Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Prisustvo pipe repičine ljuske i drugih štetočina u usevima uljane repice
Prisustvo pipe repičine ljuske i drugih štetočina u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis), imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) i imaga rutave bube (Tropinota hirta). Prisustvo ovih štetočina zapaženo je na cvetovima i pupoljcima uljane repice u rubnim delovima parcela, na kojima se uočavaju i oštećenja nastala ishranom ovih štetočina.

Imago pipe repičine ljuske štete pričinjava dvojako, ishranom na pupoljcima, cvetu i ljuskama, a potom i polaganjem jaja. Ženka legalicom zaseca mlade ljuske  i u njih polaže jaja, nakon čega, ispiljene larve svojom ishranom semenkama, nanose još veće štete. Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori koje prave larve kada odlaze u zemlju na preobražaj u stadijum lutke olakšavaju prodor sekundarnim patogenima, kao i mušici kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu PP 2/8 (1), hemijske mere zaštite se preporučuju tek nakon formiranja prvih mahuna, odnosno po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u periodu cvetanja uljane repice je zabranjena.

RC Požarevac  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.