Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Mere kontrole Azijske voćne mušice  

Preporuke: Mere kontrole Azijske voćne mušice

Open

Naslov preporuke

Mere kontrole Azijske voćne mušice 

Tekst

Na području delovanja RC Valjevo, pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom (crno vino, jabukovo sirće i par kapi deterdženta),  azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) od početka godine prati se na više lokacija u zasadima maline, kupine, šljive, trešnje  i vinove loze. Njeno prisustvo  za sada je registrovano  u zasadima maline sorte  Vilamet (lokacija Pričević i Gornja Bukovica), čija se berba privodi kraju, i sa sortom Fertodi čija berba je u toku. Prisustvo azijske voćne mušice registrovano je i u zasadima kupine.

 

velika slika

velika slika

 

U narednom periodu, štete od azijske voćne mušice se mogu očekivati u zasadima kupine, remontantnih sorata maline (Polka, Polana), šljive i vinove loze kod kojih je u toku sazrevanje i berba plodova. U zasadima šljive ranijih sorti berba je u toku ili se privodi kraju.

Za razliku od drugih voćnih mušica, ova vrsta napada isključivo  zdrave plodove voća u fazi zrenja i berbe. Ženke imaju snažnu testerastu  legalicu kojom  probijaju površinu ploda gde polažu jaja. Takvi plodovi usled ishrane ispiljenih larvi u potpunosti propadaju. Usled oštećenja pokožice ploda prilikom polaganja jaja, na mestu  uboda stvaraju se uslovi za ostvarivanje infekcije različitim vrstama patogena. Mužjak azijske voćne mušice je prepoznatljiv po karakterističnim crnim pegama na krilima i dva češlja na prednjim nogama.

U cilju kontrole populacije ove invazivne vrste i smanjenja rizika od nastanka šteta, u ovom momentu  je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole, pa se proizvođačima  bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju  sledeće mere:

 

1.Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja insekata kako za smanjenje trenutnih šteta, tako i za redukciju broja adulta za prezimljavanje. Za izradu klopki mogu se primeniti plastične flaše, u koje se kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta u odnosu jedan prema jedan i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke  prečnika 4 mm. Takođe, potrebno je napraviti veće otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Klopke postaviti prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

 

2. Neophodno je skratiti interval berbe plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

3. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

4. Preporučuje se higijena unutar i oko zasada, što podrazumeva uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja.

5. Kontrola i higijena ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

 

Parcijalna kontrola pojedinih parcela  ne daje zadovoljavajuće rezultate i daje mogućnost za umnožavanje insekata pa  sprovođenje svih raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona. RC Valjevo nastavlja sa praćenjem brojnosti ove invanzivne štetne vrste.

Region

Valjevo 

Štetni organizmi

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 

Usev/zasad

Kupina; Malina 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 29.7.2020 13:41  by RC Valjevo 
Last modified at 29.7.2020 14:43  by Milena Marčić