Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Pojava krompirove zlatice
Pojava krompirove zlatice

Vizuelnim pregledom useva ranog krompira na lokalitetu Tribrode i Carevac registrovana je pojava imaga krompirove zlatice – Leptinotarsa decemlineata. Krompirova zlatica je stalni pratioc proizvodnje useva krompira. Najveće štete može da napravi larva svojom ishranom na lišću.

slika 1.

Hemijski tretman protiv imaga krompirove zlatice se ne preporučuje, osim u situacijama kada imago zbog povoljnih vremenskih uslova izadje sa mesta prezimljavanja i počinje sa dopunskom ishranom, a lisna masa je nerazvijena, pa postoji opasnost da dodje do golobrsta. Kritičan broj po EPPO standardu je 15 larvi/biljci, ili kada je 15% lisne mase uništeno

Za sada nije registrovano polaganje jaja, niti pilenje istih.

RCPožarevac nastavlja sa praćenjem useva krompira, patogena i štetočina koji su značajni u samoj proizvodnji krompira.

Comments

There are no comments yet for this post.