Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 5.12.2018 ‎(1)
Jesenji tretman voćnih vrsta5.12.2018 13:39SVI

Na području RC Vrbas, koštičave voćne vrste nalaze se u fenofazi od početka opadanja lišća do 50% lišća opalo (93-95 BBCH), dok se jabučaste voćne vrste, nalaze u fenofazi razvoja od 50 do 70% lišća opalo (95-97 BBCH).

 

U ovim fenofazama razvoja koštičavog i jabučastog voća preporučuje se jesenji tretman nekim od registrovanih bakarnih fungicida u cilju smanjenja infektivnog potencijala: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih. Tretman se izvodi na temperaturi iznad 5 ˚C po suvom vremenu.

 

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                                     - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

fenofaza razvoja jabuke

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 2.11.2018 ‎(1)
Zaštita u voćnim zasadima tokom jeseni 2.11.2018 13:49Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području RC Užice voćni zasadi su u fazi promene boje listova i opadanja lista. U zasadima šljive, trešnje i drugih koštičavih voćnih vrsta registrovana je faza od 70% opadanje lišća, pa do faze potpuno opalo lišće (BBCH 95-97).  Zasadi jabuke su u fazi promene boje listova do početka opadanja lišća (BBCH 92-93).

 

Šljiva Čačanska rodna opadanje lista (BBCH 95-97)

 

Jabuka ajdared početak opadanja lista (BBCH 92-93)

 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena jednog od bakarnih preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i ili  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu, kupanjem stabala, sa velikom količinom vode.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 1.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman voćnih vrsta1.11.2018 11:04Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fazama razvoja:
  • šljiva, trešnja, breskva, kajsija - faza lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)
  • jabuka - faza završen rast mladara: listovi još uvek zeleni (BBCH 91)
  • kruška - faza početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)

Picture

Faza razvoja šljive 

 

Picture

Faza razvoja trešnje 

 

Picture

Faza razvoja breskve

 

Picture

Faza razvoja kajsije 

 

Picture

Faza razvoja jabuke

Proizvođačima voća se u fazi opadanja lišća preporučuje tretman sa preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetativnoj godini. Sprovođenje tretmana se preporučuje u fazi kada otpadne 70% lisne mase, pri čemu  je tretman neophodno sprovoditi po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena sledećih registrovanih preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka; 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 31.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u koštičavom i jabučastom voću31.10.2018 15:07Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Šabac (lokalitet Majur, Štitar), zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama razvoja: šljiva u fazi 50% lišća žuto i opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97), a višnja i trešnja u fazi lišće se počinje obezbojavati do faze lišće počinje opadati (BBCH 92-93). Jabučaste voćne vrste se nalaze u fenofazi  početak obezbojavanja lišća do početka opadanja lišća (BBCH 92-93).

Preporuka proizvođačima je da, u fazi kada opadne 70% lisne mase, sprovedu jesenji tretman u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,5 – 0,6% u zasadima jabuke ; 0,25 -0,35% u zasadima koštičavog voća.

šljiva BBCH 95 - 97

trešnja BBCH 92-93

jabuka BBCH 92-93

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 26.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u jabučastom i koštičavom voću26.10.2018 15:49Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Sutjeska i Mihajlovo, zasadi voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama:

Višnja – BBCH 93: lišće počinje opadati;

velika slika

Šljiva – BBCH 95: 50% lišća žuto i opalo;

velika slika

Kajsija – BBCH 95: 50% lišća žuto i opalo;

velika slika

Jabuka – BBCH 92-93: početak obezbojavanja lišća do početka opadanja lišća.

velika slika

Preporuka proizvođačima je da, u fazi kada opadne 70% lisne mase, sprovedu jesenji tretman u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,5 – 0,6% u zasadima jabuke i kruške; 0,25 -0,35% u zasadima koštičavog voća.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman voćnih vrsta23.10.2018 11:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama:

Voćna vrsta

Fenofaza

Breskve, Nektarine

U fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95)

Višnje, Trešnje, Šljive

Od faze lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)

Jabuke

Od faze završen rast mladara: lišće još uvek zeleni do faze početak opadanja lišća (BBCH 91-93)

Kruške

Od faze početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)


 

Proizvođačima pomenutih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovaj tretman vrši se u cilju dezinfekcije stabala, a sprečava se i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Takođe, ovim tretmanom smanjuje se i infekivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                           - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 10.9.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke10.9.2018 13:06Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo sveze polozenih jaja IV generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Grany Smith, Ajdared, Braeburn, Fuji i dr.) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, prporučuje se primena nekog od  sledećih insekticida sa kraćom karencom:

Affirm 095 SG u koncentraciji 0,3%  (a.m. emamaektin benzoat)  (karenca 7 dana) ili

Avaunt 15 EC u koncentraciji 0,05% (a.m. indoksakarb) (karenca 7 dana).

Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite u cilju suzbijanja skladišnih štetočina: prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana)

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 6.9.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke6.9.2018 15:34Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje kao i tek ispiljenih larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) u količini 0,3% uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju patogenima koji prouzrokuju mrku trulež ploda (Monilinia fructigena), gorku trulež ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meku trulež ploda (Penicillium spp.), te se u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·         Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·         Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

 

Prilikom sprovođenja mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke30.8.2018 21:26Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuka se nalaze u  fenofazi napredovanja zrenja; povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok je u nekim zasadima počela berba.

U toku je  intenzivno piljenje  larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje zaštita primenom insekticida:

 

Exirel (a.m. cijantraniliprol)  0,06%  (karenca 7 dana)

 

Za zaštitu plodova  jabuke od prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.), proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata:

 Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana)   ili

 Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana).

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 29.8.2018 ‎(1)
Zaštita jabuke 29.8.2018 10:39SVI

Na području RC Čačak, zasadi jabuka se  nalaze u  fenofazi: plodovi dobijaju tipičnu boju za kultivar (BBCH 85).

lokalitet Lipnica

U toku je  intenzivno piljenje  larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju zaštite plodova preporučuje se primena insekticida:

·  a.m. cijantraniliprolExirel (0,06%) -  karenca 7 dana

 

Za zaštitu plodova jabuke, pre unošenja u  skladište, od prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.), proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih preparata:

·    Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana);

·     Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana)

Region: Čačak
1 - 10 Next