Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita pšenice  

Preporuke: Zaštita pšenice

Open

Naslov preporuke

Zaštita pšenice 

Tekst

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice se u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike nalaze u fazi srednja faza zastavičara do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (43-61).

Pšenica ulazi u osetljive faze razvoja (faze cvetanja) gde u uslovima vlage ili padavina može doći do infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak svojih useva, i ukoliko se pregledom utvrdi da je usev na početku cvertanja, tj. da su polenove kesice vidljive na 5% klasova, preporučuje se sprovođenje tretmana, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

Duofen plus, Sekvenca plus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha ili

Caramba EC, Sirena (a. m. metkonazol) 1,5 l/ha ili

Prosaro 250 EC (a. m. protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili

Antre plus (a. m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

Sanus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha ili

Mystic pro 500 EC (a. m. prohloraz+tebukonazol) 1,25 l/ha ili

Zamir (a. m. prohloraz+tebukonazol) 0,75- 1 l/ha ili

Elatus era (a. m. protiokonazol+benzovindiplufir) 0,5-1 l/ha ili

Postulat duo (a. m. protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha ili

Delaro 325 SC (a. m. protiokonazol+trifloksistrobin) 1 l/ha ili

Zantara (a. m. tebukonazol+biksafen) 1,25-1,5 l/ha ili

Ascra xpro (a. m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili

Custodia (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili

Mirador forte (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) 1,5-2 l/ha

Cello (a. m. protiokonazol+tebukonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha ili

Falcon forte (a. m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) 0,7- 1 l/ha. 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je i prusustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo od 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci preporučuje se primena nekog od insekticida:

Fastac ME (a. m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Fastac 10 EC, Fascord EC (a. m. alfa-cipermetrin) 0,12 l/ha ili

Durbin EW (a. m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili

Durbin 200 EW (a. m. cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha ili

Cythrin 500 EC (a. m. cipermetrin) 0,06-0,12 l/ha ili

Cythrin 250 EC (a. m. cipermetrin) 0,12-0,24 l/ha ili

Plures (a. m. deltametrin) 500-650 ml/ha ili

Polux, Decis 2,5 EC, Konfuzija (a. m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Decis mega (a. m. deltametrin) 0,15 l/ha ili

Grom (a. m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Lambada, Lamdex, Savate CS 5, Karate zeon (a. m. lambda- cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Kaiso WG (a. m. lambda-cihalotrin) 0,15-0,2 kg/ha.

Region

Kosovska Mitrovica 

Štetni organizmi

Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae) 

Usev/zasad

Pšenica 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 19.5.2022 13:11  by RC Kosovska Mitrovica 
Last modified at 19.5.2022 13:15  by Boško Jezerkić