Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Stanje useva uljane repice
Stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac na lokalitetima Vrbnica, Petka i Živica, usevi uljane repice se nalaze u fazi  5 do 8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledima je registrovana pojava simptoma suve pegavosti lista (Phoma lingam) na donjim listovima na do 10%.

U postavljenim lovnim Merikovim posudama još uvek nije registrovana pojava male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), ali se zbog vremenskih uslova njihova pojava očekuje.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem useva uljane repice i signalizraće kada i koje mere treba preduzeti.

Comments

There are no comments yet for this post.