Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Požarevac
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Požarevac

Na teritoriji RC Požarevac izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza.

Oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac  - Ostrinia nubilalis  i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) na klipovima kukuruza kreću se od 23 do 57%. Pored direktnih šteta, insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena. Na 23 do 57% klipova registrovane su štete samo od insekata, dok su kombinovana oštećenja sa gljivama prisutna na 3 do 31% klipova.

Od prisutnih patogena najzastuplenije su gljive iz roda Fusarium koje su registrovane na svim parcelama, a procenat oštećenja kreće se od 0 do 15 % zaraženih klipova. Penicillium je registrovan na 0 do 1% klipova , Cladosporium od 0 do 1 % klipova i Aspergillus od 0 do 5 % klipova. Pored direktnih oštećenja, ove gljive u specifičnim uslovima sintetišu mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Reziltati očitavanja prikazani su u tabeli:

Punkt

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+A

I+C

F+P

F+C

I+P

I+F+A

I+F+P

I+F+C

Orljevo

SY Iridium

300

100

34

50

0

0

0

0

11

5

0

0

0

0

0

0

0

Petka

P 9494

300

100

27

23

15

5

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Petka

Konfites

400

100

30

24

10

1

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

Poljana

SY Kreon

400

100

25

56

0

0

0

0

14

3

0

0

0

0

0

0

0

Žabari

Midixx

400

100

32

57

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Zabrđe

V 52

400

100

46

42

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Kula

V 52

400

100

29

35

0

5

0

0

25

3

0

0

0

0

0

0

0

Malo Crniće

P 9721

300

100

26

55

3

1

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Kurjače

ZP 427

400

100

34

49

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

1

0

0

Klenje

ZP 434

400

100

51

44

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Velika Bresnica

NK Pako

500

100

44

42

2

1

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Orljevo

P 0423

500

100

30

33

2

0

1

0

31

0

0

0

0

0

1

0

1

Bare

P 0216

500

100

28

44

5

2

0

0

26

0

0

0

0

0

2

0

0

Kisiljevo

P 0412

500

100

29

45

1

0

0

0

21

1

0

0

0

1

1

0

0

Bradarac

Gasti

600

100

46

46

0

0

0

0

6

2

0

0

0

0

0

0

0

Žabari

P 0837

600

100

48

36

2

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Poljana

NS 6030

600

100

25

52

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

1

0

0

Žabari

P 1241

600

100

40

42

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

2

0

0

Ranovac

ZP 606

600

100

48

39

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Malo Crnice

P 0725

700

100

51

41

0

0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis I Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F, I+A, I+C, F+P, F+C, I+P, I+F+A, I+F+P, I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

Fusarium spp na klipu kukuruza

Comments

There are no comments yet for this post.