Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita jabuke  

Preporuke: Zaštita jabuke

Open

Naslov preporuke

Zaštita jabuke 

Tekst

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi početak zrenja (pojavljuje se specifična boja za kultivar) do faze napredovanje zrenja (povećanje inteziteta boje karakteristične za kultivar) (BBCH 81-85). Berba letnjih sorti je u toku.

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u različitim fazama embrionalnog razvoja. U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja larvi jabukinog smotavca proizvođačima se preporučuje da primene neki od insekticida sa kratkom karencom:

Laser 240 SC (spinosad) 400 ml/ha (karenca 7 dana) ili

Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Ema (a.m. emamektin benzoat) 0,25-0,3% (karenca 7 dana) ili

Avaunt 15 EC, Top Gun (a.m. indoksakarb) 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,06% (karenca 7 dana).

U fazama sazrevanja plodova jabuke od velikog značaja je zaštita plodova od patogena koji prouzrokuju truleži u skladištu: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). Kako bi sprečili pojavu truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

 Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

U zasadima u kojima je berba u toku ili se ona očekuje u narednim danima i nije moguće ispoštovati karencu, nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Region

Kosovska Mitrovica 

Štetni organizmi

Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena) 

Usev/zasad

Jabuka 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 27.8.2021 13:00  by RC Kosovska Mitrovica 
Last modified at 27.8.2021 13:05  by Boško Jezerkić