Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita šljive  

Preporuke: Zaštita šljive

Open

Naslov preporuke

Zaštita šljive 

Tekst

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi plod oko 70% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

Vizuelnim pregledom plodova šljive registrovana su položena jaja druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U zasadima šljiva u toku je piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca. Kako bi sprečili ubušivanje larvi u plodove šljive proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) u količini od 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Nestabilno vreme sa padavinama koje je za region severa Kosova i Metohije najavljeno za predstojeći vikend može stvoriti povoljne uslove za ostvaranje infekcije prouzrokovačima različitih vrsta truleži ploda (Monilinia spp.) Kako bi zaštili plodove šljive od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana) ili

Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana) ili

Neon (a.m. ciprodinil) u količini od 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

Kako se bližimo fazi tehnološke zrelosti šljive najbitnije je da proizvođači prilikom izbora preparata vode računa o karenci, naročito kod ranog sortimenta šljive. Takođe, proizvođačima se preporučuje da, zbog visokih dnevnih temperatura, hemijske mere zaštite šljive sprovedu u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Region

Kosovska Mitrovica 

Štetni organizmi

Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) 

Usev/zasad

Šljiva 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 15.7.2021 10:59  by RC Kosovska Mitrovica 
Last modified at 15.7.2021 12:51  by Boško Jezerkić