Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita kruške  

Preporuke: Zaštita kruške

Open

Naslov preporuke

Zaštita kruške 

Tekst

Na području delovanja RC Mladenovac zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1 i jaja u indeksu napada 0,75.

S obzirom na trenutnu vremensku prognozu, očekuje se nastavak aktivnosti ove štetočine I intenzivnije polaganje jaja. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije preparata:

Cipkord 20 EC (cipermetrin) u koncentraciji 0,03% i

Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3%.

Tretman je potrebno obaviti u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu.

Slika 1. Jaja u naborima kore

Region

Mladenovac 

Štetni organizmi

Obična kruškina buva (cacopsylla pyri) 

Usev/zasad

Kruška 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 18.2.2020 21:30  by RC Mladenovac 
Last modified at 18.2.2020 21:40  by Milena Marčić