Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Oštećenja na krtolama krompira od larvi žičara
Oštećenja na krtolama krompira od larvi žičara

Na teritoriji Braničevskog okruga, prilikom pregleda krtola krompira tokom njihovog vađenja, registrovana je pojava oštećenja na krtolama od strane larvi skočibuba, odnosno žičara (familija Elateridae, rod Agriotes).

Larve skočibuba imaju višegodišnji ciklus razvića i značajne su štetočine korenastog i krtolastog povrća, naročito krompira.  Usled Ishrane larvi u unutrašnjosti krtola, one gube tržišnu vrednost, postojanost i kvalitet, i podložnije su napadu patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Zaštita useva od ovih štetočina podrazumeva primenu agrotehničkih i hemijskih mera zaštite. U cilju sprečavanja prenamnožavanja, a time i nastanka velikih šteta preporučuje se primena plodoreda (gajenje useva koje ne pogoduju razvoju ovih štetočina poput mahunarki i uljane repice), redovana obrada zamljišta, optimalno đubrenje i navodnjavanje. Od hemijskih mera zaštite preporučuje se primena zemljišnih insekticida u redove prilikom setve ili tretiranjem krtola registrovanim isekticidima. Hemijske mere zaštite se izvode na osnovu gutine larava u zemljištu. U povrtarskim kulturama kritičan broj larvi žičara je prisustvo iznad 1 larve po m².

Proizvođačima se preporučuje da sve oštećene krtole odstrane, ne ubacuju u magacine i podrume i takve ne ostavljaju za sadnju.

Comments

There are no comments yet for this post.