Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Šljivin smotavac
 Dinamika polaganja jaja šljivinog smotavca se redovno prati vizuelnim pregledima.Maksimum leta prve generacije je bio u periodu 03.-04.05.Broj odloženih jaja je izuzetno nizak i na 100 pregledanih plodova 25.05. lokalitet Gudurički put indeks napada je 0,25 (na 100 pregledanih plodova je pronađeno 1 jaje), 24.05. lokalitet Plandište indeks napada je 0.Takođe se ne mogu pronaći ni plodovi sa ubušenim gusenicama iako u pojedinim zasadima nije bilo insekticidnog tretmana.
  Proizvođačima se ne preporučuje za sada tretman.
Šljivin smotavac
 RC PIS Vršac prati let leptira pomoću feromonskih klopki na 3 punkta:Crvena Crkva,Kovin i Vršac.Početak leta je registrovan u periodu od 25.do 27.04.Do sada najveći broj uhvaćenih imaga je bio 03.-04.05. na sva tri punkta.
 04.05. registrovana su prva sveže položena jaja šljivinog smotavca u niskom intenzitetu.Šljiva je  između faze 73 i 75 tj.između opadanja plodova i plod oko polovine krajnje veličine.Proizvođačima se ne preporučuje primena inskticida u cilju suzbijanja imaga jer je ovaj način suzbijanja štetočine kratkog efekta - na feromonskim klopkama se posle aplikacije insekticida odmah sutradan ponovo hvataju visoki ulovi imaga.
 U narednom periodu će se pratiti dinamika polaganja jaja i dati preporuka o momentu tretiranja.
Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)
  Vizuelnim pregledom su registrovana položena jaja šljivinog smotavca na plodovima.Let prve generacije je počeo 23.04. a maksimalan broj leptira je registrovan na feromonskoj klopci 01.05.Odlaganje jaja je,kao i let razvučen i iz tog razloga je veoma bitno odrediti pravi momenat za sprovođenja mera zaštite.Suzbijanje je moguće samo pre ubušivanja gusenica u plodove.U ovom momentu dominiraju jaja koja su pred piljenjem gusenica,ali ima i sveže položenih jaja.Ukoliko se proizvođači odluče za primenu insekticida iz grupe organofosfata kao što je Gusathion WP-25,tretiranje treba da ponove nakon 7-10 dana zbog piljenja gusenica iz sada položenih jaja.Primenom ovih insekticida se uništavaju i svi korisni insekti kao i predatori štetnih insekata čime se narušava bio ravnoteža u voćnjaku.Mnogo bolje rešenje je primena nakih od insekticida u sklopu integralne zaštite bilja kao što je Coragen 20-SC.
 
Velika slika Jaja sveže položena
 
 
Velika slika Jaje u kome je u toku embrionalno razviće
 
 
Velika slika Jaje u fazi "crna glava"