Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.8.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke19.8.2019 12:17Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

 

 

Zlatni Delišes - faza razvoja

 

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata:

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,03-0,05 % - karenca 7 dana ili

Decis 2,5 EC ( a.m. deltametrin ) 0,02-0,03% - karenca 7 dana.

 

U zasadima gde nisu primenjene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meka trulež plodova (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana ili

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana.

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 17.8.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke17.8.2019 16:43Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području RC Smederevo zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

 

 

 

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,5 l/ha - karenca 7 dana

 

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana ili

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  - karenca 14 dana. 

 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Smederevo
Zaštita jabuke17.8.2019 15:47Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka se nalaze u fenofazi napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (85 BBCH).
 
 
Trenutno je u toku piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman:
 
Avaunt 15 EC (a.m indoksakarb) … 0,5 l/ha (karenca 7 dana)
 
Preporučuje se izvođenje tretmana u večernjim satima, zbog visokih dnevnih temperatura.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 16.8.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke16.8.2019 19:17Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida Affirm 095 SG  (emamektin benzoat) u koncentraciji 0,3%, uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

U ovim fazama neophodno je zaštititi plodove jabuka od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·    Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·    Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·    Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

·    Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha – karenca 14 dana

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Zaštita jabuke 16.8.2019 12:27Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području RC Čačak zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

lokalitet Lipnica

-  U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.),preporučuje se primena nekog od fungicida:

·       Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  (karenca 14 dana). 

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 15.8.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke15.8.2019 14:05Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

velika slika

Pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman kombinacijom preparata:

Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) 0,04-0,06 % (karenca 14 dana) +

Vantex (a.m. gama cihalotrin) 40-50 ml/ha (karenca 14 dana)

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.),preporučuje se primena fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  (karenca 14 dana). 

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 13.8.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke13.8.2019 9:41Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuke se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-85).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom zasada jabuke na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije pomenute štetočine, pa se proizvođačima jabuke preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana sa insekticidom:
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Usled izrazito visokih dnevnih temperatura, hemijski tretman neophodno je sprovoditi u večernjih časovima.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 12.8.2019 ‎(3)
Zaštita jabuke12.8.2019 14:31Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja početak zrenja, povećanje intenziteta boje karakeristične za kultivar (BBCH 81-85).
 
 
 
U toku je razvoj treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje hemijski tretman kombinacijom preparata na bazi:
 
a.m (metoksifenozid) RUNNER 2400 SC 0,04-0,06% - karenca 14 dana +
a.m (gama cihalotrin) VANTEX 40-50ml/ha - karenca 14 dana.
 
U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilia fructigena), gorke truleži ploda (Collecotrchum geosporides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.) preporučuje se primena nekog od preparata na bazi:
 
a.m (fluodiksonil) GEOXE 50 WG 0,45kg/ha - karenca 3 dana
a.m (boskalid + piraklostrobin) BELLIS 0,8kg/ha - karenca 7 dana
a.m (trifloksistrobin) ZATO 50 WG 150g/ha - karenca 14 dana.
 
Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima. Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.
Region: Jagodina
Zaštita jabuke12.8.2019 14:08Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u u različitim fazama zrenja (od početka do napredovanja zrenja), ili je berba  u toku.

 

Pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

 

Jaje pred piljenje

 

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

 

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

 

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrke truleži (Monilinia fructigena), gorke truleži (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.),  preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

 

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1 kg/ha ili   Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha /karenca 3 dana/ ili

 

·         Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha /karenca 7 dana/ ili

 

·         Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 g/ha /karenca 14 dana/.

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je berba blizu ili u toku, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

 

Zbog visokih dnevnih temperatura, sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima.

Region: Ruma
Zaštita jabuke12.8.2019 13:29Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

faza sazrevanja

velika slika

U toku je polaganje jaja treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), a piljenje larvi se očekuje za nekoliko dana.

U cilju zaštite plodova i sprečavanja ubušivanja larvi, preporučuje se insekticidni tretman:

Runner 2400 SC (a.m. metoksifenozid) 0,04-0,06 % (karenca 14 dana) +

Vantex (a.m. gama cihalotrin) 40-50 ml/ha (karenca 14 dana)

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena- prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.),preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  (karenca 14 dana) 

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman streba provesti u večernjim časovima, vodeći računa o karenci preparata.

Region: Leskovac
1 - 10 Next