Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Helicoverpa armigera – pamukova sovica FK  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring 2011
Helicoverpa armigera – pamukova sovica FK

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

Monitoring pamukove sovice pomoću feromonske klopke

 

Prva imaga na feromonskim klopkama registrovana su u Srbobranu 19.05. (50,41°C CDD) od 1. januara. Pik prvog migratornog talasa registrovan je u usevu boranije u Titelu 26.05. (90°C CDD), u Lukićevu 27.05. (89°C CDD) i u Mihajlovu 27.05 (91°C CDD).

U junu (01.,02. i 03.) zabeleženo je povećanje brojnosti u Bačkoj Topoli (128°C CDD) i Bačkom Petrovcu (161°C CDD) u usevima soje, duvana i kukuruza. Povećanje brojnosti od 03.07. (350°C CDD) u Pivnicama u usevu paprike nastavlja se do kraja avgusta (880°C CDD ) u različitim usevima. Posebno visoke brojnosti zabeležene su u usevu kukuruza šećerca.

Visoki ulovi registrovani su na feromonskim klopkama u septembru mesecu (05.- 07., 08. i 10.09.) u Titelu, Paliću, Mihajlovu, Gložanu i Despotovu u usevima boranije, kukuruza šećerca i paprike, na 836 do 968°C CDD od 1. januara.

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafik i mapa