Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita krompira  

Preporuke: Zaštita krompira

Open

Naslov preporuke

Zaštita krompira 

Tekst

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi krompira se nalaze u različitim fazama starenja: većina lišća požutelo do vađenje krtola (BBCH 93-99).

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira, u poslednjih deset dana registruju se povećani ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je maksimum leta leptira treće generacije ove štetočine.

Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne ostavljati na parcelama već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).  

Proizvođačima koji neće vaditi krompir u narednom periodu preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se zatvorile pukotine i sprečilo polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite kombinacijom insekticida:

·        Coragen (hlorantraniliprol) u količini 0,15 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana) +

·        Decis 2,5 EC (deltametrin) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Region

Novi Sad 

Štetni organizmi

Moljac krompira (Phthorimaea operculella) 

Usev/zasad

Krompir 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 5.8.2019 13:09  by RC Novi Sad 
Last modified at 5.8.2019 13:22  by Milena Marčić