Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.4.2021 ‎(18)
Zaštita jabuke16.4.2021 13:39Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka (sorta Zlatni delišes, BBCH 57), do faze početak cvetanja, 10% cvetova otvoreno (sorta Ajdared, BBCH 61).

 

  Fenofaza razvoja

Najavljene padavine, osetljiva faza jabuke i prisutan infektivni material u zasadima predstavljaju rizik za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Delan 700 WG, Shanon (a.m. ditianon) 0,07%, Galileo, Fiesta (a.m. ditianon) 0,75-1kg/ha

+

Pyrus 400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) 1l/ha.

Kod osetljivih sorti jabuke, u cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Karathane gold 350 EC (a.m.meptildinokap) 0,4-0,5 l/ha.

Region: Zrenjanin
Zaštita jabuke16.4.2021 13:15Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Vranje zasadi  jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do početka  cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno  (BBCH 57-61).

Prognozirane višednevne padavine mogu stvoriti uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). U cilju zaštite preporuka je primena kombinacije fungicida:

Delan 700WG, Shanon (ditianon) 0,07% ili Fiesta, Galileo (ditianon) 0,75-1kg/ha ili Alcoban (ditianon) 0,5-0,75 kh/ha    +

Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil) u količini 1l/ha.

U cilju zaštite jabuke od pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporuka je primena nekog od fungicida:

Stroby DF, Lunar, Asena (krezokim-metil) u koncentraciji 0,02%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za primenu i sprovesti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

Region: Vranje
Zaštita jabuke od Venturia inaequalis16.4.2021 12:32Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC  Subotica zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta  nalaze u fazi od crvenih pupoljaka  do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 57 - 61).

Narednih nekoliko dana se najavljuje  kišni period, koji može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, evidentiran je veliki broj askospora u pseudotecijama, Sa kišom će se omogućiti intenzivno oslobađanje askospora iz askusa. Jabuka se nalazi u kritičnom momentu sa aspekta zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti, kada treba sprečiti primarne zaraze na cvetovima i mladom lišću.

 Preporučuje se proizvođačima primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2%

+

Pyrus 400 SC,Pehar (a.m. pirimetanil) u dozi 1 l/ha

Kod osetljivog sortimenta na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporuka je da se doda i  neki od fungicida registrovanih za suzbijanje ovog patogena.

Region: Subotica
Zaštita jabuke16.4.2021 12:24Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi jabuke se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni do faze otvoreno do 20% cvetova (BBCH 59-62).
 
 
Najavljene padavine, izuzetno osetljiva fenofaza razvoja jabuka i prisutan infektivni potencijal u jabučnjacima, predstavljaju visok rizik od nastanka zaraza prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).
 
U cilju zaštite jabuke od navedenog patogena preporučuje se primena kombinacije kontaktnih i sistemičnih fungicida:
 
 - Polyram DF (a.m.metiram) … 0,2 %
 
 +
 
 - Pehar, Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil) … 0,1 %
 
U pojedinim zasadima se uočava prisustvo simptoma pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u vidu belih mladara. 
 
 
Pored mehaničkog uklanjanja belih mladara, proizvođačima se u cilju zaštite od navedenog patogena preporučuje primena negog od sledećih fungicida:
 
Stroby DF, Asena, Lunar (a.m.kresoksim-metil) … 0,02 %
 
Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati svih propisanih mera u cilju zaštite oprašivača!
 
Primena insekticida u vreme cvetanja voćaka je zabranjena!
Region: Jagodina
Zaštita jabuke16.4.2021 11:39Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do oko 30% cvetova je otvoreno (59-63 BBCH).

Velika slika

Najavljene padavine, visok nivo infektivnog potencijala patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i osetljiva faza u razvoju jabuke mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje primena kombinacija preventivnog i sistemičnog fungicida,pred najavljene padavine:

Delan 700 WG, Shanon (a.m. ditianon) 0,07% ili Galileo, Fiesta (a.m. ditianon) 0,75-1 kg/ha ili Alcoban (a.m. ditianon) 0,5-0,75 kg/ha

+

Pyrus 400 SC, Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 1 l/ha

U cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), posebno kod osetljivih sorti, proizvođačima se preporučuje primena  fungicida:

Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

Region: Niš
Zaštita  jabuke16.4.2021 11:38Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta u različitim fazama cvetanja, od  prvi cvetovi otvoreni do 30% cvetova otvoreno (BBCH 60-63).

Od subote se za region Beograda, prognozira višednevni kišni period, koji će uz visok infektivni potencijal u  najosetljivijoj fazi u razvoju jabuke stvoriti rizik od nastanka primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, obave zaštitu jabuke primenom kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida i to:

Polyram DF (metiram) u koncentraciji primene 0,2% i

Pyrus 400 SC ili Pehar (pirimetanil) u koncentraciji primene 0,1%.

Kod osetljivog sortimenta u cilju sprečavanja širenja pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se hemijski tretman sa fungicidom:

Karatane gold 350EC (meptildinokap) u količini primene 0,4-0,5L/ha.

slika1

velika slika

Region: Beograd
Zaštita zasada jabuke16.4.2021 11:16Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi jabuka se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene: cvetna loža lagano otvorena, čašični listići jedva vidljivi do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60).

Ostvarenje primarnih zaraza prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na cvetnim delovima treba sprečiti u fenofazi cvetanja, a takođe treba sprečiti i ostvarenje infekcije na mladom lišću. Sada je jedan od najkritičnijih momenata u zaštiti jabuke, jer se sa narednim padavinama može očekivati intenzivno oslobađanje askospora ovog patogena.

Pred najavljeni višednevni kišni period od vikenda, proizvođačima se preporučuje da  sprovedu hemijski tretman kombinacijom sledecićih fungicida:

  • Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2%

+

  • Pyrus 400SC, Pehar (a.m.pirimetanil) u količini 1 l/ha.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati  upustva i voditi računa o zaštiti oprašivača.

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

Region: Valjevo
Zaštita jabuke16.4.2021 10:42Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u početnim fazama cvetanja: većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do 20% cvetova otvoreno (59-62 BBCH).

 

 Fenofaze jabuke (Greni smit, Zlatni delišes, Ajdared)

 

Pred nama je kritičan period u zaštiti jabuke. Visok infektivni potencijal patogena (dozrelost pseudotecija oko 74%, ispražnjenost oko 19%) i najavljeni kišni period počev od subote popodne, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

U cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

(a.m. metiram) Poliram DF u koncentraciji 0,2%  +

(a.m. pirimetanil) Pehar ili Pyrus 400 SC u koncentraciji 0,1%.

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), naročito u zasadima sa osetljivim sortimentom, preporučuje se primena fungicida na bazi kresoksim-metil u koncentraciji 0,02% (Stroby DF, Lunar, Asena).

 

Pri upotrebi pesticida treba se pridržavati uputstva o njihovoj primeni.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Ruma
Zaštita jabuke16.4.2021 10:20Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuka se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi crvenih pupoljaka;cvetne krunice izdužene do fenofaze početak cvetanja; oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 57-61).
 
 
BBCH 57                                 BBCH 61
 
Ovonedeljnim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost od 63,70%, dok ispražnjenost iznosi 12,90%.
 
Sa narednim padavinama koje se prognoziraju od nedelje doći će do intenzivnog oslobađanja askospora pa je rizik od ostvarenja infekcije veoma visok.
 
U zasadima jabuka, u cilju sprečavanja primarnih infekcija od strane pomenutog patogena, proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera zaštite, pred najavljeni kišni period, kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:
  • Polyram DF (metiram) u koncentraciji 0,2%

              +

  • Pyrus 400 SC ili Pehar (pirimetanil) u koncentraciji 0,1%

U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se mehaničko uklanjanje belih mladara kao i primena fungicida koji su registrovani za suzbijanje pepelnice.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve potrebne mere u cilju zaštite oprašivača! Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Kikinda
Zaštita jabuke16.4.2021 10:15Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)
Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac zasadi jabuke se nalaze u fazi od većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 59) do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice otpadaju (BBCH 65).
 
 
Padavine najavljene za vikend mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), budući da će se padavinama osloboditi zrele askospore.
 
Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom protektivnih i sistemičnih preparata uoči padavina:
 
Poliram DF (a.m. metiram) ...0,2% ili
Delan 700 WG (a.m ditianon) 0,07% ili
Galileo, Fiesta (a.m ditianon) 0,75-1 kg/ha
+
Pehar, Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil) … 0,1%
Region: Kragujevac
1 - 10 Next