Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.8.2018 ‎(4)
Zaštita jabuke17.8.2018 15:33Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuka, na punktu Šantarovac, utvrđeno je da se jabuke nalaze u različitim fazama sazrevanja ploda (BBCH 85) ili je berba u toku.
 
U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje tretman preparatom na bazi:
 
a.m (indoksakarb) AVAUNT 15 EC 0,5l/ha - karenca 7 dana.
 
Ovo je period kada treba zaštititi plodove od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillum spp).
 
U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi:
 
a.m (ciprodinil+fluodiksonil) SWITCH 62,5 WG 0,08-0,1 kg/ha - karenca 3 dana
 
a.m (boksalid+piraklostrobin) BELLIS 0,8 kg/ha - karenca 7 dana
 
a,m (fludioksonil) GEOXE 50 WG 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana.
 
Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata, u zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.
 
Faza razvoja
Region: Jagodina
Zaštita jabuke17.8.2018 13:53Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na teritoriji koju prati RC Kragujevac jabuka se nalazi u različitim fazama sazrevanja ploda ili je u toku berba.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena nekog od insekticida:

Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) ... 2 kg/ha (karenca 7 dana)

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) ... 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

U ovom periodu preporučuje se zaštita ploda od prouzrokovača meke truleži ploda (Penicillium spp.), mrke truleži ploda (Monilinia fructigena) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides). U cilju sprečavanja pojave ovih patogena u skladištu preporučuje se primena nekog od fungicida:

Bellis (a.m. boskalid, piraklostrobin) ... 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) ... 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil, fludioksonil) ... 0,08-0,1 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom odabira preparata voditi računa o karenci, a u zasadima gde traje berba hemijske mere se ne preporučuju.

velika slika

Region: Kragujevac
Tretman u zasadu jabuke17.8.2018 12:04Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama sazrevanja. Većina zasada se nalazi u fazi napredovanja zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok je u pojedinim zasadima u toku berba.

Vizuelnim pregledom zasada registrovana su jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman insekticidom:

  • Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Takođe, u ovim fazama neophodno je zaštiti plodove jabuka od patogena prouzrokovača: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp).

U slučaju da nije obavljen tretman protiv navedenih skladišnih bolesti, proizvođačima se preporučuje primena nekih od preparata:

  • Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana);
  • Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana);
  • Bellis (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Jaje C.pomonella

Region: Zrenjanin
Zaštita jabuke17.8.2018 11:21Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuke se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-89).

 

Picture

Velika slika 

 

Vizuelnim pregledom zasada, na lokalitetu Kikinda,  registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u indeksu napada 1. U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije ove štetočine.

 

U sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

  •  Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,05% (karenca 7 dana)

U cilju zaštite plodova jabuke od patogena prouzrokovača truleži (Monilinia fructigena, Colletotrichum gleosporoides, Penicillium spp) i radi sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

  • Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1 kg/ha (karenca 3 dana)
  • Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)
  • Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata! U zasadima jabuke u kojima je berba počela ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 16.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke16.8.2018 11:28Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fazama zrenja ili je berba  u toku.

 

Pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).  U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine, te se preporučuje tretman insekticidima :

 

- Avaunt 15 EC (indoksakarb) u koncentraciji od  0,05%  ( karenca 7 dana ) ili

- Affirm 095 SC (emamektin benzoat) u koncentraciji od 0,3% ( karenca 7) dana.

 

U slučaju da nije odrađen tretman protiv skladišnih bolesti (Monilinia fructigena, Colletotrichum gleosporoides, Penicillium spp.) preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

- Bellis (boskalid+piraklostrobin)  0,08 % (karenca 7 dana) ili

- Switch 625, (ciprodinil+fludioksonil  ) 0,1% (karenca 3 dana ) ili

- Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,045 % ( karenca 3 dana).

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima neophodno je voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 14.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke14.8.2018 20:38Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fazama sazrevanja ili je berba u toku. 

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena nekog od insekticida kratke karence:

-          Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

-          Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) 2 kg/ha (karenca 7 dana).

Ovo je priod kada treba zaštititi plodove jabuka od patogena prouzrokovača truleži:

-          mrke truleži ploda (Monilinia fructigena),

-          gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i

-          meke truleži ploda (Penicillium spp.).

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

-          Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08 – 0,1 kg/ha  (karenca 3 dana) ili

-          Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

-          Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene preparata voditi računa o karenci. U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 13.8.2018 ‎(3)
Zaštita jabuke13.8.2018 15:46Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja. U pojedinim zasadima u toku je berba jabuka, dok se većina zasada nalazi u fazi napredovanja zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

jabuka, sazrevanje ploda

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena nekog od insekticida kratke karence:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) 2 kg/ha (karenca 7 dana)

U ovom periodu treba zaštiti plodove jabuka od patogena prourokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.)

Proizvođačima jabuka preporučuje se preventivni tretman u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima primenom nekog od sledećih fungicida:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1 kg/ha ( karenca 3 dana)

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha ( karenca 3 dana)

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha ( karenca 7 dana)

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  ( karenca 14 dana)

Voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Leskovac
Zaštita jabuke13.8.2018 14:57Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se biljke nalaze u zavisnosti od sorte u različitim fazama zrenja, ili je berba  u toku.

Pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).  U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Preporuka je tretiranje jabučnjaka insekticidom na bazi:

-indoksakarb (Avaunt 15 EC) 0,05% -karenca 7 dana,ili

-emamektin benzoat ( Affirm 095 SC) 0,3%-karenca 7 dana.

U slučaju da nije odrađen tretman protiv skladišnih bolesti (Monilinia fructigena, Colletotrichum gleosporoides, Penicillium spp.) dodati preparate na bazi:

-boskalid+piraklostrobin (Bellis)  0,08 %(karenca 7 dana) ili

-ciprodinil+fludioksonil ( Switch 62,5 ) 0,1%-karenca 3 dana ili

-fludioksonil (Geoxe 50 WG) 0,045 % -karenca 3 dana.

Region: Subotica
Zaštita jabuke13.8.2018 11:28Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području RC Vrbas, jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja.

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukovog smotavca, Carpocapsa pomonela. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida Avaunt 15 EC(a.m.indoksakarb), u dozi 0,35-0,5l/ha (karenca 7 dana).

Ovo je period kada treba zaštititi plodove jabuka od prouzrokovača skladišnih bolesti:

1.       Mrka trulež plodova, Monilinia fructigena

2.       Zelena plesan plodova, Penicillium spp.

3.       Gorka trulež plodova, Colletotrichum gleosporium

Proizvođačima jabuka se preporučuje preventivni tretman protiv navedenih skladišnih bolesti, fungicidima kratke karence, kao npr. Geoxe 50 WG(a.m.fludioksinil), u dozi od 0,3-0,4kg/ha (karenca 3 dana) ili Bellis(a.m.boskalid+piraklostrobin), u dozi od 0,8kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke12.8.2018 23:40Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fazama zrenja ili je berba  u toku.

 

Pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).  U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

 

Jaje pred piljenje (velika slika)

 

U cilju zaštite plodova preporučuje se primena insekticida:

 

 Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,5 l/ha /karenca 7 dana/

 

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrke truleži (Monilinia fructigena), gorke truleži (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.) u ovom momentu neophodno je zaštititi plodove primenom nekog od sledećih fungicida:

 

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1 kg/ha ili   Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha /karenca 3 dana/ ili

·         Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha /karenca 7 dana/ ili

·         Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 g/ha /karenca 14 dana/

Voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next