Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.8.2020 ‎(4)
Zaštita jabuke14.8.2020 13:26Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta koji je zastupljen nalaze u sledećim fenofazama razvoja: početak zrenja pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do fenofaze napredovanje zrenja; povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).
U zasadima jabuka sa ranim sortama (Gala) započela je berba jabuka.
 
 
Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovana su položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Ovo je period polaganja jaja i piljenja larvi treće generacije štetočine.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi u svojim zasadima sprovedu mere zaštite jednim od sledećih insekticida:
  • Runner 240 SC (metoksifenozid) u koncentraciji 0,04-0,06 % - karenca preparata je 14 dana ili
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33-0,5 l/ha - karenca preparata je 7 dana

Kod sorti jabuka koje se nalaze u završnim fazama sazrevanja u cilju sprečavanja pojave mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) kao i meke truleži plodova (Penicillium spp.) preporučuje se upotreba nekog od sledećih fungicida :

  • Bellis (boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha karenca je 7 dana ili
  • Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha karenca 3 dana ili
  • Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha  karenca 14 dana ili
  • Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha    karenca je 3 dana

U zasadima  gde je u toku berba jabuka hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Region: Kikinda
Zaštita jabuke14.8.2020 10:35Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabuke se nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar, (BBCH 81-85). Kod ranih sorti jabuke berba je u toku ili se očekuje u narednih nekoliko dana.

 

 

Ajdared, BBCH 81      Gala, BBCH 87

 

 Trenutno je u toku početak polaganja jaja treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U naredenim danima se očekuje i početak piljenja larvi ove štetočine.

U cilju zaštite plodova jabuke od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

·         Exirel (a.m. cijantraniliprol)...0,06%

·         Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid)...0,04-0,06%

 

 

U cilju sprečavanja pojave prouzrokovača truleži u skladištima: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp), proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

·         Zato 50 WG (trifloksistrobin)...150 g/ha  (14 dana karenca)

·         Luna expirience (tebukonazol + fluopiram)...0,075%  (14 dana karenca)

·         Bellis (boskalid + piraklostobin)...0,8 kg/ha  (7 dana karenca)

·         Switch 6,25 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil)...0,8-1 kg/ha  (3 dana karenca)

·         Geoxe  50 WG (a.m. fludioksonil)...0,4-0,45 kg/ha  (3 dana karenca)

 

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja ovavezno voditi računa o karenci preparata i uskladiti je sa vremenom berbe!

 

Region: Kraljevo
Zaštita jabuke14.8.2020 9:52Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u različitim fazama zrenja: od početka do napredovanja zrenja (81-85 BBCH).

 

Pregledom zasada registruju se jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonellau svim embrionalnim fazama razvoja na plodovima. U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

 

jaje pred piljenje " crna glava"

 

U cilju zaštite plodova od ubušenja preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·        Runner 240 SC (metoksifenozid)  0,04-0,06% (karenca 14 dana) ili

·       Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·       Coragen 20 SC (hloratraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02% (karenca 14 dana).

 

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima, kao što su: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meka trulež plodova (Penicillium spp.),  kod  sorti koje će se brati u skorije vreme, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida uz obavezno poštovanje karence preparata:

·         Zato 50 WG ( trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana) ili

·         Bellis ( boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Region: Senta
Zaštita jabuke14.8.2020 8:40Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85 - 87).

 

 

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Grany Smith, Ajdared, Braeburn, Fuji i dr.) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

 

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,05% (karenca 7 dana).

 

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite!
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.8.2020 ‎(6)
Zaštita jabuke13.8.2020 23:53Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama zrenja, od faze početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanja zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u različitim fazama embrionalnog razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine, a povećanje intenziteta piljenja očekuje se u narednim danima.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana)

·        Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) u koncentraciji 0,04-0,06% (karenca 14 dana).

Završne faze zrenja plodova naročito su osetljive prema prouzrokovačima truleži plodova. Proizvođačima se u cilju zaštite plodova od patogena prouzrokovača truleži poput mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.) preporučuje primena fungicida:

·        Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) u količini 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) u količini 150 g/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Požarevac
Zaštita jabuke13.8.2020 16:26Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na teritoriji RC Zrenjanin,  zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81- 85). Rane sorte jabuke se beru.

 

      fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom plodova registrovana su položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi III generacije pomenute štetočine, a položena jaja su od sveže položenih do jaja pred piljenje tzv. ‘’crne glave’’.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

 

       Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid)  0,04-0,06% (karenca 14 dana)

                                                 ili

       Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

 

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke

truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.), kod   sorti koje se nalaze u završnim fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

              Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana)

                                      ili

Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

 

 

    jaje jabukinog smotavca

Region: Zrenjanin
Zaštita jabuke13.8.2020 14:53Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području RC Čačak zasadi jabuka se nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).

Jaje jabukinog smotavca 

velika slika                          

Jabukin smotavac

Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na lokalitetu Atenica, na plodovima jabuke sorte Ajdared, registruju se položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).  

U toku je polaganje jaja treće generacije jabukinog smotavca, a u narednim danima se očekuje piljenje larvi.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

 Coragen 20 SC (hloratraniliprol) 0,016-0,02% ili

 Runner 240 SC (metoksifenozid) 0,04-0,06%.

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima (mrka trulež plodova (Monilinia fructigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meka trulež plodova (Penicillium spp.)), preporučuje se primena nekog od fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

 Bellis (a.m boskalid + piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

 Zato 50 WG (a.m trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

Navedeni fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod osetljivog sortimenta.

Primenu preparata za sprečavanje razvoja bolesti u skladištu treba pozicionirati pred berbu uzimajući u obzir karencu izabranog preparata.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim časovima.

Region: Čačak
Zaštita jabuke 13.8.2020 10:44Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se nalaze u fazi od početka zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar, do faze napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

 

(velika slika)

     Na plodovima jabuka, uočeno je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U regionu Pirota, u toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije.  Preporuka je da se plodovi zaštite od ubušivanja larvi primenom nekog od registrovanih insekticida:

·         Lamdex, Grom, Šakal (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02%.

     Kod sorti koje se nalaze u završnim fazama sazrevanja, u cilju sprečavanja pojave mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicilium spp.) i gorke truleži (Colletotrichum gleosporoides), proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

·         Bellis (a.m. boskolid+piraklostrobin) 0,8kg/ha (7 dana karenca) ili

·         Zato (a.m. trifloksistrobin) 150gr/ha (14 dana karenca).

     Navedeni preparati će delovati i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotriha), s obzirom da vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog patogena.

Obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Pirot
Zaštita jabuke13.8.2020 10:05Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuke se nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Velika slika

Pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman kombinacijom preparata:

Coragen 020 EC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02% (karenca 14 dana) ili

Runner 240 SC (metoksifenozid) u koncentraciji 0,04-0,06% (karenca 14 dana).

Kod  srednjih sorti koje se nalaze u završnim fazama sazrevanja, preporuka je da se izvrši zaštita fungicidima od  prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži plodova u skladištima preporučuje se primena nekog od fungicida:

Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Luna expirienca (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana)

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Niš
Zaštita jabuke13.8.2020 0:27Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u različitim fazama zrenja: od početka do napredovanja zrenja (81-85 BBCH), ili je berba  u toku.

 

Pregledom zasada registruju se jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonellau svim embrionalnim fazama razvoja. U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

 

Sveže jaje i "crveni oreol"- velika slika

 

 

U cilju zaštite plodova od ubušenja preporučuje se primena insekticida:

·         Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid)  0,04-0,06% (karenca 14 dana) ili

·         Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

 

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.), kod   sorti koje se nalaze u završnim fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·         Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana)

·         Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite, treba obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima.

Region: Ruma
1 - 10 Next