Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Požarevac
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Požarevac

Na teritoriji RC Požarevac izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza.

Oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac  - Ostrinia nubilalis  i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) na klipovima kukuruza kreću se od 23 do 57%. Pored direktnih šteta, insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena. Na 23 do 57% klipova registrovane su štete samo od insekata, dok su kombinovana oštećenja sa gljivama prisutna na 3 do 31% klipova.

Od prisutnih patogena najzastuplenije su gljive iz roda Fusarium koje su registrovane na svim parcelama, a procenat oštećenja kreće se od 0 do 15 % zaraženih klipova. Penicillium je registrovan na 0 do 1% klipova , Cladosporium od 0 do 1 % klipova i Aspergillus od 0 do 5 % klipova. Pored direktnih oštećenja, ove gljive u specifičnim uslovima sintetišu mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Reziltati očitavanja prikazani su u tabeli:

Punkt

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+A

I+C

F+P

F+C

I+P

I+F+A

I+F+P

I+F+C

Orljevo

SY Iridium

300

100

34

50

0

0

0

0

11

5

0

0

0

0

0

0

0

Petka

P 9494

300

100

27

23

15

5

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Petka

Konfites

400

100

30

24

10

1

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

Poljana

SY Kreon

400

100

25

56

0

0

0

0

14

3

0

0

0

0

0

0

0

Žabari

Midixx

400

100

32

57

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Zabrđe

V 52

400

100

46

42

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Kula

V 52

400

100

29

35

0

5

0

0

25

3

0

0

0

0

0

0

0

Malo Crniće

P 9721

300

100

26

55

3

1

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Kurjače

ZP 427

400

100

34

49

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

1

0

0

Klenje

ZP 434

400

100

51

44

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Velika Bresnica

NK Pako

500

100

44

42

2

1

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Orljevo

P 0423

500

100

30

33

2

0

1

0

31

0

0

0

0

0

1

0

1

Bare

P 0216

500

100

28

44

5

2

0

0

26

0

0

0

0

0

2

0

0

Kisiljevo

P 0412

500

100

29

45

1

0

0

0

21

1

0

0

0

1

1

0

0

Bradarac

Gasti

600

100

46

46

0

0

0

0

6

2

0

0

0

0

0

0

0

Žabari

P 0837

600

100

48

36

2

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Poljana

NS 6030

600

100

25

52

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

1

0

0

Žabari

P 1241

600

100

40

42

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

2

0

0

Ranovac

ZP 606

600

100

48

39

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Malo Crnice

P 0725

700

100

51

41

0

0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis I Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F, I+A, I+C, F+P, F+C, I+P, I+F+A, I+F+P, I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

Fusarium spp na klipu kukuruza

Comments

There are no comments yet for this post.