Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita višnje  

Preporuke: Zaštita višnje

Open

Naslov preporuke

Zaštita višnje 

Tekst

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi višnje se nalaze u fazi razvoja ploda, plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

razvoj ploda

velika slika

Promenljivo vreme sa čestim padavinama stvara visok rizik za ostvarenje infekcija prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

U cilju zaštite lisne mase, pred najavljene padavine, preporučuje se primena fungicida:

 Agrodin (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1% (karenca 21 dan).

U zasadima višnje, na pojedinim lokacijama, registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) i imaga šiljokrilca (Perotis lugubris).

imago žilogriza

velika slika

Suzbijanje žilogriza se sprovodi primenom mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera:

-         Postavljanjem lovnih klopki (posude svetlijih boja u koje se sipa voćni sok ), kao i otresanje stabala i sakupljanje odraslih jedinki, u cilju smanjenja populacije odraslih jedinki

-         Zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

-          Navodnjavanje i obrada zemljišta u cilju smanjenja brojnosti ispiljenih larvi

-          Uklanjanje i spaljivanje zaraženih i osušenih stabala sa korenom, i tretiranje rupa nakon vađenja zemljišnim insekticidima

-          Odmaranje zemljišta, na iskrčenim parcelama 3-5 godina ne podizati voćnjak

-          Prilikom podizanja novih zasada koristiti nezaraženi sadni material, kao i zemljišne insecticide u otvorene jamice za sadnju

       -    Za suzbijanje imaga primenom insekticida, zbog povlačenja iz upotrebe insekticida sa aktivnom materijom hlorpirofos, sada ostaju na raspolaganju dva insekticida iz grupe piretroida koji imaju dozvolu za primenu u zasadima višanja:

 Decis 2,5 EC, Futocis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,07%. (karenca 14 dana) ili

Lambdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,05-0,07% (karenca 14 dana).

Region

Leskovac 

Štetni organizmi

Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Žilogriz (Capnodis tenebrionis); Šiljokrilac (Perotis lugubris) 

Usev/zasad

Višnja 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 22.5.2020 11:19  by RC Leskovac 
Last modified at 24.5.2020 8:31  by Boško Jezerkić