Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na lokalitetima Lučica, Bare i Rašanac, u zavisnosti od rokova setve, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak bokorenja do fenofaze vidljivo treće stablo  (21-23 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice  žita (Erisiphe graminis) na 2% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 1% biljaka. 

Na lokalitetima Prugovo i Tićevac, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od nema bokorenja do faze četvrto stablo vidljivo (BBCH 20-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Na lokalitetu Prugovo, simptomi ovog patogena, uočeni su na 2% biljaka, dok je na lokalitetu Tićevac prisustvo simptoma registrovano na 22% biljaka.

slika 1.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

RC Požarevac nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i  ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.