Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita strnih žita  

Preporuke: Zaštita strnih žita

Open

Naslov preporuke

Zaštita strnih žita 

Tekst

Na području delovanja RC Subotica setva strnih žita (pšenica i ječam) privodi se kraju. Usevi strnih žita u zavisnosti od roka setve se nalaze u fenofazi: stabaoce probija površinu zemlje (faza pucanja)  do tri lista razvijena (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 5-40% biljaka i cikade Psammotettix alienus  na do 5% biljaka. Za naredne dane prognozira se suvo i toplo vreme koje će pogodovati povećanju aktivnosti ovih insekata. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisajući biljne sokove, lisne vaši i cikade su vektori virusa, koji mogu biti veoma destruktivni.

 slika

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve pšenice i ječma nakon nicanja. Ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, (EPPO standard PP 2/11(1)),   preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-          a.m.alfa-cipermetrin (Fastac ME) u količini 0,2 l/ha ili

-          a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region

Subotica 

Štetni organizmi

Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae) 

Usev/zasad

Ječam; Pšenica 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 25.10.2022 9:49  by RC Subotica 
Last modified at 25.10.2022 10:44  by Boško Jezerkić