Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Pojave imaga cikade Reptalus panzeri
Pojave imaga cikade Reptalus panzeri 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na teritoriji RC Požarevac registrovali smo pojavu prvih imaga cikade Reptalus panzeri  (Auchenorrhyncha, Hemiptera). Ova cikada je prenosilac   fitoplazme -Stolbur fitoplazma (Mollicutes, Prokaryotae) koja prouzrokuje crvenilo na biljkama kukuruza.

Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u trećem stadijumu larve na korenu pšenice. Na proleće larve prolaze kroz četvrti i peti razvojni stadijum, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i odlaze na kukuruz. Sve do kraja jula hrane se floemskim sokovima na biljkama kukuruza. Ženke polažu jaja oko korena kukuruza na kome se hrane larve.

slika 1.

Mere kontrole crvenila kukuruza i populacije cikade Reptalus panzeri podrazumevaju zabranu setve pšenice nakon kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.