Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita paprike i kukuruza  

Preporuke: Zaštita paprike i kukuruza

Open

Naslov preporuke

Zaštita paprike i kukuruza 

Tekst

Na terenu RC Senta usevi paprike nalaze se u fazi cvetanja do formirnja plodova (64 – 73 BBCH), usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvića ploda (69-75 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva paprike, kukuruza šećerca i merkantilnog kukuruza uočeno je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na oko 20% biljaka i sovice gama (Autographa gamma) na do 5% biljaka. Takođe su uočena i jajna legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 5% biljaka.

  

Jaja pamukove sovice      Jaja na listu paprike 

  

Jaje sovice gama       Jajno leglo kukuruznog plamenca

Zbog najave visokih temperatura u narednim danima se očekuje piljenje larvi, ali i još intenzivnije polaganje jaja.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice, sovice gama i kukuruznog plamenca. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti mere zaštite nekim od navedenih insekticida:

o   Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha u usevu paprike, 0,1-0,15 u usevu kukuruza (karenca 14 dana u usevima kukuruza, a 3 dana u usevima paprike)

o   Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)

Jajna legla mogu biti parazitirana od strane parazitne osice iz roda Trichogramma (takva jajna legla su tamnije boje), te se preporučije korišćenje insekticida koji imaju selektivno delovanje na korisne organizme, poput hlorantraniliprola.

Zbog najave visokih dnevnih temperatura, primena insekticida se preporučuje u kasnim večernjim satima.

Region

Senta 

Štetni organizmi

Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovica gama (Autographa gamma); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera) 

Usev/zasad

Paprika; Kukuruz 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 26.7.2021 18:51  by Andrea Babić 
Last modified at 27.7.2021 10:57  by Milena Marčić