaštita jabuke13.5.2022 20:53Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda, plodovi dimenzije 10 do 20 mm (BBCH 71-72).
 
 
  Faza razvoja
 
Za naš region u najavi je nestabilno vreme sa padavinama u utorak i sredu sledeće nedelje, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje da pre najavljenih padavina , u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis),sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:
 
 - Delan 700 WG, Alcoban, Fiesta (a.m.ditianon) u koncentraciji 0,07%.
 
Kod osetljivog sortimenta, gde su prisutni simptomi pepelnice, pouzrokovača fitopatogene gljive Podosphaera leucotricha, posle mehaničkog uklanjanja infestiranih mladara, proizvođačima se preporučuje primena preparata:
 
 - Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04%.
 
 
 Pepelnica na vršnom mladaru
 
U našem regionu u toku je polaganje jaja prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u mlade plodove, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:
 
 - Mospilan 20 SG, Zlatospilan, Tonus, Volley 20 SP (a.m.acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.
 
Primena nekog od navedenih insekticida delovaće i na suzbijanje lisnih vašiju i minera.
 
 
Region: Jagodina
Zaštita jabuka13.5.2022 14:44Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka nalaze se u fazi od plodovi dostigli dimenzije 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71) do faze veličina ploda 20 mm (BBCH 72).

 

Trenutno je u toku polaganje jaja i piljenje larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u mlade plodiće, proizvođačima se može preporučiti tretman sredstvima ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

Coragen 20 SC (a.m hlorantraniliprol) … 0,016-0,02%

 

Za naše područje najavljene su padavine za utorak.

Proizvođačima se može preporučiti fungicidni tretman uoči padavina nekim od sredstava:

 

Luna Expirience (a.m tebukonazol, fluopiram) … 0,075% ili

Impact 125 SC (a.m flutriafol) … 0,03-0,04% ili

Embrelia 140 SC (a.m izopirazam, difenokonazol) … 0,1%

 

Pomenuti preparati imaće efekta i u suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

simptom pepelnice na jabuci

Region: Kragujevac
1 - 10 Next