Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.11.2022 ‎(2)
Zaštita jabuke30.11.2022 14:04Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka nalaze se u fazi početak opadanja lišća do 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).

 

U momentu kad opadne oko 60% do 70% lisne mase preporuka je izvođenje tretmana bakarnim preparatima:

 

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar iz bakar-oksihlorida)  … 0,75% ili

Cuprablau Z 35 WP (a.m bakar iz bakar-oksihlorida) … 3 kg/ha ili

Everest, Fungohem SC (a.m. bakar iz bakar-hidroksida) … 0,3-0,4 % ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar iz bakar-oksida) … 0,2 %  ili neki drugi bakarni preparat registrovan u jabuci.

 

Cilj tretmana je redukcija infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterijskih prouzrokovača bolesti, kao što su čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr. Preporuka je koristiti veću količinu vode kako bi preparat dospeo do svih skrovitih mesta, poput nabora kore i pregiba između grana. Takođe, tretman treba izvršiti u najtoplijem delu dana (na temperaturi vazduha većoj od 5ºC), po mirnom vremenu bez vetra. Prethodno bi trebalo ukloniti sve oštećene i obolele biljne delove i izneti ih iz voćnjaka.

Region: Kragujevac
Zaštita jabuke30.11.2022 10:04Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)
Zasadi jabuke se nalaze u fazi obezbojavanja i opadanja listova - početak opadanja listova do 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).
 
 
Primena bakarnih fungicida se u zasadima jabuka preporučuje kada opadne 60-70% lisne mase. Ova mera ima za cilj da smanji infektivni potencijal raznih gljivičnih i bakterioznih oboljenja poput: čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.) i dr. Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
 • Bakarni oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) 0,75% ili
 • Nordox 75 WG (bakar oksid) 0,2% ili
 • Everest (bakar hidroksid) 0,3-0,4% ili
 • Grifon (bakar oksihlorid) 4l/ha ili
 • Cuproxat (bakar sulfat) 0,5-0,6% ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Preporuka je da se tretman sprovede u toku najtoplijeg dela dana pri temperaturama vazduha višim od 5ºC,  sa većom količinom vode. Značajna mera u smanjenju infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti jeste i orezivanje i uklanjanje suvih i obolelih grana i sakupljanje i uništavanje mumificiranih plodova.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 28.11.2022 ‎(1)
Zaštita jabuke28.11.2022 13:38Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području RC Smederevo zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze opadanja lišća, 50% listova bez boje (BBCH 92-95).

 

 
 
 

 

Proizvođačima jabučastih voćnih vrsta se preporučuje da u fazi kada opadne oko 60% do 70% lisne mase i kada vremenski uslovi to dozvole, sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Preporučuje se primena nekog od navedenih preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
 • Cuprablau Z 35 WP (a.m.bakar-oksihlorid) 3kg/ha ili
 • Everest, Fungihem (a.m.bakar-hidroksid)  0,3-0,4% ili
 • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili
 • Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) 4l/ha.

Tretman treba sprovesti po suvom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana na temperaturi vazduha iznad 5 °C, sa većom količinom vode.

Pored hemijskih mera, važno je i održavanje higijene voćnjaka, koje podrazumeva uklanjanje polomljenih, obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje, kao i sakupljanje opalog lišća tamo gde je to moguće.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 25.11.2022 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća25.11.2022 11:59Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95-97).

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi bakterioznih i gljivičnih oboljenja, kao i dezinfekcije stabala jabučastih voćnih vrsta, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75%,

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6%,

-          Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4%,

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne oko 60% do 70% lisne mase, po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana pri temperaturi preko 5 °C, uz utrošak velike količine vode kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su uklanjanje obolelih i polomljenih grana. Takođe, na manjim površinama preporučuje se i skupljanje opalog lišća i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.11.2022 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća23.11.2022 10:01Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u različitim fenofazama opadanja lišća: od  početka opadanja lišća do 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93-95). 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja: čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumirannja voćaka (Pseudomonas spp.) i dr,  proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji  tretman voća sa nekim od registrovanih bakarnih preparata:

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida - Bakarni oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% (jabuka) ili

-          a.m Cu iz bakar-oksihlorida - Cuprablau Z 35 EP u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-hidroksida - Everest, Fungohem SC u koncentraciji 0,3-0,4 % (jabuka) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksida - Nordox 75 WG u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida+Cu iz bakar-hidroksida - Grifon u količini 4 l/ha (jabuka, dunja) ili

neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

Tretman treba sprovesti kada opadne oko 60% do 70% lisne mase, u najtoplijem delu dana na temperaturi preko 7°C, sa što većom količinom vode, radi što bolje pokrivenosti biljaka depozitom primenjenog preparata.

 

Pre tretmana preporučljivo je da se sprovedu agrotehničke mere u voćnjaku: orezivanje i uklanjanje iz voćnjaka obolelih grana, kao i mumificiranih plodova, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena za narednu godinu.

 

 velika slika

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 22.11.2022 ‎(2)
Zaštita jabučastog voća22.11.2022 9:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se, u zavisnosti od vrste i lokaliteta, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, u fazi od početak opadanja lišća do 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93¬-95).

Nakon branja plodova u zasadima jabuke i dunje pored jesenjeg hemijskog tretiranja, preporučuje se sprovođenje određenih agrotehničkih mera, u vidu smanjivanja infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterioznih patogena koji prezimljavaju u voćnjaku. U manjim voćnjacima i tamo gde je to moguće preporučuje se sakupljanje i uništavanje opalog lišća, kao i mumificiranih plodove sa grana. Ukoliko se vizuelnim pregledom voćaka uoče simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), obolele grane treba orezati, odmah izneti iz voćnjakaiI spaliti. Prilikom orezivanja obolelih grana, rez treba da je 30 cm unutar zdravog tkiva, a prilikom svakog novog reza alat treba dezinfikovati, a nastale rane premazati kalem-voskom.

Nakon orezivanja suvih, obolelih i polomljenih grana preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana u fazi kada opadne 60%-70% lisne mase i to u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena poput prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr, sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

·       Everest ili Fungihem SC (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3% (jabuka) ili

·       Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%  (jabuka)  ili

·       Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%  (jabuka)  ili

·       Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja)   ili

·       Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (jabuka, dunja).

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana pri tempertauri vazduha iznad 7 °C sa većom količinom vode kako bi se biljke „okupale“ i depozit preparata naneo na sve biljne delove.

Nakon sprovođenja hemijskih mera, takođe se može sprovesti i krečenje stabala vočaka na manjim površinama, a sve u cilju ublažavanja temperaturnih kolebanja tokom zime, koje mogu dovesti do pucanja kore stabala, a takođe se uništavaju i mahovine i lišajevi koji čine dobru podlogu za prezimljavanje štetnih organizama.

Region: Kosovska Mitrovica
Zaštita jabuke22.11.2022 7:43Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama opadanja listova.

 

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

·        Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.11.2022 ‎(2)
Zaštita jabuke 17.11.2022 13:15Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)

Na teritoriji  RC Pančevo, jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike, nalazi u različitim  fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Preporuka proizvođačima jabučastog voća je da, u fazi kada opadne oko 70% lišća, sprovedu jesenji tretman zasada jabučastog voća preparatima na bazi bakra. Jesenji tretman se vrši u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja  infektivnog potencijala prouzrokovača različitih bakterijskih i gljivičnih oboljenja poput prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.), čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i dr.

 

Proizvođačima se preporučuje da tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, u periodu kad je temperatura vazduha iznad 7°C uz utrošak veće količine vode sa ciljem "kupanja" biljaka radi što bolje pokrivenosti biljnih delova depozitom preparata.

 

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

- Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u količini 0,5-0,6% ili

 - Everest (a.m.bakar-hidroksid) u količinii 0,3-0,4% ili

 - Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u količini 0,2% ili

 - Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 3-4 l/ha.

 

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje agrotehničkih mera, orezivanja i uklanjanja suvih, polomljenih i obolelih grana kao i uklanjanje mumificiranih plodova i tamo gde je to moguće opalog lišća iz voćnjaka, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena u zasadima jabučastog voća.

Region: Pančevo
Zaštita jabuke i kruške17.11.2022 8:31Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Senta jabučasto voće (jabuka, kruška) se, u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi od početka opadanja lišća do fenofaze 70% listova opalo.

 

jabuka

 faza jabuka

 

kruška

faza kruška

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja,  proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u fazi kada otpadne 70% lisne mase:

 

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% (jabuka, kruška) ili

- Bakarni oskihlorid 50 (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,75 % (jabuka, kruška)  ili

- Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida) u količini 4 l/ha (jabuka, kruška) ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

- Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 3kg/ha (jabuka).

 

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje mehaničkih mere kontrole, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 16.11.2022 ‎(2)
Zaštita jabuke16.11.2022 12:36Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabučastog voća nalaze se u fazi starenja i opadanja lišća, 50% listova je obezbojeno (BBCH 95).

U cilju smanjenja infekcionog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja , od kojih su najznačajniji : čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis) i  bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora),proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

Mere zaštite treba sprovesti kada  opadne 60%-70% lisne mase, po mirnom, suvom vremenu, pri temperaturama vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode, primenom nekog od sl. preparata na bazi bakra: 

 • Bakarni oksihlorid 50 (a.m Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili,
 • Nordox 75 WG (a.m.Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili,
 • Cuproxat (a.m.Cu iz bakar-sulfata trobaznog) u koncentraciji 0,5-0,6% ili,
 • Everest (a.m.Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ,

       ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Preporučuje se i primena sledećih agrotehničkih mera:orezivanje i odstranjivanje iz voćnjaka obolelih i suvih grana, uz obaveznu dezinfekciju alata za rezidbu; uklanjanje mumificiranih plodova i opalog lišća iz voćnjaka tamo gde je to moguće i njihovo uništavanje.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next