Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita krompira  

Preporuke: Zaštita krompira

Open

Naslov preporuke

Zaštita krompira 

Tekst

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi krompira se nalaze u različitim fazama starenja: većina lišća požutelo do vađenje krtola (BBCH 93-99).

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira, u poslednjih deset dana registruju se povećani ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je maksimum leta leptira treće generacije ove štetočine.

Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne ostavljati na parcelama već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).  

Proizvođačima koji neće vaditi krompir u narednom periodu preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se zatvorile pukotine i sprečilo polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite kombinacijom insekticida:

·        Coragen (hlorantraniliprol) u količini 0,15 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana) +

·        Decis 2,5 EC (deltametrin) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Region

Novi Sad 

Štetni organizmi

Moljac krompira (Phthorimaea operculella) 

Usev/zasad

Krompir 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 5.8.2019 13:09  by RC Novi Sad 
Last modified at 5.8.2019 13:22  by Milena Marčić